Jobbet "Vi søger en engageret Afdelingslæge til Alloplastik-sektionen på Ortopædkirurgisk Afdeling M, Bispebjerg Hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV

Dit næste skridt

En stilling som Afdelingslæge er ledig ved alloplastiksektionen på Ortopædkirurgisk Afdeling M, Bispebjerg Hospital, til besættelse 1. juni 2020 eller tidligere.

Alloplastiksektionen er en velfungerende enhed kendt for stort engagement, kammeratskab og arbejdsomhed – herunder med regionale meraktivitetsaftaler og uddannelse af HU-læger. I 2019 opereredes over 1.400 alloplastik-patienter og alloplastiksektionen udvides nu med en afdelingslæge, ligesom der også er opslået et ny alloplastik professorat, så der skabes bedre rum for individuelle ambitioner, faglig stolthed, uddannelse og forskning.

Afdelingslægen vil være tilknyttet alloplastiksektionen med et fast arbejdsrul med fordeling af dage på operationsgangen, ambulatorium og stuegang på M4 (dedikeret til alloplastik sequelae / infektionskirurgi) og M50 (elektivt 5-døgnsafsnit) - samt, hvis behov herfor, administrationsdage til faglig udvikling, forskning mv. Alloplastiksektionen har de senere år været en selvstændigt fungerende sektion med egne separate konferencer til overlevering, uddannelse og sammenhold. Der vil således være store muligheder for selv at påvirke sin arbejdsdag og sit fag.

Stillingen er vagtbærende med døgnvagt fast hver 5-6. lørdag, samt deltagelse i feriedækningen med 13-14 kolleger – tilsammen anslået 15 vagter/år. Vagten er med tilstedeværelse til kl. 20:15, herefter på tilkald fra hjemmet.

 

Vi forventer, at du:

  • har særlig interesse for alloplastikkirurgien og enten nu, eller efter kort tid, kan dække de almindelige alloplastikkirurgiske operationer – dertil på sigt kan dække de almindelige såvel som de mere komplicerede alloplastikkirurgiske operationer på hovedfunktionsniveau
  • er omgængelig og har lyst til teamsamarbejde både med de øvrige kirurger i alloplastiksektionen, samt med yngre læger, sygeplejersker, sekretærer, anæstesipersonale, fysioterapeuter mv.
  • er initiativrig og stabil med gåpåmod i den daglige klinik
  • er fagligt ambitiøs og vil udvikle dine egne kompetencer og alloplastiksektionen - og føre det alloplastikkirurgiske fag ind i fremtiden
  • har interesse for kvalitetssikring og forskning, ligesom egne publikationer er en fordel
  • har fokus på uddannelse og er god til at lære fra dig

Afdelingen

Ortopædkirurgisk Afdeling M, består af to stationære store sengeafsnit, et kombineret elektivt- og sammedagskirurgisk sengeafsnit, egen operationsgang og ambulatorium, samt en idrætskirurgisk og en idrætsmedicinsk sektion, begge med egne ambulatorier.  Der er 300 ansatte, herunder 85 læger.

Afdelingen varetager den akutte behandling af ortopædkirurgiske lidelser for optageområdet og har derudover en bred ortopædkirurgisk elektiv funktion inden for fodkirurgi, idrætskirurgi og medicin, alloplastikkirurgi, traumekirurgi og håndkirurgi. Der er årligt 32.000 ambulante besøg og 7.300 operationer på afdelingen.

Afdelingen varetager regionsfunktion inden for fodkirurgi, artroskopisk kirurgi og skulderalloplastik kirurgi, samt højt specialiseret funktion inden for artroskopisk kirurgi.

Afdelingen er aktiv forskningsmæssigt med 3 tilknyttede professorater samt et varierende antal Ph.d. stillinger. Afdelingen publicerede ca. 40 artikler i 2019.

Afdelingens arbejde er præget af gensidig tillid, initiativrigdom, godt samarbejde og faglig stolthed.

 

Hospitalet

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital dækker som akuthospital optageområde ”Byen”, med godt 460.000 indbyggere. Der varetages opgave på hoved- og regionsniveau såvel som udvalgte højtspecialiserede områder. Hospitalet har udover de faglige kerneopgaver en stor uddannelsesportefølje og prioriterer forskning indenfor alle fagdiscipliner højt. De kommende fire år afsluttes byggeriet af Nyt Bispebjerg Hospital, hvilket åbner for helt nye muligheder for også Traumesektionen på Ortopædkirurgisk Afdeling.

 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesforhold vil være i overensstemmelse med gældende aftaler for afdelingslæger. 

 

Ansøgning

Motiveret ansøgning og CV skal være os i hænde senest fredag den 6. marts 2020, kl. 12.00. Din ansøgning skal udfærdiges i henhold til Sundhedsstyrelsens beskrivelse af de 7 lægeroller, og du bedes beskrive dine kompetencer i forhold til disse. På baggrund af denne beskrivelse foretages den faglige vurdering af ansøgere, der indkaldes til samtale. Der planlægges samtaler fredag den 13. marts 2020 efter kl. 14.00. 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Ledende Overlæge DrMed Henrik Palm på telefon 38 63 51 10.