Jobbet "Afdelingslæge ved Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital" er udløbet

Region Midtjylland

Kræftafdelingen

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
Ved Kræftafdelingen søges en afdelingslæge på 37 timer pr. uge fra den 1. juni 2020 eller efter aftale.

Kræftafdelingen varetager den non-kirurgisk onkologiske behandling i Region Midtjylland i samarbejde med onkologisk afdeling i Herning. Herudover har afdelingen en række landsdels- og landsfunktioner. Enhed for lindrende behandling hører administrativt til under Kræftafdelingen.

Afdelingslægen vil blive tilknyttet afdelingens team B og ét eller flere af de ekspertområder, der hører under gruppen. Team B varetager behandling af øvre og nedre gastrointestinal cancer, neuroendokrine tumorer samt sarkomer. Ansøgeren vil primært få ansvarsområder indenfor behandling af  gastrointestinale cancere, men forventes at kunne deltage i teamets øvrige behandlinger.

Der kan i et begrænset omfang påregnes tjeneste på strålesatellitafsnittet i Herning.

Ansøgere til stillingen skal være speciallæge i Klinisk Onkologi og kunne varetage alle funktioner inden for specialet på specialistniveau. For udenlandske ansøgere forudsættes arbejds- og opholdstilladelse.

Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. I bedømmelsen af ansøgeren vil vedvarende faglig udvikling, selvstændig forskning, teoretisk videreuddannelse og undervisningserfaring blive tillagt særlig betydning. Skemaet kan hentes her og bedes udfyldt.

Afdelingen deltager i videreuddannelse af læger indenfor specialet Klinisk Onkologi og i undervisningen af medicinske studenter.

I et vist omfang kan der være knyttet vagtfunktion til stillingen. I så fald vil det være ét holdsdrift med dagtjeneste efterfulgt af rådighedstjeneste fra bolig eller arbejde i dagtiden i weekender /sh dage.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Afdelingsbeskrivelse samt yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge, Ph.D. Anni Ravnsbæk Jensen på 7845 4900 eller ved opslag på afdelingens hjemmeside.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.