Jobbet "Sygeplejersker, SSA eller Pædagoger til Sikringsafdelingen afsnit SL13, Psykiatrien Slagelse" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Fælledvej 6, 4200 Slagelse

Dit næste skridt

 

Sikringsafdelingen, SL13 søger nu mandligt sundhedsfagligt personale. Vi mangler dig, hvis du har en interesse i at arbejde på en afdeling, hvor vi vægter et godt arbejdsmiljø, faglighed, struktur og sikkerhed højest, så er det nu du skal søge.

Da Sikringsafdelingen har en mandlig sikkerhedsnormering, som kræver tilstedeværelse af mænd i alle vagter, jf. særlig dispensation fra Sundhedsstyrelsen, søger vi mandlige sygeplejersker, SSA eller pædagoger, der vil trives i et tværfagligt miljø og med stort ansvar for eget arbejde.

Afdeling for Retspsykiatri
Sikringsafdelingen hører under Afdeling for Retspsykiatri, Psykiatrien Region Sjælland.
Afdeling for Retspsykiatri består af den højt specialiserede Sikringsafdeling med 3 afsnit á 10 senge samt fire lukkede regionale afsnit med i alt 50 pladser samt Retspsykiatrisk Opsøgende Team.

Sikringsafdelingen
På Sikringsafdelingen modtager vi patienter fra hele landet, der har en retslige foranstaltning og er person- eller flugtfarlige.
Vi fokuserer på håndtering af patienter med et stort aggressionspotentiale i forhold til at skabe et trygt miljø. Ligeledes arbejder vi med relationsarbejde med udgangspunkt i den psykodynamiske model.
Vi arbejder efter miljøterapeutiske principper tilpasset afdelingens særlige patientgrupper. Vi stiler mod mere mentaliseringsbaseret miljøterapi således, at referencerammen er og bliver et naturligt værktøj i hverdagen.
Vi prioriterer sikkerhed højt og vores rammer gør det muligt at tilbyde en meningsfyldt og sammenhængende behandling, der skaber tryghed og trivsel for både patient og personale. Vi ønsker kontinuerligt at udvikle fagligheden til den komplekse psykiatriske patient indenfor de givne rammer. Vi vil derfor lægge vægt på, at du som ansøger vægter høj faglighed og har lyst og evne til faglig udvikling. Vi lægger særlig vægt på at opkvalificere personalet og derfor tilbyder vi også gode muligheder for efter- og videreuddannelse.
Vi lægger stor vægt på det tværfaglige samarbejde og medarbejderstaben omfatter bl.a. læger, psykologer, pædagoger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, fysioterapeuter, idrætsmedarbejdere, plejere og sikkerhedsmedarbejdere.

Hvis du er i besiddelse af:
• Højt sygeplejefagligt engagement
• Psykiatrisk erfaring (dette er dog ikke et krav)
• Ønske om og interesse for at arbejde med retspsykiatriske patienter
• Lyst og evne til at medvirke i den faglige udvikling i afsnittet
• Kunne bevare overblikket samt handle etisk korrekt- også i pressede situationer
• Pædagogiske evner
• Evne til at manøvrere i et tværfagligt miljø
• Gode kommunikative- og formidlingsevner

Så kan SL13 tilbyde en arbejdsplads med:
• 3 ugers introduktion, med mentor ordning samt løbende evaluering
• Supervision, temadage og psykofysisk træning
• Mulighed for at arbejde i en afdeling, hvor arbejdsmiljø og sikkerhed vægtes højt
• Et godt og konstruktivt samarbejde med mange faggrupper
• Mulighed for at præge afsnittets sygeplejefaglige udvikling
• Mulighed for deltagelse i relevante uddannelser og kurser og i den forbindelse afdelingens egen sikkerhedsuddannelse, der desuden afføder et løntillæg efter bestået eksamen

Rammer for stillingen
Stillingerne er besættelse pr. 1. april 2020 eller snarest derefter og er på 37 timer i skiftende vagter.
 
Vil du vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Karina Snæver Dalgaard kdal@regionsjaellland.dk Mobil: 93 57 63 95

Se yderligere beskrivelse af Sikringsafdelingen på Region Sjællands hjemmeside.


Ansøgningsfrist den 24. februar 2020
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i fredag den 28. februar 2020..

 

 

 

 

 

 

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.

Med ibrugtagning af det nye psykiatrisygehus i Slagelse i 2015 har Psykiatrien samlet sengeafsnit og specialiserede funktioner tre steder: Slagelse, Roskilde og Vordingborg. De ambulante enheder er placeret i de større byer i regionen.

Psykiatrisygehuset i Slagelse er et af Europas største og mest moderne sygehuse. I byggeriet er inddraget banebrydende elementer indenfor arkitektur, brugen af lys samt kunst og natur, der også har behandlingsmæssig betydning.