Jobbet "Overlæge til Traumesektoren, Sygehus Sønderjylland" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Kresten Philipsens Vej 15, 6200 Aabenraa

Dit næste skridt

Overlæge søges til Traumesektoren, Ortopædkirurgisk Afd.,  Sygehus Sønderjylland. 

Overlæge med interesse i traumatologi, og med stor rutine inden for frakturkirurgi samt basale og avancerede operationer af traumer og traumefølger, søges til Traumesektoren på Ortopædkirurgisk afdeling, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa til 1. maj 2020, eller efter nærmere aftale.

Den ortopædkirurgiske afdeling på Sygehus Sønderjylland er fordelt på to matrikler: Aabenraa, der varetager al akut kirurgi og traumemodtagelse, og Sønderborg hvor øvrige sektorer varetager elektiv kirurgi indenfor hånd, skulder/albue, fod, idræt og alloplastik.

Hovedarbejdssted vil være Aabenraa Sygehus med funktion i Traumesektoren.

Traumesektoren har hovedfunktion i traumekirurgi og består af to overlæger og fire afdelingslæger. Hoveduddannelseslæger, introlæger og KBU læger indgår i sektorens funktioner. Der er tilstedevagt for bag- og mellemvagt døgnet rundt.

Ansøgeren vil indgå i bagvagtslaget med vagtfunktion samt beredskabsvagt hjemmefra. Derudover varetages ambulatoriefunktion, stuegangsfunktion og varetagelse af akutte og elektive operationer indenfor ortopædisk traumatologi. I forbindelse med traumemodtagelse fungerer bagvagten som teamleder.

Ansøgeren forventes at kunne bidrage positivt til udvikling, ikke mindst inden for sygehusets indsatsområder faglig kvalitet og patientsikkerhed. Lægen forventes at deltage i undervisningen af læger i introduktions- og hoveduddannelsesforløb samt kunne deltage i afdelingens forskningsindsats, og bidrage til afdelingens vision om at være landets bedste uddannelsessted for kommende ortopædkirurger. Endelig lægges vægt på gode samarbejdsevner.

Løn og ansættelsesvilkår iht. aftale mellem Danske Regioner og FAS.

Stillingen ønskes besat pr. 1. maj 2020, eller efter nærmere aftale.

Sidste ansøgningsfrist er d. 17.02.20.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 25.02.20.

Yderligere oplysninger fås hos: Jens Eggers, ledende overlæge, 79 97 18 10.