Jobbet "Sekretariatsleder til sekretariatsfællesskab for Kirurgisk Afdeling, Gynækologisk Afdeling og Urinvejskirurgisk Afdeling i Hospitalsenheden Vest" er udløbet

Region Midtjylland

Kirurgisk, Herning

Gl Landevej 61, 7400 Herning

Dit næste skridt
 
Vil du være med til at udvikle organiseringen af de sekretariatsmæssige opgaver i Hospitalsenheden Vest?
 
Vi søger sekretariatsleder, der vil gå foran og sætte mål og retning for et samlet sekretariatsfællesskab for Kirurgisk Afdeling, Gynækologisk Afdeling og Urinvejskirurgisk Afdeling,  der om 1 år flytter ind i nye bygninger på Regionshospitalet Gødstrup. Vi ønsker ledere, der er synlige, har organisatorisk flair og som kan skabe sikker drift af kerneopgaven og samtidigt have fokus på faglig udvikling og implementering af forandringer.
 
Som leder har du fokus på at skabe fællesskab som grundlag for løsning af hverdagens opgaver.
Du er bevidst om den vigtige rolle, du spiller i dannelsen af sekretariatsfællesskaberne og går foran med en dynamisk og udviklingsorienteret ledelsesstil og bidrager til at få ting til at lykkes på tværs af specialer, fællesskaber og i hele hospitalsenheden.
 
Du besidder organisatorisk talent og er dermed i stand til at etablere et godt overblik over de forskellige organisatoriske hensyn. Du har fokus på at udvikle effektive arbejdsgange, høj faglighed og kvalitet i løsning af kerneopgaven, herunder sikker drift, standardisering i opgaveløsningen og øget sekretariatsmæssig tilstedeværelse.
 
Du er en faglig stærk leder med fokus på at udøve professionel personaleledelse i alle henseender og i forhold til at lede og motivere engagerede og dygtige medarbejdere i en forandringsproces. Du har blik for at skabe målrettet personlig og faglig kompetenceudvikling for den enkelte medarbejder, med fokus på faglig specialisering og udnyttelse af kompetencer til fordel for opgaveløsningen og patienterne.
Du har en naturlig og positiv udstråling og din arbejdsform er karakteriseret af fleksibilitet, udadvendthed og åbenhed samt faglig gennemslagskraft, der bidrager til at skabe troværdighed og respekt.
 
Rammerne for fremtiden
Du skal stå i spidsen for at etablere en organisatorisk sekretariatsmæssig enhed for sekretariatsfællesskabet mellem Kirurgisk Afdeling, Gynækologisk Afdeling og Urinvejskirurgisk Afdeling. Et fællesskab der er indgået for ca. 1 år siden.
Rammerne for fremtiden er Regionshospitalet Gødstrup i 2020.
I 2020 har vi samlet sekretariaterne i fællesskaber, hvor den sekretariatsmæssige opgaveløsning er organiseret på en ny måde, hvor opgaverne inddeles i 3 niveauer, båret af tanken om mere synergi på tværs af afdelingerne :
 • Opgaver der løses specialespecifikt tæt på patienten.
 • Opgaver der løses på fællesskabs niveau (på tværs af flere afdelinger).
 • Opgaver der løses på Regionshospitalet Gødstrup niveau.
   
Målet med etablering af en organisatorisk sekretariatsmæssig enhed er:
 • Skabe et fællesskab som grundlag for hverdagens opgaver.
 • Sikre fokus på faglig kvalitet og udvikling.
 • Skabe mulighed for målrettet kompetenceudvikling af den enkelte sekretariatsmedarbejder.
 • Skabe mulighed for fleksibel anvendelse af ressourcer og robusthed i opgaveløsningen.
 • Understøtte faglig ledelse af sekretariatet.
   
I perioden frem mod indflytning i Gødstrup vil du sammen med de øvrige 7 sekretariatsledere i Hospitalsenheden Vest indgå i arbejdet med at kvalificere og konkretisere, hvilke arbejdsopgaver der skal løses på de 3 niveauer samt drive de organisationsmæssige forandringer i sekretariaterne.
 
Vi forventer, at du
 • har ledelseserfaring og har en videreuddannelse i ledelse på diplomniveau eller er parat til at gennemføre dette
 • er udpræget organisatorisk talent og tværfagligt orienteret
 • er både analytisk og udviklingsorienteret
 • har lyttende og dialogiske evner, bl.a. i forhold til rollen som personaleleder
 
Praktiske oplysninger
Du kan læse mere om stillingen i stillings- og funktionsbeskrivelsen samt om de organisatoriske rammer i bilag 3 til stillings- og funktionsbeskrivelsen.
Du kan få yderligere information om stillingerne og Hospitalsenheden Vest på www.vest.rm.dk eller ved at kontakte oversygeplejerske Annette Nordstrøm tlf. 3062 1238.

Stillings- og funktionsbeskrivelse
 
Ansættelse 1. juni 2020 eller efter nærmere aftale. Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende børneattest.
 
Der vil blive anvendt personlighedstest i forbindelse med ansættelsesproceduren.
Ved ansættelsessamtalen vil kandidaterne blive præsenteret for en case med en aktuel problemstilling.
 
Du kan ansøge jobbet ved at klikke på "Send ansøgning". Vedhæft din ansøgning og dit CV.
 
Ansøgningsfrist: 31. marts 2020
Ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 16.

Læs mere om et job med drive, dygtige kolleger og muligheder på vest.rm.dk/job