Jobbet "Psykiatrisk Center Amager omorganiserer den ambulante psykiatri efter F-ACT modellen. Derfor søger vi en speciallæge, der vil være med til at styrke det ambulante patientforløb" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Digevej 110, 2300 København S

Dit næste skridt

Her får du mulighed for at blive en del af et erfarent team på et dynamisk center, hvor patienten er i centrum. Vi har et vedvarende ønske om at dygtiggøre os, og om at forbedre behandlingstilbuddene for patienterne. Stillingen kan besættes som afdelings- eller overlæge.

Velkommen indenfor på Gl. Kongevej
F-ACT er en hollandsk metode for ambulant psykiatrisk behandling, som betyder ”fleksibel udgående og opsøgende behandling i nærmiljø”. Metoden har fokus på at være der, hvor patienten ønsker at lykkes. Med F-ACT kan vi sikre en mere fleksibel tilgang til patienterne, afhængig af hvor patienten er i sit sygdomsforløb.

Teamet vil med F-ACT tilgang fortsætte aktivt med implementering af Danske Regioners patientforløbsbeskrivelser. Speciallægen skal derfor kunne uddelegere ansvar og have lyst til og evner for at indgå i arbejdet med at planlægge og lede recoveryorienterede, strukturerede forløb med tæt inddragelse af patienter og pårørende.

Teamet behandler patienter med alle diagnoser undtagen affektive lidelser i henhold til patientforløbsbeskrivelserne.

Hvilke arbejdsopgaver vil du få?
Du vil få klinisk funktion i et af de to F-ACT team. I tæt samarbejde med afsnittets afsnitsledende overlæge samt fast H-læge, vil du få følgende kliniske opgaver:

 • Første samtale med nye patienter
 • Varetage udredning, psykofarmakologisk behandling og evt. henvisning til andet behandlingstilbud
 • Opfølgning på henvendelser med evt. udkørende besøg
 • Varetage behandling af patienter med retslige foranstaltninger
 • Varetage boardmøder
 • Visitation af nye patienter
 • Deltage i psykoedukation af patienter og pårørende
 • Undervisning og supervision af kolleger og YL
 • Implementering af F-ACT
 • Sikre kapacitetsstyring i henhold til patientforløbsbeskrivelser
 • Sikre forankring af forbedringsarbejde med deltagelse i og afholdelse af ugentlige forbedringsmøder

Vores forventninger til dig
Vi forventer, at du:er speciallæge i psykiatri

 • kan lide at skabe gode forløb
 • er beslutningsdygtig
 • har øje for detaljer trods travlhed
 • kan skabe ro og overblik

Hvad tilbyder vi dig?

 • sammenhæng mellem klinikken og forskning, blandt andet gennem et udbygget internt program med mulighed for undervisning.
 • medarbejdere og synlige ledere med engagement, humor og god kollegial sparring

Om os
Psykiatrisk ambulatorium består i den nye F-ACT organisering af 2 teams med hver ca. 225 patienter. Der søges speciallæge til det ene team - stillingen kan besættes af både afdelings- og overlæge. Teamet kommer til at bestå af tværfaglige medarbejdere som sygeplejerske, ergoterapeut, socialrådgiver og psykolog. Der er en afsnitsledelse for begge team bestående af afdelingssygeplejerske og overlæge. Den afsnitsledende overlæge har klinisk funktion i begge teams.

Løn- og ansættelsesforhold
Stillingen er med tiltrædelse den 1/9-2020 eller snarest derefter.
Stillingen er 37 timer ugentligt. Stillingen er vagtbærende. Du deltager enten i døgnbagvagt eller Speciallægevagt i Front (SIF) med forventeligt 2-3 vagter fra kl. 15.30-20.00 månedligt samt en weekend hver anden måned. Aktuelt er ordningen særskilt aflønnet.
Du vil blive ansat efter gældende overenskomst.
Ansøgningen skal indeholde oplysninger om CV, autorisation/eksamensbevis samt oplysninger om tidligere ansættelser. Der indhentes, efter aftale med ansøger, referencer forud for endelig ansættelse.

Mailadresse til TR Jacob Gerne Lawaetz: jacob.gerner.lawaetz.01@regionh.dk

Du kan læse mere om at være ansat i Region Hovedstadens Psykiatri på vores onboarding site, klik her

Region Hovedstaden indfører per 1. januar 2020 ”røgfrie arbejdspladser”. Det vil sige, at det fra årsskiftet ikke længere er tilladt at ryge i arbejdstiden.

Interesseret?
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Stine Koppel, stine.birch.koppel@regionh.dk, afsnitsledende overlæge Bertil Steen Hansen, bertil.steen.hansen@regionh.dk eller René Sjælland, klinikchef, på rene.sjaelland@regionh.dk eller tlf. 2172 9501.

Ansøgningsfrist: Mandag den 30/3-2020

Om Psykiatrisk Center Amager
Psykiatrisk Center Amager har et optageområde, der på nær Christianshavn dækker hele Amager og Vesterbro inkl. Sydhavnen. Befolkningstallet udgør omkring 250.000 borgere med forventning om yderligere befolkningstilvækst.
Centeret har 9 døgnafsnit med i alt 129 sengepladser fordelt på fem intensive og fire åbne, subspecialiserede sengeafsnit.

Den ambulante behandling varetages i to psykiatriske ambulatorier på hhv. Hans Bogbinders Allé og Gl. Kongevej og i Psykoterapeutisk og Ældrepsykiatrisk Ambulatorium, som ligger på Digevej. Derudover har vi et Gadeplansteam, OPUS Ambulatorium, botilbudsteam og et Kompetencecenter for Selvmordsforebyggelse.

Psykiatrisk Center Amager er et universitetshospital med uddannelses- og undervisningsaktivitet samt en Forskningsenhed. Centeret er klassificeret til uddannelse af læger i alle stillingskategorier KBU- (klinisk basis- uddannelse), speciallæge i almen medicin samt til Introduktions- og hoveduddannelsesstillinger i psykiatri og til uddannelse af specialpsykologer. Centeret varetager studenterundervisningen af medicinstuderende på 10. semester ved Københavns Universitet.

Du kan læse mere om centret her