Jobbet "1-årig introduktionsstilling på Infektionsmedicinsk Afdeling og Hjertemedicinsk Afdeling. " er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt

Rigshospitalet, Center for Hjerte-, Kar-, Lunge- og Infektionssygdomme 

En 1-årig introduktionsstilling startende henholdsvis med 6 måneders ansættelse på Infektionsmedicinsk Afdeling (1301772-01-i-03) og 6 måneders ansættelse ved Hjertemedicinsk Afdeling (1301031-01-i-03) er ledig til besættelse per 1. maj 2020. 

Infektionsmedicinsk Afdeling:  

Vagtforhold: 7-skiftet bunden vagt, 2-holdsdrift hverdage, døgnvagt weekend og helligdage. 

Infektionsmedicinsk Afdeling varetager patienter med svære infektionsmedicinske sygdomme herunder HIV og hepatitis, infektioner i CNS, tropesygdomme, immundefekter og cystisk fibrose samt visse patienter med tuberkulose. Afdelingen har særlige tropemedicinske forpligtelser overfor DANIDA, Røde Kors m.fl.  

Afdelingen har tilsynsforpligtelse for infektionsmedicin for Rigshospitalet og tilknyttede institutioner.  

Afdelingens ambulatorium varetager især HIV- og cystisk fibrose behandling og er herudover et efterbehandlingsambulatorium for afdelingen, og infektions- og tropemedicinsk henvisningsambulatorium. 

Ambulatoriet er desuden en åben HIV-screeningsklinik. I ambulatoriet findes erejseservice, som er et selvfinansieret rejsemedicinsk rådgivnings- og vaccinationskontor. 

Eventuelt yderligere oplysninger hos

Ledende overlæge, dr. med. Åse Bengård Andersen, 3545 3639 eller
Uddannelsesansvarlig overlæge, dr. med. Ole Kirk, 3545 1494 

Hjertemedicinsk Afdeling: 

Vagttilrettelæggelse: 2-holdsdrift hverdage og i weekender. 

Hjertemedicinsk Afdeling er en kardiologisk specialafdeling, der dækker alle aspekter af diagnostik og behandling af hjertesygdomme. Desuden har afdelingen som den eneste i landet lungetransplantation som specialistområde. Afdelingens patientmodtagelse kan opdeles i en lokalfunktion der omfatter pasning af den medicinske del af Rigshospitalets traumecenter visitation, og en lands- og landsdelsfunktion for en region på godt 1.5 millioner indbyggere omfattende Region Hoved-staden og Region Sjælland. Desuden modtages patienter fra Grønland og Færøerne. Afdelingen har et omfattende program for systematisk undervisning i hjertesygdomme.  

Eventuelt yderligere oplysninger hos

Afdelingslæge Niels Risum, tlf.: 3545 6995

Læs mere om Hjertemedicinsk Afdeling på https://www.rigshospitalet.dk/hje 

Begge afdelinger hører under Københavns Universitet og deltager i studenterundervisningen. 

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem RegionH og Foreningen af Yngre Læger for underordnede læger. 

Interesserede uanset alder, køn, religion og etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingerne. 

Ansøgningen skal være os i hænde senest mandag, den 16. marts 2020, kl. 12.