Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød

Ergoterapeuter til de Akutte Sengeafsnit, Neurologisk HIH

Jobbet

Neurologisk afdeling, Ergoterapien og Fysioterapien tilknyttet de akutte sengeafsnit søger barsels vikarer 1. juni eller snarest mulig derefter. Neurologisk afdeling består af et afsnit for Akut Apopleksi, et afsnit for Akut Neurologi, Hillerød, samt et afsnit for Neurorehabilitering, Frederiksund. Neurologisk afdeling indeholder derudover et specialeopdelt ambulatorium, hvortil der er knyttet ergoterapi og fysioterapi med varetagelse af ambulante opgaver indenfor Spasticitetsbehandling, Neuroonkologi, samt Apopleksi. Neurologisk afdeling er kendetegnet ved tværfaglige, sammenhængende, effektive patientforløb med høj sundhedsfaglig kvalitet.

I de akutte sengeafsnit er der i alt ansat 11 ergoterapeuter og 10 fysioterapeuter, herunder en specialeansvarlig ergoterapeut  - og fysioterapeut.

Afdelingen modtager studerende ergoterapeuter og fysioterapeuter. Den kliniske underviserfunktion varetages af 1 klinisk underviser i ergoterapi, samt 3 kliniske undervisere i fysioterapi. 

Neurologisk afdeling, Nordsjællands Hospital har Regionsfunktion rettet mod voksne med erhvervet hjerneskade indenfor Apopleksi. Regionsfunktionen understøttes af anbefalinger fra forløbsprogrammet til voksne med erhvervet hjerneskade. På Nordsjælland Hospital, Hillerød betyder det fremmøde i dagvagter, senvagter og weekendvagter med det fokus at skabe øget værdi for vores patienter , herunder:

 • Teamorganisering
 • Målrettet Rehabilitering
 • Rehabilitering/træning alle ugens dage
 • Samtalestøtte til voksne med erhvervet hjerneskade (SCA)
 • Medinddragelse af patient - og pårørende (POP møder)
 • Kompetenceudvikling indenfor Neurorehabilitering

Vi tilbyder

 • En spændende stilling indenfor akut neurologi og neurorehabilitering 
 • Et arbejde hvor faglighed og evidensbaseret praksis vægtes højt
 • Et læringsmiljø med sparring/supervision monofagligt og tværfagligt
 • Et selvstændigt arbejde, men i tæt samarbejde med teamet af ergoterapeuter og fysioterapeuter
 • Et dynamisk arbejdsmiljø med fokus på trivsel og tværfaglighed i opgaveløsningen

Vi forventer:

 • At du har særlig interesse for det ergoterapeutiske neurologiske speciale og neurorehabilitering
 • At du har personlig modenhed og kan arbejde selvstændigt og engageret i en travl hverdag
 • At du har gode tværfaglige samarbejdsevner der retter sig mod fælles sundhedsfaglig opgaveløsning
 • At du er AMPS kalibreret og har efteruddannelse indenfor F.O.T.T. og/eller interesse for ergoterapeutisk kompetenceudvikling

Ansættelsesvilkår

Barselsvikariaterne er på 32 - 37 timer ugentligt til besættelse pr. 1. juni eller snarest mulig derefter. Vikariaterne løber frem til 31. januar 2020 med mulighed for forlængelse. I stillingerne indgår blandede vagter med ugentlig senvagt indtil kl. 18.30 placeret en af ugens hverdage. Derudover helligdagsvagter - og weekendvagter både lørdag og søndag hver 3 uge. I tilknytning til helligdagsvagter og weekendvagter planlægges erstatningsfri på hverdage, tillige med at man som ansat optjener timer til afspadsering.

Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område, indgået mellem Sundhedskartellets parter, herunder Danske Fysioterapeuter/Ergoterapeutforeningen og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Ansøgningsprocedure

Ansøgningsfristen er d. 22. april. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 18. Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsterapeut Britta Jacobsen tlf. 29778744/ 48297406 e -mail: Britta.garder.jacobsen@regionh.dk eller til Lasse Lehm, specialeansvarlig ergoterapeut tlf. 48297332/7125.

 Ansøgning og CV sendes online via linket her på siden.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Nordsjællands Hospital
 • Kontaktperson
  Britta Jacobsen
  britta.garder.jacobsen@regionh.dk
 • Adresse
  Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød
 • Stillingstyper
  Ergoterapeut
 • Ansættelsesform
  Tidsbegrænset periode
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-06-2020
 • Regionens jobnr.
  223405
 • Quick-nr.
  389094
 • Ansøgningsfrist
  22-04-2020


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Nordsjællands Hospital
 • Adresse
  Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød
 • Kontaktperson
  Britta Jacobsen
  britta.garder.jacobsen@regionh.dk
 • Stillingstyper
  Ergoterapeut
 • Ansættelsesform
  Tidsbegrænset periode
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-06-2020
 • Regionens jobnr.
  223405
 • Quick-nr.
  389094
 • Ansøgningsfrist
  22-04-2020

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Ergoterapeuter til de Akutte Sengeafsnit, Neurologisk HIH"

×

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.