Jobbet "Driftsspecialist til Sektionen for Hæmatologi og Serologi" er udløbet

Region Midtjylland

Blodprøver og Biokemi

Sundvej 30, 8700 Horsens

Dit næste skridt
Blodprøver og Biokemi, Regionshospitalet Horsens søger pr. 1. juni 2020 eller snarest derefter en bioanalytiker 37 timer pr. uge i en vagtfri stilling, fordelt som driftsspecialist 30 timer pr. uge og resterende timer i rutinen i Sektionen for Hæmatologi og Serologi.
 
Blodprøver og Biokemi
Afdelingen består i alt af ca. 75 medarbejdere fordelt på bioanalytikere, planlægger, laboratoriemedhjælpere, biokemikere og læger.
Bioanalytikerne er organiseret i tre sektioner med kompetencer centreret omkring henholdsvis præanalyse, biokemi og koagulation samt hæmatologi og serologi. Til hver af disse tre sektioner er knyttet en afdelingsbioanalytiker og en driftsspecialist, der sammen forestår den daglige drift af laboratoriet.
Alle sektioner varetager EKG-optagelse og blodprøvetagning.
Blodprøver og Biokemi, RHH er en innovativ afdeling, hvor vi gennem samarbejde, kvalitet og kompetenceudvikling, har fokus på helheden i mødet med patienten.
 
Vi søger en driftsspecialist til vores sektion for Hæmatologi og Serologi
Sektionen består af et tæt kollegialt team med fokus på det gode arbejdsmiljø. Teamet består udover afdelingsbioanalytikeren og driftsspecialisten af 18 bioanalytikere.
 
Kerneopgaver i Sektionen for Hæmatologi og Serologi:
 • Blodtypeserologi (Ortho Vision)
 • Modtagelse, distribution og lagerstyring af blod og blodkomponenter
 • Udlevering af blod og blodkomponenter
 • Donortapning
 • Hæmatologi (Sysmex XN 9000 og CellaVision)
 • Hæmoglobin A1c (TOSOH G11)
 • EKG-optagelse og blodprøvetagning; ambulant og på sengeafdelinger samt POCT-analyser
 • Aften/nat/weekend arbejde
Jobbet som driftsspecialist
Driftsspecialisten varetager i tæt samarbejde med afdelingsbioanalytiker:
 • Den daglige drift herunder arbejdsplansjusteringer
 • Faglig udvikling og optimering af arbejdsgange i sektionen
 • Planlægning og oplæring af medarbejdere i sektionen samt introduktion af nye medarbejdere
 • Håndtering af intern og ekstern kvalitetskontrol
 • Udarbejdelse og vedligeholdelse af sektionens instruktioner og vejledninger i e-Dok.
 • Lagerstyring, varebestilling og varemodtagelse i samarbejde med specialister, superbruger og laboratoriemedhjælper
 • Indkøring af nyt apparatur
 • Vedligeholdelse af apparatur i samarbejde med samarbejdspartnere eller leverandør
 • Medvirke til det gode samarbejde med rekvirenter
 • Deltagelse i relevante brugermøder, standardiseringsmøder m.m.
 • Sparring med afdelingsbioanalytiker og specialister og superbrugere
 • Understøttelse af positiv samarbejdskultur og god kommunikation
Vi kan tilbyde:
 • ansættelse i en spændende og aktiv afdeling med stor aktivitet og med mange forskelligartede opgaver
 • gode kolleger med stort engagement og høj faglighed
 • ansættelse i en afdeling med meget kort afstand mellem medarbejder og ledelse, hvor der med hjælp og engagement fra medarbejderne, er kort vej fra idé til handling
 • et godt og sundt arbejdsmiljø med en god og uformel omgangstone, hvor der er plads til humor
 • prioritering af faglig udvikling
Vi forventer, at du:
 • er autoriseret bioanalytiker med solid praktisk laboratorieerfaring
 • har erfaring med klinisk immunologi og hæmatologi
 • trives med ansvar og høj kompleksitet i opgavevaretagelsen
 • har gode samarbejdsevner samt lyst og vilje til at arbejde i helheder
 • er fortrolig med it og tekstbehandling
 • har en positiv tilgang til arbejdsopgaverne
 • har en stor grad af selvkoordinering og ressourceudnyttelse
 • fremmer udvikling og vidensdeling
 • er god til at kommunikere, er samarbejdsvillig og bidrager til et godt arbejdsmiljø
Har du spørgsmål til stillingen kan du kontakte:
Afdelingsbioanalytiker, Helene Bundgaard,  på telefon 7842 6004
eller:
Ledende bioanalytiker , Tina Arentzen Bjerre,  på telefon 7842 6047.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Sundhedskartellet (Danske Bioanalytikere) og Danske Regioner.
Stillingen er betinget af tilfredsstillende børneattest, og autorisation
 
Vi glæder os til at høre fra dig.
 
Ansøgningsfrist: 20.april.2020
 
Samtaler forventes afholdt i uge 18 2020.
 
Regionshospitalet Horsens er et innovativt akuthospital og har en kultur, hvor idéer til forbedring hurtigt prøves af. Vi sætter udvikling højt på dagsordenen og arbejder hele tiden for gennem dialog, anerkendelse og uddannelse af medarbejdere at sikre borgerne den bedst mulige oplevelse i mødet med hospitalet. Samtidig er helheden i fokus, og der er et tæt og tværfagligt samarbejde på tværs af hospitalets afdelinger. Afdelingerne har engagerede og dygtige medarbejdere, der hjælper hinanden til at nå deres mål og løfter i flok. Der arbejdes ud fra principperne i Patientsikkert Sygehus og deltager aktivt i det nationale program Sikkert Patientflow og Regionshospitalet Horsens vil både nu og i fremtiden skille sig ud ved at yde en ekstraordinær indsats på mange fronter.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.