Jobbet "Reservelægestilling (uklassificeret) vikariat på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Rigshospitalet" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt

Et ½ -års vikariat som reservelæge (uklassificeret) på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling er ledig til besættelse pr. 1. juni 2020 eller snarest derefter.

Stillingen er med rådighedstjeneste fra bolig og med 8 læger i vagtlaget.

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling (KMA) er en laboratorieafdeling med et lægeteam, der rådgiver om diagnostik og behandling af infektionssygdomme forårsaget af bakterier, virus, parasitter og svampe. Afdelingen omfatter også hospitalets Infektionshygiejniske Enhed, som varetager infektionshygiejne og miljøundersøgelser for Rigshospitalet.

Fra kl. 22–08 dækker KMAs rådighedstjeneste alle Region Hovedstadens hospitaler.

KMA, Rigshospitalet har en lang og omfattende tradition for forskning med mange doktorgrader og ph.d.-afhandlinger, og med udbredt nationalt og internationalt samarbejde. Både undervisning, udvikling og forskning prioriteres højt på afdelingen, og vi lægger selvsagt vægt på, at du introduceres grundigt til laboratoriefunktionerne og det kollegiale samarbejde fra begyndelsen af ansættelsen.  

Som reservelæge bliver du tilbudt et grundigt introduktionsprogram. For at komme i betragtning til stillingen skal du have afsluttet klinisk basisuddannelse. Stillingen kan anvendes som supplement til speciallægeuddannelse i specialer, hvor erfaring med klinisk mikrobiologi kræves eller ønskes.

Løn – og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomsten mellem Region Hovedstaden og YL.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos klinikchef Jenny Dahl Knudsen på 3545 4975 eller mail inge.jenny.dahl.knudsen@regionh.dk Ansøgningsfrist for stillingen er senest den onsdag den 26. februar 2020, kl.12.00.

 Ansøgning inkl. CV, relevante oplysninger samt autorisation sendes via linket i opslaget.