Jobbet "Ergoterapeut til Ungdomspsykiatrisk Sengeafsnit 4 ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Herning" er udløbet

Region Midtjylland

BUA Børne- og ungdomspsykiatri, Sengeafsnit 4 for Unge - Herning

Skolegade 75, 7400 Herning

Dit næste skridt
Ergoterapeut til Ungdomspsykiatrisk Sengeafsnit 4 ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Herning

Er du motiveret i arbejdet med en fælles faglighed ud fra en relations- og mentaliseringsbaseret miljøterapi med implementering af sanseintegration, Safewards og NADA samt god behandling, som forebygger tvang, er du måske den kollega, vi søger.
 
Kort om Ungdomspsykiatrisk Sengeafsnit, Herning
Det ungdomspsykiatriske sengeafsnit i Herning består af 6 senge. Det kan være en åbent eller lukket afdeling afhængig af behovsvurdering. Vi hører sammen med det ungdomspsykiatriske sengeafsnit i Skejby, som består af 11 senge, heraf er der 7 skærmede pladser. Afdelingen har en fælles ledelse bestående af henholdsvis afdelingssygeplejerske Lone Bülow Friis, Rikke Elisabeth Møller Nielsen og overlæge Michelle Kring. Afdelingerne modtager unge patienter i alderen 14 – 21 år med alle former for ungdomspsykiatriske lidelser. Afdelingens primære opgave er udredning, diagnosticering og behandling. Vi arbejder med miljøterapi og kontaktpersonsrelationer. Personalet i sengeafsnittet er tværfagligt sammensat af sygeplejersker, ergoterapeuter, SSA, læger, pædagoger, en socialrådgiver, en psykolog og en sekretær. Vi prioriterer inddragelse og samarbejde med patienter og de pårørende, ligesom vi arbejder aktivt på at lave et afsnit med mindst mulig brug af tvang, og hvor det er rart og lærerigt at være for både patienter og personale.
 
Vi arbejder med Aktiviteter der nedbringer tvang:
 • Rammeforløb: forebyggelse og nedbringelse af tvang
 • Deeskalering som kommunikationsredskab til forebyggelse af tvang
 • Forbedringsarbejde med fokus på systematisk kvalitetsforbedring
 • Mentaliseringsbaseret og Kognitiv miljøterapi: Aktiv struktureret og problemorienteret behandlingsform med fokus på patienternes tanker og følelser
 • Mestringsplaner
 • Safewards: Interventioner for at forebygge konflikter og skabe et trygt miljø
 • Tværfaglig refleksion igennem bl.a. Review
 
Der er fokus på arbejdet med kontaktpersonsordningen, hvor den gode relation, patient og pårørende inddragelse og samarbejde er i fokus og hvor følgende begreber er vigtige: Struktur, Forudsigelighed, Tillid, Mestring
 
Vi lægger vægt på:
 • At du kan se en udfordring i at gøre din faglighed gældende i løsningen af mange forskellige opgaver, hvor opgaveløsningen løbende må prioriteres
 • Vi ønsker os en kollega, der har stor lyst og motivation til arbejdet med unge
 • Vi ønsker os en kollega der værdsætter og delagtiggør sig i det gode samarbejde
 • At du har evner for samarbejde med kolleger og samarbejdsparter på tværs af fagligheder, professioner, organisatorisk og mellem sektorer
 • At du har erfaring og kendskab til det psykiatriske speciale eller har lyst til at udvikle dig inden for det ungdomspsykiatriske speciale
 • Du må meget gerne have erfaring / interesse for at arbejde med sanseintegration og brugen af vores sanserum.
 • Vi ønsker én, der har interesse og gerne erfaring med at arbejde med gruppe aktiviteter, som er en del af vores miljøterapi og udfærdigelse af støtte behovs beskrivelser.
Vi kan til gengæld tilbyde:
 • Et innovativt sengeafsnit hvor ledere og medarbejdere er kendetegnet bl.a. igennem deres dedikerede engagement og motivation for opgaveløsningen
 • En afvekslende og tempofyldt hverdag, hvor udfordringer skal kunne løses med faglig sikkerhed og høj kompetence
 • En afdeling, der har høj faglighed og som værner om dens bæredygtighed og udvikling
 • Glade og engagerede kolleger, faglige udfordringer og systematisk udvikling og forbedring
 
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Afdelingssygeplejerske Lone Bülow Friis, Tlf.: 20 27 08 8 0 eller 78 47 34 72.
Du kan læse mere om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center på www.bua.rm.dk
 
Løn - og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelse er betinget af tilfredsstillende autorisation.
 
Ansøgningsfrist: 26.03.2020
Ansættelsessamtaler: 30.03.2020
 
Du kan alene søge jobbet ved at klikke på ”Send ansøgning” eller lign. link. Vedhæft din ansøgning med oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse (CV). De vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format.
 
Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)
BUA er en afdeling under Psykiatri og Social i Region Midtjylland. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen.
BUA består af 7 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Herning samt en forskningsenhed og et lægesekretærafsnit i Skejby. Den overvejende del af behandling sker ambulant. BUA dækker fire
hovedområder: Småbørn, skolebørn, unge samt Klinik for Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtager årligt 4.500 eksterne henvisninger (2019) og der er kontakt med 8.784 unikke cpr.nr.(2019) Afdelingen har et nettobudget på 282,3 mio. kr. (2019) og 522 årsværk fordelt på 632 medarbejdere (2019).


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.