Jobbet "Udviklingsansvarlig bioanalytiker søges til cytologien ved Patologi, Aarhus Universitetshospital" er udløbet

Region Midtjylland

Patologi

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
Ved Patologi, Aarhus Universitetshospital er en stilling som udviklingsansvarlig bioanalytiker ved Cytologi på 37 timer pr. uge ledig pr. 1. april 2020. 

Vi søger en cytobioanalytiker med stor erfaring og viden indenfor klinisk cytologi, og som har lyst til at sikre målrettet udvikling af de cytologiske analyser, vidensgrundlaget og kvaliteten. Det skal ske ved at initiere, støtte og vejlede ift.  udviklings- og kvalitetsprojekter samt medvirke til kompetenceudvikling af fremtidens cytobioanalytikere.

Patologi er en travl og spændende afdeling med plads til nytænkning, og har stort fokus på faglig og teknologisk udvikling. Aktuelt er vi i gang med en større udvikling af organisationen, der sigter mod at optimere arbejdsprocesser, koordinering og samarbejde for til stadighed at kunne levere svar af højeste kvalitet til tiden til vores kliniske samarbejdspartnere. Afdelingen deltager i uddannelsen af speciallæger, bioanalytikere og lægesekretærer, og har et aktivt forsknings- og udviklingsmiljø.
 
Der er ca. 140 ansatte i afdelingen, heraf ca. 36 læger, 5 molekylærbiologer, ca. 85 bioanalytikere, 6 kapelbetjente og 5 lægesekretærer. Afdelingen er opdelt i et histologisk afsnit og et afsnit (MIC) bestående af immunhistokemi, molekylærpatologi og cytologi. I cytologien er der ansat 10 bioanalytikere, 1 driftskoordinator og 1 klinisk vejleder, som alle refererer til en afdelingsbioanalytiker. Cytologien varetager modtagelse, præparering og screening af celleprøver fra non-gynækologisk materiale.  Desuden deltager cytobioanalytikerne ved EBUS/EUS-undersøgelser, hvor de vurderer egnetheden af det udtagne materiale.

Dine opgaver vil bl.a. omfatte 
 • målrettet udvikling af de cytologiske analyser, vidensgrundlag og kvalitet
 • understøtte den laboratoriefaglige kvalitetssikring og udvikling, samt medvirke til sikring af dokumentation og evaluering af den laboratoriefaglige praksis
 • lede, tilrettelægge og styrke monitoreringen af den cytologiske kvalitet herunder de præanalytiske, analytiske og postanalytiske procedurer
 • deltage i udarbejdelse af kliniske retningslinjer, forskrifter og instrukser
 • ressourceperson for afdelingsbioanalytikeren, cytobioanalytikerne og afdelingsledelsen samt medvirke ved relevante PR-opgaver for cytologien
 • medvirke til udvikling af cytologien og bioanalytikergruppens teoretiske og faglige kompetencer
 • initiere, støtte og vejlede ift. udviklings-og kvalitetsprojekter og implementere den nye viden i praksis
 • deltage i afsnittets drift

Vi forventer, at du
 • er autoriseret bioanalytiker
 • er erfaren cytobioanalytiker med en relevant certificering fx Quate eksamen
 • har en master- eller kandidatuddannelse
 • har kompetencer indenfor kvalitetsudvikling og undervisning
 • opsøger og udvikler viden, samt holder dig ajour med områderne indenfor klinisk cytologi
 • er pædagogisk, og har gode samarbejdsevner, og kan rumme en stor afdeling med mange faggrupper
 • har lyst til positivt at præge din arbejdsplads

Vi tilbyder
 • mulighed for tilegnelse af ny viden gennem ekstern og intern undervisning, samt sparring med kollegaer og samarbejdspartnere
 • en spændende og travl arbejdsplads med fokus på nytænkning og kvalitet
 • samarbejde med mange forskellige faggrupper
 • mulighed for synliggørelse af faget og specialet

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte ledende bioanalytiker Tine Meyer på 2977 7509.

Samtaler forventes afholdt i uge 11, 2020.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.