Jobbet "Sygeplejersker, der vil gøre en forskel for akut syge børn og unge på Rigshospitalet (GENOPSLAG)" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt

BørneUngeModtagelsen søger sygeplejersker med erfaring fra pædiatrien eller fra en akutmodtagelse.

Vi søger erfarne sygeplejersker til at modtage, vurdere, behandle og visitere akut syge børn i BørneUngeModtagelsen på Rigshospitalet.

Søg stillingen hos os, hvis du kan lide at arbejde med børn og unge i et akut speciale med vekslende travlhed og skiftende vagter.

Fra det simple til det sjældne
BørneUngeModtagelsen er regionens mest højtspecialiserede og den mindste. Vi modtager 20-30 børn i døgnet. - Fra spædbørn med små infektioner til børn og unge med sjældne og kroniske sygdomme. Ikke to patienter er ens, og ikke to timer er ens. Men du er aldrig alene. Vi vægter samarbejde og tværfaglighed højt, så du vil blive en del af et velfungerende team med ansatte i alderen 25 – 57 år, der har det rart sammen og passer godt på hinanden.

Kompetenceniveauet er højt, og teamet består af både sygeplejersker, læger, servicemedarbejdere og bioanalytikere. Vi har et tæt samarbejde med både interne og eksterne kollegaer. Sammen finder I ud af, hvad der er den rette behandling og pleje af det akut syge barn.

Du vil dagligt opleve, at du gør en forskel for syge børn på Rigshospitalet og ikke mindst deres forældre.

Familiecentreret pleje og behandling
BørneUngeModtagelsen arbejder ud fra den familiecentrerede pleje og behandling og ud fra Juliane Marie Centrets målsætning om: ”At det er resultatet for patienter, der tæller”. Læs mere om Juliane Marie Centrets tilgang til sygeplejen i
Juliane Marie Centrets kompetenceudviklingskatalog for sygeplejersker.

Vi tilbyder:

 • en personalegruppe, som vægter et godt kollegialt arbejdsmiljø højt
 • en grundig introduktion og oplæring, som er nøje tilpasset dine kompetencer og erfaring
 • løbende undervisning og kompetenceudvikling inden for det pædiatriske speciale
 • mulighed for færdighedstræning og simulationstræning i akut pædiatri.
 • et højt fagligt engagement og mulighed for videreudvikling indenfor den komplekse og akutte sygepleje til børn, unge og deres familier

Vi forventer, at du:

 • har erfaring fra pædiatrien eller fra en akutafdeling eller intensiv afdeling.
 • brænder for at gøre en forskel for akut syge børn og unge samt deres familier
 • kan bevare overblikket i travle og akutte situationer
 • kan skabe og vedligeholde en god kontakt til børn og forældrene
 • er en holdspiller og er god til at arbejde tæt sammen med andre kolleger i teamet, så alles kompetencer udnyttes bedst muligt
 • kan arbejde selvstændigt

Fakta om BørneUngeModtagelsen

 • Er en del af BørneUngeKlinikken i Juliane Marie Centret.
 • Tager sig af børn og unge i alderen 0-18 år med kirurgiske og medicinske sygdomme.
 • Modtager børn med almene akutte sygdomme fra indre by, Nørrebro og Østerbro.
 • Modtager vi børn fra hele landet med komplekse kroniske sygdomme, inden for pulmonologi, kardiologi, nefrologi, neurologi, gastro-enterologi og sjældne sygdomme.
 • Har 4 døgnpladser til patienter med akutte og kroniske infektionssygdomme, med forventet kort indlæggelse. 
 • Har åbent 24-7.

Teamet i BørneUngeModtagelsen
Du bliver en del af et team bestående af 18 sygeplejersker, en afdelingssygeplejerske, en assisterende afdelingssygeplejerske, en sygeplejevejleder samt en afdelingslæge, en ledende overlæge og en lægesekretær. Den daglige lægelige dækning varetages af for- og mellemvagter fra BørneUngeKlinikken.

Afdelingssygeplejersken har i samarbejde med den ledende overlæge det overordnede ansvar for den faglige udvikling af afdelingens personale, samt den samlede drift af afsnit 5062. Afsnittet medvirker til uddannelse af sygeplejestuderende og medicinstuderende.

Følg linket nedenfor og se og læs lidt om vores BørneUngeModtagelse.

https://www.rigshospitalet.dk/presse-og-nyt/nyheder/nyheder/Sider/2019/oktober/efter-tre-aar-ser-jeg-stadig-boern-og-unge-med-sygdomme-jeg-aldrig-har-hoert-om-foer.aspx

https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/julianemarie/boerne-unge-klinikken/enheder-og-funktioner/sengeafsnit/Documents/billedreportage-boerneungemodtagelsen.pdf

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst. 

Hvis du har lyst til at høre mere om jobbet, komme på besøg for at se afsnittet eller høre mere, er du meget velkommen til at kontakte:

Afdelingssygeplejerske Claire Marie Welsh claire.maria.welsh@regionh.dk eller på tlf.: 35 45 66 05.

Assisterende Afdelingssygeplejerske Helene Sehested Korsgaard helene.sehested.korsgaard@regionh.dk  eller på tlf.: 35 45 65 94. 

Ansøgningsfrist: 4/3-2020 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler: 11/3-2020.

Søg stillingen via linket.

Stillinger i Juliane Marie Centret er omfattet af bekendtgørelse om indhentelse af børneattest. Det er derfor en forudsætning for ansættelse, at du har blank børneattest. Centret indhenter børneattesten hos Rigspolitiet, efter samtykke fra ansøger.  

Rigshospitalet er en røgfri arbejdsplads.

Rigshospitalet er en del af Region Hovedstaden.