Jobbet "Afsnitsledende sygeplejerske, Mave- og Tarmkirurgisk Afdeling, Kirurgisk afsnit i Hobro, Klinik Kirurgi- og Kræftbehandling, Aalborg Universitetshospital" er udløbet

Region Nordjylland

Kirurgisk Dagafsnit, Hobro

Stolbjergvej 8, 9500 Hobro

Dit næste skridt
Har du lyst til at lede Kirurgisk afsnit i Hobro, og er du motiveret for at arbejde med faglig udvikling, sammenhængende patientforløb og arbejdsmiljø, så er du måske vores nye afsnitsleder.

At arbejde hos os betyder spændende ledelsesopgaver og udfordringer, som giver mulighed for at du udvikler dig som leder.

Ledelsesprofil:
Vi lægger vægt på ledelse, der lytter og inddrager, da vi tror på, at det har stor betydning for både faglighed, patientforløb og arbejdsmiljø. Vi ønsker at du faciliterer en attraktiv arbejdsplads der fastholder og udvikler vores sygeplejersker, så det matcher afsnittet og specialets aktuelle behov.

Vi har plads til selvstændighed i ledelsen og korte beslutningsveje. Vi går på tværs og løser ledelsesopgaven i det tværfaglige og ledelsesmæssige samarbejde.

Vi tilbyder, at du bliver en del af et struktureret samarbejde med de øvrige afsnitsledende sygeplejersker, den ledende sekretær og den ledende overlæge, hvor der arbejdes med udvikling af specialets ledelsesteam frem mod NAU.

Vi tilbyder et tæt samarbejde med de andre afsnit i specialet, som er placeret i Aalborg. Udover Kirurgisk afsnit i Hobro, er der i Aalborg to sengeafsnit, et ambulatorium, et OP-afsnit samt et fælles sekretariat.  

Klinikledelsen og klinikkens øvrige ledere udgør dit nærmeste ledernetværk. Du refererer organisatorisk til klinikchefen, men i det daglige er referencen til den fælles klinikledelse. Vi introducerer dig til opgaven og du tilbydes ledelsessparring, samt evt en mentor fra et andet speciale.

Afsnitsprofil:
Kirurgien i Hobro består af kirurgisk dag afsnit, ambulatorium med sygepleje ambulatorium, endoskopi afsnit, operationsafdeling og sterilcentral.

Vi foretager forundersøgelser og operationer for flere specialer (Mave og Tarmkirurgi, Gynækologi og Plastikkirurgi). Størstedelen er mave- tarm kirurgiske patienter, som skal opereres for brok, have fjernet galdeblæren, eller har lidelser i anal regionen.

Der er ansat 25 medarbejder, fordelt på 4 social og sundhedsassistenter, og 21 sygeplejersker (inkl. den afsnitsledende sygeplejerske og 2 kliniske afsnits koordinatorer).

De fleste ansatte har arbejdsfunktioner indenfor specialerne Mave- og Tarmkirurgi, Gynækologi og Plastikkirurgi. Desuden har vi et tæt samarbejde med anæstesien og sekretærerne i Hobro.

Ledelsesopgaven:
Som afsnitsleder er du ansvarlig for den daglige ledelse, drift og udvikling af afsnittet. Du skal sikre den faglige udvikling af afsnittet og specialet i et tværfagligt miljø, hvor du vil have et tæt samarbejde med afsnittets læger og den ledende overlæge.

Du skal implementere relevante tiltag, som sikrer effektive og sammenhængende patientforløb i specialet. Du er dynamoen der arbejder med optimal ressourceudnyttelse og høj kvalitet i behandlingen.

I samarbejde med vores UUU-sygeplejerske sikrer du et godt uddannelses og udviklingsmiljø for både elever, studerende og afsnittets personale. Du prioriterer at give de nyansatte sygeplejersker en god, struktureret og individuel oplæring i specialet.

Du brænder for trivsel og det gode arbejdsmiljø, og inddrager medarbejderne i arbejdet. Vi ønsker en leder, der finder det spændende at arbejde videre med den gode udvikling af afsnittet og den fremtidige attraktive profil.

Vi søger en afsnitsledende sygeplejerske der:
  • Er synlig, anerkendende og involverende i sin ledelsesstil, og som fremmer en udviklende og samarbejdende kultur, også i det tværfaglige samarbejde.
  • Har gennemslagskraft og værner om det psykiske arbejdsmiljø.
  • Går foran i arbejdet med udviklingstiltag i en forandringspræget organisation, samt vægter kvalitetsarbejde og et godt uddannelsesmiljø.
  • Sikrer optimal udnyttelse af afsnittets ressourcer i forhold til at leve op til effektive og sammenhængende patientforløb og en effektiv drift.
  • Er god til at koordinere og kan bevare overblikket i en travl hverdag.
  • Er motiveret for ledelse, både administrativt og strategisk, og evt. har kendskab til specialet. 
  • Formentlig har ledelseserfaring med relevant videreuddannelse.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til viceklinikchef Mette Bærentsen kontaktes på tlf. 51290175 eller klinikchef Lars Maagaard Andersen på tlf. 20546591

Stillingen er på fuld tid, og med tiltrædelse 1. maj 2020 eller efter aftale.

Der vil ved ansættelsen blive indhentet referencer på ansøgere.

Samtaler afholdes den 6/3-2020