Jobbet "Timelønnet tilkaldevikar - sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent - til Retspsykiatrisk Afsnit P2, Psykiatrisk Afdeling Middelfart" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Østre Hougvej 70, 5500 Middelfart

Dit næste skridt

Har du lyst til at prøve kræfter med et spændende speciale?

Der er mulighed for ansættelse som timelønnet tilkaldevikar på Retspsykiatrisk Afsnit P2. Som tilkaldevikar hjælper du os ved sygdom, ferie, kurser mm. blandt vores faste personale.

Som tilkaldevikar i P2 skal du:

  • Være færdiguddannet som sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent eller have gennemført din praktik i psykiatrien under disse uddannelser
  • Have lyst til psykiatrisk sygepleje og have erfaring fra praktik eller tidligere job
  • Kunne træde ind i en travl hverdag

Vi forventer også, at du har følgende personlige kompetencer:

  • Har et åbent sind
  • Er tålmodig og ansvarsbevidst
  • Er ærlig
  • Kan bevare roen og overblikket i travle situationer
  • Kan bede om hjælp

Afsnit P2 er et retspsykiatrisk afsnit med akut modtagefunktion. Afsnittet er et integreret afsnit, hvilket betyder, at der i afsnittet er integreret både lukket og åben funktion med henblik på at sikre kontinuitet i behandlingsforløbene under indlæggelse. Afsnittets målgruppe er patienter med dom til behandling eller anbringelse, varetægtssurrogerede, heriblandt patienter med kendelse til mentalobservation. Patienterne har forskellige psykiatriske lidelser, ofte kombineret med misbrug.

Vi arbejder miljøterapeutisk med individuel pleje til hver enkelt patient. Udviklingen af sygeplejen, ligesom sikring af et godt og trygt arbejdsmiljø, vægtes højt. Der er god mulighed for at lave aktiviteter med patienterne, der ofte har længerevarende indlæggelser, i motionsrum, ergoterapi og træningskøkken. Safewards som metode til bl.a. forebyggelse af konflikter og tvang er implementeret.

Vi udfolder psykiatriens værdier; Respekt, Faglighed og Ansvar ved at styrke de mellemmenneskelige relationer, derfor er relationen den bærende og bindende værdi for os. Vi arbejder med primær profylakse ved en effektiv struktur, affektregulering og anerkendende tilgang. Dette gør, at brugen af tvang er begrænset.

Psykiatrisk Afdeling Middelfart varetager den almenpsykiatriske opgave for Vestfyn med et befolkningsgrundlag på ca. 80.000 indbyggere samt den retspsykiatriske funktion, som dækker hele Region Syddanmark.

Send en ansøgning indeholdende:

  • Hvilke kompetencer du kan byde ind med og hvorfor du gerne vil være vikar hos os
  • Vedlæg uddybende CV og dokumentation for uddannelse

Evt. spørgsmål til timelønsansættelse på P2 kan du stille til afdelingssygeplejerske Naja Taulborg på 9944 8251.
Løn efter overenskomst suppleret med et psykiatritillæg.
Afdelingen ansætter kun medarbejdere med tilfredsstillende straffeattest. Vi sørger for at rekvirere en offentlig straffeattest (datatræk 10 år tilbage i tiden) med indhentet samtykke fra den, der ansættes.
 
Vi skal have din ansøgning senest den 02.03.20.

Du søger stillingen ved at klikke på nedenstående link.