Jobbet "Jordemoder og jordemødre til faste stillinger på fødeafdelingen, Obstetrisk Klinik, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt

Har du lyst til at arbejde på et dynamisk fødested med masser af muligheder? Så er det nu du skal slå til - vi opnormerer med et vagtlag på fødegangen!

Hvis du er nysgerrig på at udvikle din jordemoderfaglighed og bidrage til et godt arbejdsmiljø med plads til omsorg, forskellighed og god energi - er det dig vi leder efter. Du skal være fleksibel og have lyst til en hverdag med en spændende blanding af både komplicerede fødsler på vores fødegang og ukomplicerede fødsler, som varetages på vores hyggelige fødeklinik og i den regionale hjemmefødselsordning.

Vi tilbyder og gør os umage med

 • Individuelt tilpasset introduktionsprogram, som vi netop har nedsat en arbejdsgruppe til at evaluere
 • Mentorordning for nyuddannede
 • En kompetence udviklingsplan indenfor det første år
 • At være et dynamisk fødested – med en engageret personalegruppe
 • Et velfungerende og inspirerende tværfagligt samarbejde
 • En arbejdsplads hvor jordemødrene er organiseret i mindre teams, der har 3 normplanlagte undervisningsdage om året
 • Teammøder i mindre enheder med 3 undervisningsdage om året
 • Mulighed for supervision 8 gange årligt, vi arbejder på at gøre den obligatorisk
 • Tværfaglig obstetrisk træning
 • Ugentlig fagligt jordemoderforum og fast pop-up undervisning
 • Daglig Teatime – med et jordemoderfagligt fokus
 • Journal club - en videnskabelig gennemgang af faglige artikler
 • En frivillig engageret Personaleforening med attraktive sociale arrangementer og fordele

Vi har brug for jordemødre 

 • Til faste stillinger, 32- 37 timer om ugen. I løbet af 2020 vil det for fuldtidsansat være muligt at afspadsere dele af optjente ulempetillæg
 • Der kan arbejde i alle slags vagter
 • Der kan reflektere over egen praksis
 • Der er engagerede og fleksible
 • Der kan bidrage til en positiv arbejdskultur og et godt kollegialt sammenhold
 • Der har lyst til at arbejde med alle facetter af faget

Om Obstetrisk Klinik

Klinikken er kendetegnet ved et højt fagligt niveau og kompetente medarbejdere. Vi lægger vægt på det tværfaglige samarbejde og har gode samarbejdsrelationer både internt på Rigshospitalet og med øvrige hospitaler regionalt og nationalt. Vi prioriterer forskning, udvikling og uddannelse højt, og det er klinikkens mål fortsat at bidrage til international og national forskning på højt niveau. Rigshospitalet varetager 25 % af Region Hovedstadens fødsler, hvilket svarer til ca. 5.500 fødsler om året, heraf ca. 1/3 komplicerede. Afdelingen modtager kvinder fra hele landet med hovedvægten på patienter fra hovedstadsregionen og det østlige ​Danmark.

Rigshospitalet har landsdelsfunktion indenfor en række højtspecialiserede områder, bl.a. føtal medicin, fødsler af ekstremt for tidlig fødte, gravide med type 1 diabetes, cancer, hjertesygdomme, immunisering og andre højt specialiserede tilstande, der kræver særligt specialekendskab. Vi tilbyder telemedicinske forløb til en gruppe af vores hjemmeindlagte gravide, herunder patienter med hypertension og PPROM.

Fødeafdelingen er organisatorisk opdelt i en føde- og akutmodtagelse med 10 fødestuer og to stuer på Fødeklinik. Hertil kommer, et igangsættelsesafsnit og et svangreafsnit med 10 senge. Desuden indgår vi i den regionale hjemmefødselsordning. På Rigshospitalet har vi indført ambulant fødsel til alle der har født normalt. Vi har to specialiserede barselafsnit og en efterfødselsklinik.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst.

Du kan få yderligere oplysninger eller en aftale om en kop uforpligtende kaffe hos vicechefjordemoder Marie Juhl Jørgensen på telefon 35458514 eller hos chefjordemoder Rikke Nue Møller 35450504.

Ansøgningsfrist er den 9. marts 2020, vi holder løbende samtaler.

Søg stillingen via linket.

Stillinger i Juliane Marie Centret er omfattet af bekendtgørelse om indhentelse af børneattest. Det er derfor en forudsætning for ansættelse, at du har blank børneattest. Centret indhenter børneattesten hos Rigspolitiet, efter samtykke fra ansøger.

Rigshospitalet er en røgfri arbejdsplads.

Rigshospitalet er en del af Region Hovedstaden.