Jobbet "Psykolog/specialpsykolog med interesse for udredning" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Ramsherred 1, 1. sal, 4700 Næstved

Dit næste skridt

Psykolog/specialpsykolog med interesse for psykiatrisk udredning søges til Psykiatrisk Klinik Næstved

Spændende fast stilling som psykolog/specialpsykolog i en ambulant enhed med fokus på ikke-psykotiske lidelser.
Vi har fået lov at opnormere psykologfunktionen pga. stort behov for udredninger. Der er i forvejen 2 klinisk arbejdende specialpsykologer i afsnittet.
Vi søger en psykolog/specialpsykolog 37 timer pr uge med opstart snarest muligt.
Der vil være et tæt tværfagligt samarbejde med kolleger i ambulatoriet, der består af læger, speciallæge, specialpsykologer, sygeplejersker, SSA, sekretærer og en PEER medarbejder.
Vi er uddannelsessted for læger, psykologer, sygeplejersker og sekretærer.
Klinikken er kendetegnet ved et godt arbejdsmiljø, hvor personalet bliver i lang tid.
Klinikken varetager udredning og behandling for et bredt antal pakkeforløb inden for depression, angst, personlighedsforstyrrelser, PTSD, OCD, ADHD. Derudover udredning af autismespektrumsforstyrrelser og i mindre omfang prodromale lidelser. Der arbejdes med forskellige terapeutiske tilgange afhængigt af diagnose.
Arbejdet er tilrettelagt, så der er både udredning og terapeutiske forløb fortrinsvis i gruppe.

Vi søger:
En psykolog/specialpsykolog – autoriseret
En psykolog/specialpsykolog der har erfaring med psykologisk testning
En psykolog/specialpsykolog med erfaring med kognitiv psykoterapi, individuelt og i gruppe
En psykolog/specialpsykolog med psykiatrisk erfaring – der kan bidrage med psykologfaglig viden og erfaring i et tværfagligt behandlingsmiljø
En psykolog/specialpsykolog der har evne til at bevare ro og overblik, også i pressede situationer
En psykolog/specialpsykolog der udviser stabilitet og robusthed
En psykolog/specialpsykolog der har evne til at arbejde konstruktivt og problemløsende og have fleksibilitet i de forandringer der hele tiden finder sted
En psykolog/specialpsykolog der har engagement og parathed til personlig og faglig udvikling
En psykolog/specialpsykolog der har lyst til at bidrage med supervision i andre dele af organisationen

Vi tilbyder:
Introduktion og undervisning
Mentorforløb med erfaren specialpsykolog og sparring med øvrige medarbejdere
Spændende udfordringer på en arbejdsplads der vægter faglig kvalitet og kompetenceudvikling
Et godt arbejdsmiljø med gode kolleger med lyst til samarbejde og udvikling
Ekstern supervision for specialpsykologer
Derudover er psykologerne tilknyttet den samlede psykologgruppe i Psykiatrien Syd med månedlige møder i Vordingborg i forbindelse med fælles læge/psykologmøder
Gode muligheder for kurser og faglig udvikling

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst

Yderligere oplysninger kan indhentes hos teamleder, specialpsykolog Rita Myhre Andersen tlf. 20 37 43 80

Ansøgningsfrist 04.03.20
Samtaler afholdes i uge 11

Psykiatrisk Klinik Næstved er en del af Psykiatrien Syd i Region Sjælland, som betjener Næstved, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner med psykiatriske ydelser. Der er en klinik i Maribo og Distriktspsykiatrier i Maribo, Nykøbing, Vordingborg og Næstved. Sengeafsnittene er beliggende i Vordingborg.

 

 

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.

Med ibrugtagning af det nye psykiatrisygehus i Slagelse i 2015 har Psykiatrien samlet sengeafsnit og specialiserede funktioner tre steder: Slagelse, Roskilde og Vordingborg. De ambulante enheder er placeret i de større byer i regionen.

Psykiatrisygehuset i Slagelse er et af Europas største og mest moderne sygehuse. I byggeriet er inddraget banebrydende elementer indenfor arkitektur, brugen af lys samt kunst og natur, der også har behandlingsmæssig betydning.