Jobbet "Specialområde Autisme søger daglig leder til beskæftigelse og uddannelse i Tørring" er udløbet

Region Midtjylland

SAU Tørring Beskæftigelse og Uddannelse (TBU)

Skolevænget 5, 7160 Tørring

Dit næste skridt
Har du erfaring fra arbejder med voksne mennesker med autisme. Måske sidder du i dag og arbejder med beskæftigelsesrettede indsatser for borgere med særlige behov – og har ovenikøbet relevant ledelseserfaring?
Så er du temmelig sikkert den helt rigtige til jobbet som daglig leder i Tørring beskæftigelse og uddannelse.

Om jobbet
Du har, i samarbejde med afdelingslederen, ansvaret for den faglige indsats målrettet vores 70 borgere, og det daglige personaleansvar for 20 medarbejderne. Som daglig leder skal du endvidere kunne læse og forstå budgetter og have interesse i afdelingens daglige økonomi.
Du understøtter og indgår i tæt samarbejde med din afdelingsleder - og sammen spiller I hinanden gode i de opgaver I hver især ansvarer for. Derudover har I et tæt samarbejde med afdelingslederen og tre daglige ledere i vores botilbud i Tørring.

Det kan vi tilbyde

•    Engagerede og gode kolleger, som brænder for at gøre en forskel for borgerne
•    En arbejdsplads, hvor vi sætter fokus på alt det, vi kan sammen
•    Vejledning og støtte fra Specialområde Autismes Sekretariat og konsulentenhed
•    Løbende opkvalificering på interne temadage og kurser

Om dig
Du har ledelseserfaring eller har varetaget særlige funktioner, der knytter sig til ledelsesområdet, og derigennem har opnået interesse for ledelse.
Derudover har du en faglig relevant uddannelse som f.eks. pædagog, ergoterapeut, socialrådgiver eller lignende, og bred praktisk erfaring fra arbejdet med autisme og med målgruppen.
Du har erfaring indenfor det beskæftigelsesrettede, og ser dig selv som udviklingsorienteret og visionær på området.
Du har en inddragende og anerkendende ledelsesstil, og et skarpt blik for trivsel og det psykiske arbejdsmiljø. Du har overblik, og kan træffe vigtige beslutninger også når det går stærkt.

Om Tørring beskæftigelse og uddannelse
Vi tilbyder beskyttet beskæftigelse under servicelovens § 103/104 og en afklaring af borgere under lov om aktiv beskæftigelse.
Vi har forskellige produktionsværksteder, som består af metalværksted, kantine, kreativ værksted, grafisk værksted, og en intro/STU gruppe.
STU er en særligt tilrettelagt uddannelse for unge med særlige behov. 

Om Specialområde Autisme
Specialområde Autisme er Region Midtjyllands specialiserede tilbud til voksne med autisme. Vi har 24 bo- og beskæftigelsestilbud, hvor vores kerneopgave er at tilbyde og videreudvikle de mest optimale rammer for trivsel, udvikling og forandring til voksne med autisme. Udover vores 26 afdelinger har vi Autismefokus (vores konsulentenhed), samt eget sekretariat med 26 dedikerede medarbejdere, som arbejder på tværs af faggrupper, herunder IT, økonomi, HR, løn & personale, udvikling mm.

Du kan læse mere på www.sau.rm.dk

Få mere at vide
Hvis du er blevet nysgerrig på hvem vi er og om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte konstitueret områdechef Tina Lykke Andersen på 20 32 36 51 eller afdelingsleder Anni Rasmussen på 26 37 64 21

Stillingen ønskes besat 1. juni og løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst og aftale om Ny løn.

Ansøgningsfristen er den 1. april og samtaler afholdes medio april.
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.