Jobbet "Vi udvider, og søger derfor en psykolog til dag- og døgnafsnit for patienter med spiseforstyrrelser" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Bispebjerg Bakke 30, 2400 Købehavn NV

Dit næste skridt

Vores dagafsnit for patienter med spiseforstyrrelser udvides fra 6 til 10 patienter, og i den forbindelse har vi brug for at ansætte en psykolog.

 

Jobbet

Dag- og døgnafsnit for spiseforstyrrelser dækker hoved- og specialfunktion for børn og unge under 18 år, der har behov for intensiv behandling. Patientforløbene er komplekse, idet patienterne, udover deres svære spiseforstyrrelse og ledsagende somatiske påvirkning, typisk er præget af et bredt spektrum af psykiatrisk komorbiditet samt hyppigt sociale belastninger. Forældrene er meget aktivt involverede i behandlingen. 

Omdrejningspunktet for behandlingen af børn og unge med spiseforstyrrelse er familiebehandling, men herudover tilbydes miljøterapi, ernæringsterapi, fysioterapi, gruppebaseret kognitiv adfærdsterapi, dialektisk adfærdsterapi og psykoedukation samt en psykoedukativ forældregruppe og skolegang i intern skole. Derudover tilrettelægges individuelle psykoterapeutiske tilbud efter behov. Sideløbende med behandlingen er der et tæt samarbejde med kommune og hjemskole. Sammenhæng i patientforløbet og gode overgange har særligt fokus.

 

Vores forventninger til dig

Vi lægger stor vægt på faglige og personlige kompetencer, og som vores kommende kollega, forventer vi, at du:

  • har autorisation  
  • er nysgerrig, ansvarsfuld og har gode samarbejdsevner  
  • kan tage aktivt ansvar for at bidrage til et godt og trygt arbejdsmiljø  
  • har fagligt engagement og er indstillet på tæt tværfagligt samarbejde  
  • vil være medansvarlig for at kvalitetsudvikle  
  • er stabil og parat til at arbejde i et ofte omskifteligt miljø  
  • er selvstændig og har overblik   
  • er indstillet på at deltage aktivt og engageret i den omorganiserings- og udviklingsproces som vil foregå i forbindelse med udvidelsen af dagafsnittet.

Det vil være en fordel, hvis du har forudgående børne- og ungdomspsykiatrisk erfaring og/eller erfaring med spiseforstyrrelser, terapeutisk uddannelse og erfaring indenfor familieterapi, dialektisk adfærdsterapi, kognitiv adfærdsterapi eller mentaliseringsbaseret terapi samt erfaring med psykologisk undersøgelse/udredning.  

 

Vi kan tilbyde

En dynamisk arbejdsplads. Vi vægter faglig udvikling og har fokus på vedvarende at forbedre behandlingen. I Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center arbejder medarbejderne og ledere på at udvikle en fælles forbedringskultur med fokus på, hvad der har værdi for patienterne og deres familier.

Et godt arbejdsmiljø. Vi har et godt, positivt og anerkendende arbejdsmiljø, og vi arbejder i rare omgivelser med fokus på både fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Mulighed for samarbejde og sparring. Varetagelsen af de terapeutiske behandlingselementer er under supervision, og der vil være god mulighed for tværfagligt samarbejde med alsidige arbejdsopgaver samt sparring med søjlens øvrige psykologer.

 

Velkommen indenfor

Dagafsnittet er en del af vores højt specialiserede funktion for børn og unge med spiseforstyrrelser - en funktion, som desuden omfatter ambulatorium og dag- og døgnafsnit - i daglig tale kaldet ”Spiseforstyrrelsessøjlen”.  Vores patienter er i alderen 7-18 år, og har primært diagnosen anoreksi.

Vi er en tværfaglig engageret gruppe af sygeplejersker, pædagoger, fysioterapeuter, psykologer og læger, der arbejder familieorienteret med henblik på at hjælpe patienterne og deres familier tilbage til en sund struktur, hvor kost, spisning og måltider bliver normaliseret.

Det nuværende dagafsnit, i daglig tale ”Porten”, er et velfungerende dagafsnit med 3 erfarne sygeplejersker. Her behandles børn og unge med svære spiseforstyrrelser, der ikke har behov for døgnbehandling, men hvor ambulant behandling ikke er tilstrækkelig. Der udredes for co´morbide lidelser ved behov.

 

Ønsker du at vide mere om stillingen?

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte afsnitsledende overlæge Maj-Britt Lauritsen tlf. 38647528 Maj-Britt.Lauritsen@regionh.dk eller afdelingssygeplejerske Rikke Weinreich Mortensen tlf.: 38641034 rikke.weinreich.mortensen@regionh.dk

 

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst.

Stillingen er til besættelse pr. 1. juli 2020 eller snarest muligt.

Dagafsnittet er sammen med døgnafsnittet en enhed under samme ledelse. Du vil have din daglige gang i dag- og døgnafsnittet.

Der indhentes efter aftale med ansøger altid referencer inden endelig beslutning om ansættelse.

Ved ansættelse på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center skal der forevises børneattest. Attesten indhentes med samtykke fra ansøger, der indstilles til ansættelse.

 

Ansøgningsproces

Ansøgning med CV, eksamens- og/eller autorisationsbevis samt eventuelle bilag sendes elektronisk. Følg linket i dette opslag.

Ansøgningsfrist:  13. maj 2020 kl.12.00

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 20. maj.

 

Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center varetager udredning og behandling af psykisk syge børn og unge i alderen 0-17 år fra hele Region Hovedstaden. Centret har basisfunktioner, regionsfunktioner og højt specialiserede funktioner. Der er ca. 650 ansatte, 79 døgnpladser og ca. 5000 nye henvisninger årligt. Centret er opdelt i 3 afdelinger: Bispebjerg, Glostrup og Hillerød. Læs mere om centret på: www.buc-regionh.dk

 

I Region Hovedstadens Psykiatri ønsker vi et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der bidrager til, at alle medarbejdere får de bedste betingelser for at udvikle sig og trives. I den forbindelse tilbyder vi røgfrie arbejdspladser, løbende vedligeholdelsestræning og spændende karriereveje.


Læs og hør mere om dine karrieremuligheder og Region Hovedstadens Psykiatri som arbejdsplads på  "Job i Psykiatrien".