Jobbet "Psykiatrisk Center Sct. Hans søger klinisk uddannelsesansvarlig sygeplejerske" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Boserupvej 2, 4000 Roskilde

Dit næste skridt

Vil du være med til at udvikle klinisk undervisning for sygeplejestuderende og praktikforløb for social- og sundhedsassistentelever? Og kunne du tænke dig at blive uddannelsesansvarlig på et center med et højt fagligt niveau?

Psykiatrisk Center Sct. Hans modtager omkring 200 sygeplejerskestuderende og social- og sundhedsassistentelever om året. I tæt samarbejde med centerets kliniske undervisere, vejledere og ansatte får du ansvaret for at udvikle, planlægge og koordinere disse uddannelsesforløb.

Den kliniske uddannelse på Sct. Hans foregår i døgnafsnit, ambulatorium og opsøgende psykiatriske teams. Derudover har centeret et læringsrum og et lærings- og uddannelsesorienteret miljø, der supplerer den direkte, kliniske undervisning.
 

Jobbet er alsidigt og ikke to dage er ens

Du bliver daglig leder for en grunduddannelsesenhed, bestående af dig og to kliniske undervisere. Som enhed har I ansvaret for at vejlede, undervise og sparre med de kliniske vejledere, praktikvejledere, personale og afsnitsledelse, så Sct. Hans to kliniske afdelinger lever op til sine uddannelsesforpligtigelser på bedste vis.

Som klinisk uddannelsesansvarlig sygeplejerske har du det pædagogiske ansvar for de sygeplejestuderendes klinikforløb og social- og sundhedsassistentelevers praktikforløb på hele centeret. Det betyder, at du blandt andet får til opgave at;

  • Initiere, tilrettelægge og deltage i den kliniske undervisning af sygeplejerskestuderende og social- og sundhedsassistentelever
  • Deltage i udviklingen af praksisfællesskaber, der tilgodeser de studerendes og elevernes forskellige måder at lære på, herunder indgå i samarbejde med afsnitsledelserne
  • Deltage, vejlede og spare i forbindelse med løsning af samarbejdsproblemer mellem studerende og kliniske undervisningssted eller elev og praktiksted 

Herudover skal du kunne begå dig på alle afsnit og ambulatorier og være klar til at træde til, når vejleder og afsnit har brug for det.
 

Dine ansvarsområder og udviklingsopgaver

Ledelsesansvar. Du får ledelsesansvaret for en enhed, der er har samme uddannelsesniveau som dig selv – Du skal derfor kunne se dig selv lede, udvikle og motivere kliniske undervisere med en master- eller kandidatgrad. Ledelsesansvaret omfatter den personalemæssige, faglige og pædagogiske ledelse. Du får dermed ansvaret for at prioritere, fordele og koordinere delegerede ansvarsområder og opgaver.

Udvikling af det faglige uddannelsesniveau. I samarbejde med uddannelsesinstitutioner, netværk for klinisk uddannelsesansvarlige sygeplejersker og ledere i Region Hovedstadens Psykiatri, får du ansvaret for at udvikle de kliniske uddannelsesforløb. Herunder udarbejde og udvikle uddannelsesplaner, samt monitorere og evaluere forløbene med henblik på, at bekendtgørelser og studie- og uddannelsesordninger følges.

Udvikling af stillingen. Du har gode muligheder for at præge og udvikle stillingen, hertil skal du på innovativ vis indtænke den nye retspsykiatriske afdeling ’Udsigten’ i dine pædagogiske og didaktiske visioner og strategier.
 

Vores forventninger til dig

  • Du har stærke undervisnings- og vejledningskompetencer i forhold til klinisk undervisning
  • Du har pædagogisk flair samt et organisatorisk overblik ift. uddannelsestilrettelæggelse og udvikling af læringsmiljø
  • Du har metodiske og analytiske erfaringer med gennemførelse, implementering og evaluering af pædagogiske udviklings- og forskningsprojekter
  • Du er god til at samarbejde og anser dialog og involvering som helt centralt i samarbejde på alle niveauer på centeret
  • Du er selvstændig og innovativ i din tilgang til varetagelse og ledelse af uddannelsesopgaven på centeret

Stillingen kræver et indgående kendskab til sygeplejerskeuddannelsen og social- og sundhedsassistentuddannelsen. Dertil er det et krav, at du er autoriseret sygeplejerske med en sundhedsfaglig eller pædagogisk master- eller kandidatuddannelse. Hertil at du har en klinisk viden og erfaring indenfor generel og psykiatrisk sygepleje. Har du ledererfaring, vil dette også blive vægtet højt.
 

Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen er som udgangspunkt på 37 timer ugentligt og er til besættelse 1. maj 2020.

Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst.

Forud for ansættelse vil der blive indhentet 2 referencer om tidligere ansættelsesforhold efter nærmere aftale med den enkelte ansøger.

Region Hovedstadens Psykiatri er en ”røgfri arbejdsplads”, da vi gerne vil støtte op om din og dine kollegaers sundhed.
 

Vi glæder os til at høre fra dig

Søg via link senest søndag d. 1. marts 2020. Du bedes uploade CV og relevante uddannelsesbeviser sammen med din ansøgning. Ansættelsessamtaler afholdes d. 9. marts 2020.

Stillingsbeskrivelse kan rekvireres ved henvendelse til rekrutteringspartner Selina Sidenius Jensen via e-mail: selina.sidenius.jensen@regionh.dk

For spørgsmål yderligere information kan du kontakte udviklingschef Susie Petersen på telefon 38642439 eller e-mail susie.petersen@regionh.dk

Dertil kan du læse og høre mere om Region Hovedstadens Psykiatri som arbejdsplads på "Job i Psykiatrien".
 

Psykiatrisk Center Sct. Hans er beliggende i naturskønne omgivelser ud til Roskilde Fjord. Centret har i alt 180 senge og yder højt specialiseret behandling og pleje indenfor specialfunktionerne retspsykiatri og dobbeltdiagnoser. Centret er organiseret i 2 kliniske afdelinger hhv. Afdeling M (Dobbeltdiagnoser) og Afdeling R​ (Retspsykiatri)

Hovedgruppen af patienter har diagnosen skizofreni og mange har en dobbeltdiagnose, idet de foruden psykosen har et misbrug. Mange har svære adfærdsforstyrrelser og ofte intet socialt netværk eller bolig.

I behandlingstilbuddene indgår medikamentel behandling, psykologiske undersøgelser og behandling, terapeutisk behandling i form af kognitiv miljøterapi og social færdighedstræning, ergoterapi og fysioterapi. Derudover har centret tilbud om aktiviteter i og udenfor afsnittet.