Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Gentofte Hospitalsvej, 2900 Hellerup

Afdeling for Medicinske sygdomme søger Områdeleder til nyoprettet stilling

Afdeling for Medicinske Sygdomme søger en områdeleder per 1. maj 2020 til at forestå den daglige ledelse af væsentlige indsatsområder i forhold til afdelingens 4 sengeafsnit på Gentofte Hospital.

Er du klar til næste skridt i din ledelseskarriere? Så er denne stilling måske din store mulighed.

Områdelederstilling – hvorfor?
Afdelingen for Medicinsk sygdomme er placeret på både Herlev og Gentofte Hospital.
Den nyeste hospitalsplan slår fast, at der også fremadrettet skal være en uindskrænket akut aktivitet med tilhørende sengeafsnit på Gentofte. På den baggrund ønsker afdelingsledelsen en ny ledelsesstruktur.
Afdelingsledelsen, ledende overlæge Finn Rønholt og ledende oversygeplejerske Flemming Olsen, står i spidsen for den samlede afdeling, og vi ønsker nu at styrke sygeplejeledelsen med en områdeleder. Funktionen er målrettet ledelsesopgaver til gavn for afdelingssygeplejersker og medarbejderne i sengeafsnittene på Gentofte Hospital, herunder udvikling og understøttelse af mellemlederkompetencer.

Overskrifterne for områdelederens ansvars- og arbejdsopgaver er:

 • Fælles sammenhængende kultur. 4 afsnit – en del af 1 afdeling
 • Sygeplejefaglig kvalitet
 • Rekruttering og fastholdelse
 • Budget
 • Patient flow (udskrivelser fra sengeafsnittene)
 • Arbejdsmiljø
 • Patient- og pårørendeinddragelse

Områdelederens indsats udmøntes i hverdagen i et tæt samarbejde med sengeafsnittenes 4 afdelingssygeplejersker og kliniske sygeplejespecialister. Kerneopgaverne er tæt sparring med vejledning af afdelingssygeplejerskerne i spørgsmål vedrørende drifts-, personale-, strategisk- og faglig ledelse.

Stillingens ansvarsområde ligger i Regionens leadership pipeline mellem ledelse af medarbejdere og ledelse af ledere. Rammerne for områdelederens indsats og ledelsesbeføjelser fastlægges i et tæt og tillidsfuldt samarbejde med afdelingsledelsen.

Din baggrund. Du er sygeplejerske med relevant medicinsk erfaring og ledelseserfaring på niveau med en afdelingssygeplejerske med minimum 4-6 års ledelseserfaring fra sengeafsnit, herunder erfaring med tjenestetidsplanlægning. Gerne erfaring med ledelse af ledere. Hertil har du en relevant lederuddannelse.

Du er visionær. Du forstår at tænke strategisk og langsigtet i forhold til ledelsesopgaven, og du driver forandringsindsatser med nysgerrighed og vedholdenhed.

Du har stærke samarbejds- og kommunikationsevner. Du er en god samarbejds- og sparringspartner, der er diplomatisk og respektfuldt i din kommunikation, og du forstår at arbejde i en kompleks organisation.

Du er handlekraftig. Du har en rolig udstråling selv i akutte eller pressede situationer, du er god til at udvise overblik, og du kan skære igennem, når det er påkrævet. Du har en god situationsfornemmelse, og du kan træde i karakter, når der er behov for det.

Du har flair for logistik og organisering. Du skal medvirke til at sikre effektiv mål opfyldelse og til at styre ressourcefordelingen i sengeafsnittene. Et af dine redskaber er analyse og anvendelse af data.
 

 ”Vision og Strategi for sygeplejen 2018-2020" er styrende for afdelingens sygeplejefaglige udvikling.
 

 For yderligere oplysninger om stillingen – gerne med et besøg på Gentofte - kontakt ledende oversygeplejerske Flemming Olsen på tlf. 28 83 22 88 eller på mail flemming.olsen@regionh.dk

Ansøgningsfrist: onsdag d. 4. marts 2020 kl. 12:00

Ansættelsessamtaler:
Første samtalerunde afvikles mandag d. 9. marts om formiddagen
Anden runde afvikles onsdag d. 25. marts om formiddagen

Afdeling for Medicinske sygdomme
Afdelingen rummer 4 specialer, Lungemedicin, Infektionsmedicin, Geriatri og Endokrinologi, der hver ledes af en områdeledelse bestående af den specialeansvarlige overlæge i samråd med de tilknyttede afdelingssygeplejersker.
Specialerne har et sengeafsnit på hver matrikel og hvert speciale har samlet den ambulante aktivitet på den ene af de to matrikler.
Afdelingen havde i 2019 i alt 23.000 udskrivelser, heraf 13.000 fra afdelingens sengeafsnit, og den ambulante aktivitet omfatter ca. 70.000 ambulante besøg.
I alle specialer er der forskningsaktivitet og på sygeplejesiden har afdelingen en seniorforsker samt aktuelt 2 ph.d.-studerende.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Gentofte Hospital
 • Kontaktperson
  Flemming Olsen
  flemming.olsen@regionh.dk
 • Adresse
  Gentofte Hospitalsvej, 2900 Hellerup
 • Stillingstyper
  Ledende sygeplejerske
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-05-2020
 • Regionens jobnr.
  223048
 • Quick-nr.
  388330
 • Ansøgningsfrist
  04-03-2020


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Gentofte Hospital
 • Adresse
  Gentofte Hospitalsvej, 2900 Hellerup
 • Kontaktperson
  Flemming Olsen
  flemming.olsen@regionh.dk
 • Stillingstyper
  Ledende sygeplejerske
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-05-2020
 • Regionens jobnr.
  223048
 • Quick-nr.
  388330
 • Ansøgningsfrist
  04-03-2020

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Afdeling for Medicinske sygdomme søger Områdeleder til nyoprettet stilling "

×

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.