Jobbet "Læge søges til Psykiatrisk Ambulatorium Hillerød, Psykiatrisk Center Nordsjælland " er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Dyrehavevej 48, 3400 Hillerød

Dit næste skridt

Gerne en speciallæge i psykiatri til overlægestilling i Psykiatrisk Ambulatorium.

Alternativt en læge med kompetencer og interesse for psykiatri eller almen medicin eller neurologi, gerne på speciallægeniveau.

Stillingen er til besættelse fra 01.07.2020 eller snarest derefter. 

Ambulatoriet, varetager behandling i pakkeforløb for angst, depression, personlighedsforstyrrelser og PTSD

Vi arbejder med integrerede medicinske og psykologiske behandlingstilbud, herunder psykoedukation og psykoterapi.  

Ambulatoriet består af speciallæger, psykologer, sygeplejersker, en socialrådgiver og en ergoterapeut, som alle indgår i et tværfagligt samarbejde om behandling, undervisning og forskning.

Vi tilbyder

Vi er holdspillere og vi søger endnu en dygtig læge til at spille med på holdet.

Ambulatoriet har et godt fællesskab med en god og humoristisk tone, et højt specialiseret fagligt miljø med mulighed for kompetent sparring af meget erfarne og engagerede klinikere.

Vi lægger vægt på at speciallægen udfører lægelige behandlingsopgaver samt udredning og diagnosticering. Vi har kompetente psykologer og terapeuter i ambulatoriet, som i vidt omfang varetager den terapeutiske behandling. Dog vil der være mulighed for terapeutiske forløb hvis dette ønskes.

Vi tilbyder dertil

  • Faglige konferencer, journal club, speciallægemøder mm.
  • Kurser og relevant efteruddannelse for at sikre din faglige videreudvikling.
  • Fleksibel og forudsigelig vagttilrettelæggelse.

På Psykiatrisk Center Nordsjælland lægges der stor vægt på trivsel og arbejdsmiljø i lægegruppen, hvor uddannelse og supervision prioriteres. Speciallægegruppen løfter solidarisk vagtarbejdet, og den samlede lægegruppe afspejler en kultur med åben sparring, høj faglighed og uhøjtidelig professionalisme.

 Vi søger

Til stillingen vil der blive lagt vægt på ansøgers erfaring inden for de 7 lægeroller.

Samt interesse og kompetencer inden for psykopatologi, psykofarmakologi og eventuelt psykoterapi.

Dertil forventer vi, at ansøgeren har interesse for og gerne erfaring med udredning og behandling af ovennævnte diagnoser

ælles for de ambulante tilbud er, at de arbejder tværfagligt, ofte i et samarbejde med pårørende og i et tværsektorielt samarbejde med patientens netværk.

Du skal være i stand til at vurdere et bredt spektrum af såvel somatiske som psykiatriske lidelser.

Der lægges vægt på gode evner til samarbejde og kommunikation. 

Du kan have supervisions- og undervisningsopgaver i forhold til egen faggruppe, øvrigt personale og medicinstuderende.

Vagtfunktion

Stillingen er vagtbærende for speciallæger i psykiatri. Samlet set er vagthyppigheden i alt ca. 2-3 vagter per måned.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst

Ansøgningsfrist er mandag den 30.03.20 kl. 08.00. Ansættelsessamtaler vil foregå onsdag den 01.04.2020.

Hvis du ønsker at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte

Overlæge Tine Rogne på tlf. 38643110, e-mail tine.rogne@regionh.dk  

Afsnitsledende psykolog Malene Friis Thøgersen på tlf. 38643102, e-mail malene.friis.thoegersen@regionh.dk

Klinikchef Anne-Marie Bangsgaard Jørgensen tlf. 38643005, e-mail: anne-marie.bangsgaard.joergensen@regionh.dk

Sekretær Dorthe Mai på tlf. 38 64 30 05, e-mail dorthe.mai@regionh.dk