Jobbet "Afdelingsradiograf - Team CT, Røntgenafdelingen Vejle" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Beriderbakken 4, 7100 Vejle

Dit næste skridt

Din nye stilling er ledig til besættelse pr. 1. maj/juni 2020 eller efter aftale. Du vil indgå i ledergruppen med Jesper og Annemette, leder for henholdsvis DR teamet og MR teamet, der glæder sig til en ”at spille bold med”. 

Du vil selv kunne påvirke og udvikle din funktion og ledelsesområde samt indgå i et moderne og spændende fagligt fællesskab. 

Røntgenafdelingen indførte ny ledelsesstruktur for plejepersonalet pr. 1. maj 2017, hvor plejepersonalet blev teamopdelt i et MR, CT og DR team. 

Du vil skulle varetage det personalemæssige og driftsmæssige ansvar for CT teamet. 

 

Du er en moderne, visionær, innovativ og dialogorienteret afdelingsradiograf, der:

  • har praktisk erfaring med ledelse, lederuddannelse eller er motiveret for at gennemgå et uddannelsesforløb med fokus på ledelse, 
  • har kendskab til SLB’s lønsystem eller er motiveret for at arbejde med det, 
  • er inspirerende, engageret og i stand til at udvikle et godt arbejdsmiljø, præget af delegering af ansvar og kompetence til medarbejderne inden for teamet og på tværs af teamene, 
  • er interesseret i udvikling og udbygning af det eksisterende tværfaglige samarbejde,
  • er i tæt dialog med den CT ansvarlige overlæge om udvikling og udbygning at det faglige miljø og patientforløb,
  • kan handle kompetent i såvel samarbejds- som konfliktsituationer, 
  • er god til hensigtsmæssig planlægning og logistik, 
  • har økonomisk forståelse, 
  • vil lede ud fra værdier, der bygger på dialog, tillid og gensidig respekt.  

 

Vejle Sygehus har sammen med Kolding Sygehus fælles sygehusledelse og indgår i Sygehus Lillebælt, Kolding med hovedvægt på det akutte, Vejle med hovedvægt på kræft.  

Dit ledelsesområde har fælles afdelingsledelse med Røntgenafdelingerne i Middelfart samt mammografiafsnittet inklusiv mammografiscreeningsenheden. 

 

Personale 

Under det samlede ledelsesområde er ansat 125 personaler, heraf 12 sekretærer, 21 overlæger, 1 afdelingslæge 3 kiropraktorer, 84 i plejegruppen og 5 personer i driftsorienterede funktioner. 

I Vejle er der tilknyttet ca. 68 i plejegruppen. 

Hvert team har tilknyttet ca. 20 fra plejegruppen. CT teamet indgår i et vagt beredskab. 

 

Afdelingens mantra 

Afdelingens mantra er svar til tiden med patienten og kvaliteten i centrum. 

Du vil blive en del af en dynamisk arbejdsplads med højt tempo og fokus på kvalitet i såvel kerneydelsen som i servicemål. Afdelingerne har fokus på hurtig udredning, diagnostiske pakker og jobglidning.  

 

Økonomi 

Afdelingen har en sund økonomi, hvor aktiviteterne er med til at finansiere udvikling af de faglige miljøer, forbedring af de fysiske rammer og forskning. 

Du vil i fællesskab med de øvrige afdelingsradiografer, den ledende lægesekretær og afdelingsledelsen udgøre den daglige ledelse. 

Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst. 

 

Hør gerne mere om os ved henvendelse til Ledende Overlæge Jakob Møller 7940 5367 eller Ledende Overradiograf Jørgen Vámosi 7940 5331. 

Nærmere information om teamstrukturen kan du få ved henvendelse til afdelingsradiograferne Jesper Skjoldborg 7940 5332 & Annemette Møller Holm 7940 9551. 

 

Ansøgningen skal være afdelingen i hænde senest tirsdag d. 17. april.
Samtaler forventes gennemført torsdag d. 29. april 2020.