Jobbet "Qaqortoq - Jordemødre til Sydgrønland, sommervikariater" er udløbet

Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Personaleadministrationen, 1230 Nuuk

Dit næste skridt

 
 
Jordemødre søges i sommerferievikariat
Da vores 2 jordemødre skal afholde ferie, søger vi jordemødre til at hjælpe os igennem sommeren i perioderne 28 maj til 8 september og 15 juni til 28 juli 2020. Der vil være mulighed for introduktion ved én af de faste jordemødre.
 
Arbejdet som jordemoder i Grønland dækker over et bredt felt af opgaver spændende fra svangerskabsundersøgelser, fødselshjælp og barselspleje til forebyggelse af uønskede graviditeter og omsorgssvigt. Derud over vil der være opgaver i form af samarbejdet omkring barsles plejen på sengeafdelingen.
 
Der arbejdes på at styrke det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde under ”Tidlig Indsats” i Regionen.
Til regionen hører byerne, Qaqortoq, Nanortalik og Narsaq, som ligger i det skønne Sydgrønland, hvor fåreavl og agerbrug præger landskabet omkring byer og bygder. Qaqortoq, som er hovedbyen, har 3500 indbyggere, Nanortalik har 1200 indbyggere og Narsaq har knapt 1800 inklusive deres bygder. 
 
Der vil derfor være en del rejseaktivitet knyttet til stillingen, dersom ansættelseslængden er passende til det. Rejseaktiviteten består af jordemoderkonsulentbesøg i vores sundhedscentre én gang månedligt.
 
Der er godt 100 fødsler samlet i regionen. Risikopatienter fra hele Grønland føder dog på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk.
 
Vi søger en jordemoder, som er fleksibel og har gode samarbejdsevner, da du kommer til at indgå i et tæt samarbejde med den anden jordemoder og det øvrige personale på sygehuset samt i sundhedscentrene.  Det er vigtigt, at du har nogle års erfaring, da man arbejder ret selvstændigt.
I Sydgrønland er der en mangfoldighed af muligheder for at udfolde dig i den smukke natur. Se i øvrigt på kommunens hjemmeside www.kujalleq.gl 
På www.gjob.dk kan du læse mere om Sundhedsvæsenet, og du kan møde nogle af dine fremtidige kolleger og læse om deres oplevelser med at leve i Grønland.
 
Statsborgerskab
Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.
 
Løn og ansættelse
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.
 
Bolig
Der vil til stillingen kunne anvises møbleret bolig efter gældende regler.
Ansøgning
Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl
 
Ansøgningsfrist: 31 marts 2020
Ansættelsessamtaler afholdes løbende
 
Kontakt
Information om stillingen kan indhentes ved ledende regionslæge Efa Olsen på tlf. (+299) 64 22 11 eller på e-mail: EFAO@PEQQIK.GL 
 
Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på email: PERSONALE@PEQQIK.GL
Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.