Jobbet "Klinisk underviser i ergoterapi" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Ringstedgade 61, 4700 Næstved

Dit næste skridt
 

Ergoterapiafsnittet på Næstved Sygehus søger en ergoterapeutisk kollega med funktion som klinisk underviser, 37 timer ugentligt.

Som vores nye kollega ansættes du til at varetage den kliniske undervisning 28 uger om året. Når ergoterapiafsnittet ikke modtager studerende, varetages patientarbejde i specialerne, primært i det neurorehabiliterende speciale. Kompetenceudvikling i den ergoterapeutiske intervention vil derfor være en naturlig del af egen faglig udvikling ift. at kunne varetage anvendte behandlingsmetoder på stedet og herved også kunne tilbyde relevant praksisnær klinisk undervisning til vores studerende.

Den kliniske undervisning forventes i videst omfang at foregå i den daglige patientbehandling sammen med de/den studerende og i tæt sparring med kollegaer. Det er den kliniske undervisers opgave at sikre den studerendes indsigt i og forståelse for de ergoterapeutiske opgaver på sygehuset ud fra givne rammer.

Som klinisk underviser vil du skulle se dig selv som ligestillede kollega ift. vores kerneopgaver. Dette så vi sammen får hverdagen til at fungere og dermed sikre den bedste udredning og behandling af indlagte patienter. Vi arbejder sammen som et team, sammen er vi bedst og herved får vi hverdagens opgaver til at lykkes.

I ergoterapiafsnittet på Næstved Sygehus arbejder vi kontinuerligt med kompetenceudvikling ved brug af specialerelevante kompetenceprofiler, egen kursusvirksomhed og intern læring i hverdagen, ”bed side-læring” og gensidig sparring mellem kollegaer, monofagligt som tværfagligt.

Fagligheden er stor og der er ”højt til loftet”. Vi er nysgerrige og stræber kontinuerligt om sammen at bliver de bedste ergoterapeuter. Vi vægter trivsel og kollegialt samvær højt.

Ergoterapiafsnittet på Næstved Sygehus er tilknyttet det medicinske speciale, neurorehabilitering og ambulant onkologi. Vi har desuden en ergoterapeutisk Ph.d. studerende inden for non maligne smerter og deltager her med projektterapeuter. Vi har en specialeansvarlig inden for neurorehabilitering, en afsnitsleder og dig som klinisk underviser. Vi samarbejder tæt og godt med vores dygtige kollegaer i fysioterapien, herunder 2 kliniske undervisere i fysioterapi. Vi arbejder dagligt med udvikling af vores specialer og arbejdsgange ved brug af b.la. LEAN tavler.

Din arbejdstid vil være fra 8-15.30. I perioder uden studerende vil der ligeledes være senvagter frem til kl. 20 samt weekend og helligdagsvagter inden for specialet neurorehabilitering.

Forventninger til dig som kollega:

At du er en ”holdspiller”

At du kontinuerligt arbejder med faglig og personlig udvikling, men også bidrager med kompetenceudvikling og læring i hverdagen.

At du er nysgerrig, har humor og ser hverdagens muligheder frem for begrænsninger.

At du kan lide at navigere i en hverdag, som både er struktureret og forudsigelig, men som til tider kan se anderledes ud end forventet.

At du har gode samarbejdsevner og tilgår dialog på en respektfuld og konstruktiv måde.

Det er en forventning af du har minimum 2 års sammenhængende klinisk somatisk erfaring inden for de seneste år.

Det vil være en fordel, at du er erfaren i brug af AMPS og FOTT samt har kurser eller praksiserfaring med Ibita og GTIT samt har bestået klinisk vejleder modul.

Ansættelsessamtaler afholdes torsdag d. 27.2.2020

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

 

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 
Vi har viljen til at blive bedre hver dag

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse er både et akut- og specialsygehus. Vi er ambitiøse og modige, og vi har viljen til at blive endnu bedre – hver dag. Vi ønsker at tiltrække de bedste medarbejdere, der tør tænke nyt og anderledes i hverdagen til patientens bedste.
Stærk faglighed og udvikling skal sikre god og ensartet høj kvalitet i behandlingen døgnet rundt. Vi skaber forbedringer og nye løsninger i fællesskab. Vi lægger vægt på datadrevet og synlig ledelse og tilsigter en uformel og uhøjtidelig omgangstone baseret på gensidig tillid mellem leder og medarbejder. Vi prioriterer uddannelse, forskning og udvikling, fordi vi mener, at faglighed er afgørende for at nå vores mål.
På Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse gør vi os umage med at skabe en udviklende og spændende arbejdsplads, og vi arbejder for at være Region Sjællands bedste uddannelsessted.

Dit behov – vores fælles opgave