Jobbet "KBU læger til Landsygehuset" er udløbet

Landssygehuset

J.C. Svabosgøta, 100 Torshavn

Dit næste skridt

7 Klinisk Basisuddannelse (KBU) stillinger opslås til ansættelse 1. marts 2021 på Landssygehuset

KBU stilling 1: Medicin (9704400-m-99-b-02) – Almen medicin (99526-00-99-b-01)
KBU stilling 2: Medicin (9704400-m-99-b-03) – Almen medicin (99519-00-99-b-01)
KBU stilling 3: Kirurgi (9704400-k-99-b-02) - Almen medicin (99508-00-99-b-01)
KBU stilling 4: Kirurgi (9704400-k-99-b-03) - Almen medicin (99524-00-99-b-01) 
KBU stilling 5: Kirurgi (9704400-k-99-b-04) – Almen medicin (099514-00-99-b-01)
KBU stilling 6: Medicin (9704400-m-99-b-05) – Kirurgi (9704400-k-99-b-01)
KBU stilling 7: Kirurgi (9704400-k-99-b-01) – Medicin (9704400-m-99-b-01)

Ansøgere med færøsk baggrund, og der kan det færøske sprog i skrift og tale, har en fordel.
Ansøgere til den færøske KBU-ordning kan ikke samtidig være tilmeldt KBU-ordningen i Danmark.

Ansøgningen skal indeholde:
motiveret  ansøgning ud fra de 7 lægeroller
curriculum vitae
Ansøgere bedes oplyse nuværende adresse, telefonnummer, e-mail og CPR-nummer.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Det færøske Finansministerium og Hjálparlæknaráð Føroya/ Foreningen af Yngre Læger.

Bolig afhængigt af familiens størrelse vil blive anvist og rejseudgifter refunderes i henhold til gældende regler.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Landssygehuset, Helena Skaalum Mikkelsen tlf. +298 234593 eller e-mail: helena@ls.fo

Ansøgningsfristen er 30. marts 2020. Ansøgningerne bliver vurderet ud fra den skriftlige ansøgning og CV.

Så vidt den nyansatte indenfor det sidste halvår, har arbejdet udenfor de nordiske lande og/eller i MRSA-inficeret område, skal MRSA-bevis fremvises før arbejdsbegyndelse.

På vores hjemmeside www.ls.fo kan man læse om vores vision, mission og strategi under linket "leys størv"