Jobbet "Sygeplejerske til afsnit S3-40, Psykiatrien Syd, Vordingborg" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Færgegaardsvej 15, 4760 Vordingborg

Dit næste skridt

Sygeplejerske søges til afsnit S3 indgang 40 i blandede vagter. 

Ugentlig arbejdstid på 37 timer.

Der vil være introduktion til specialet. Har du lyst til nye opgaver?

Afsnit S3 har to afsnit. Stillingen er i vores åbne afsnit.

Vi modtager patienterne i alderen 18-75 år. 

Patienter kan være indlagt frivilligt i afsnittet, tvangsindlagt eller i henhold til dom.

Indgang 40 er et lavskærmet afsnit, behandler fortrinsvis patienter med affektive lidelser, angstproblematik, skizofreni og personlighedsforstyrrelser.

Der er 15 sengepladser, hvoraf tre af dem er brugerstyret senge. 

ECT-klinikken er tilknyttet S3.  Patienter til ECT-behandling er indlagt, men behandlingen kan også foregå ambulant. 

Behandler teamet består af bl.a. Sygeplejerske, Social og sundhedsassistenter, fysioterapeut, læger, samt vores eksterne samarbejdspartner.   

Vi indgår i et arbejdsfællesskab i begge afsnit. Vi hjælper hinanden i det daglige arbejde bl.a. med dækning af vagterne, fælles mål for patientforløbet.

Vores værdier bygger på respekt, ansvarlighed og dynamik.  

Dine kvalifikationer

  • Gode samarbejdsevner, opmærksomhed på det tværfagligt- og tværsektorielt samarbejde for at sikre det gode patientforløb
  • Ser helheden i patientforløbet, vi har fokus på patientens somatiske tilstand 
  • Er indstillet på at arbejde som daglig kontaktperson for mennesket med en sindslidelse, samt samarbejde med dennes pårørende
  • Erfaring som klinisk vejleder for sygeplejestuderende, denne opgave er klar til dig!
  • Er fleksibel og mødestabil
  • Er indstillet på, at indgå i et vagtlag; dag- og aftenvagter samt arbejde hver anden weekend  
  • Læs mere her.

Interesserede er velkomne til at besøge os.

Straffeattest

I forbindelse med ansættelse skal der, jf. Regionens politik herom, indhentes straffeattestoplysninger.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn efter gældende overenskomst. Der er til stillingen knyttet et funktionstillæg for integreret afsnit.

Ansøgningsfrist: 23.2.2020

Ansættelsessamtaler: 25.2.2020

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.

Med ibrugtagning af det nye psykiatrisygehus i Slagelse i 2015 har Psykiatrien samlet sengeafsnit og specialiserede funktioner tre steder: Slagelse, Roskilde og Vordingborg. De ambulante enheder er placeret i de større byer i regionen.

Psykiatrisygehuset i Slagelse er et af Europas største og mest moderne sygehuse. I byggeriet er inddraget banebrydende elementer indenfor arkitektur, brugen af lys samt kunst og natur, der også har behandlingsmæssig betydning.