Jobbet "Ergoterapeut søges til Neurorehabiliteringen Svendborg, Neurologisk afdeling, OUH" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Baagøes Alle 15, 5700 Svendborg

Dit næste skridt

Brænder du for det neurologiske speciale? - så har vi stillingen til dig.

Neurorehabiliteringen Svendborg, Neurologisk afdeling, OUH har 1 fast stilling på 35 timer ledig til besættelse pr. 1. juli 2020.

Arbejdsopgaverne vil primært foregå på vores neurorehabiliteringsafsnit, men der kan også forekomme opgaver indenfor den neurointensive rehabilitering, som foregår på vores neurointensivafsnit.

Vi søger en ergoterapeut der:

  • Har ergoterapeutisk interesse og erfaring indenfor specialet og som trives med at arbejde med specialiseret genoptræning af hjerneskadede patienter.
  • Gerne har FOTT grundkursus, AMPS, og/eller Bobath grundkursus.
  • Kan indgå i et tæt tværfagligt samarbejde omkring den enkelte patient.
  • Kan udvise fleksibilitet og overblik.
  • Er god til at formidle og indgå i dialog, samt kan sparre med kolleger og tværfaglige samarbejdspartnere.
  • Udviser engagement og stabilitet.
  • Har lyst til aktivt at medvirke til en god faglig og social atmosfære i personalegruppen

Desuden er det vigtigt at du kan arbejde selvstændigt og planlægge og prioritere dine arbejdsopgaver. Som udgangspunkt foregår arbejdet på hverdage i tidsrummet kl. 7.30-14.30 samt ca. 1 ugentlig senvagt til kl. 19.00.
Du vil sammen med de øvrige ergoterapeuter og fysioterapeuter i Neurorehabiliteringen indgå i et weekendvagtrul samt i helligdagsvagter.

 

Generelt om Neurorehabiliteringen Svendborg 
Neurorehabiliteringen Svendborg er en specialafdeling i Region Syddanmark, og hører ind under Neurologisk afdeling OUH Odense, men er fysisk placeret på Svendborg sygehus. Vores afsnit råder over 38 senge fordelt i 5 tværfaglige teams til subakut neurorehabilitering på hoved- og regionsfunktionsniveau, samt 2 neurointensive senge der fysisk er placeret på Intensiv afdeling V OUH Svendborg.

Neurorehabiliteringen modtager patienter med følger efter apopleksi, anden erhvervet hjerneskade og/eller neurologisk diagnose fra vores akutafdeling N1, fra afd. N2 og fra andre afdelinger på OUH Svendborg og Odense, fra Hammel Neurocenter samt patienter til vurderings- og brush-up ophold fra de fynske kommuner. Patienterne har behov for neurorehabilitering – herunder specialiseret genoptræning indeholdende ergoterapi og fysioterapi med henblik på at genvinde tabt funktionsevne. De enkelte patientforløb tilrettelægges og justeres fortløbende individuelt ud fra diagnose og kompleksitet af skadefølger og er derfor af varierende varighed.

I Neurorehabiliteringen Svendborg er ansat ergoterapeuter og fysioterapeuter, læger, sygeplejersker, social og sundhedsassistenter, neuropsykologer, socialrådgivere og sekretærer. Desuden er der fast tilknyttet portører, diætist og logopæder samt rengøringspersonale. Vi modtager ergoterapeutstuderende i klinisk praktik i samarbejde med UCL.
 

Arbejdet i Neurorehabiliteringen er tilrettelagt i et interdisciplinært tværfagligt samarbejde. Som ergoterapeut er du tilknyttet et team og har patientforløb fra indlæggelse til udskrivelse – herunder individuelle ergoterapeutiske behandlinger, holdtræning, udarbejdelse af genoptræningsplaner på almen og specialiseret rehabilitering, vurdering af behandlingsredskaber, deltagelse i tværfaglige teammøder, tværfaglige konferencer med patient og pårørende og kommunale samarbejdspartnere samt mål/planmøder med patienten. Vi værdsætter vores samarbejde og sætter patienten først, hvorfor du også ad hoc vil kunne have patientbehandlinger m.m. i de andre teams.

Vi har træningslokaler – herunder træningskøkken, træningsbryggers, kognitivtrum fordelt på sengeafsnittet på 2. sal og etage 00. Ligeledes benyttes udendørs arealer og Svendborg centrum som træningsfaciliteter.

Vi er en arbejdsplads med fokus på faglig udvikling, med meget dygtige og engagerede kolleger, der vil sørge for at give dig en grundig introduktion til afdelingen og til specialet. Vi sætter pris på åbenhed og positivitet i hverdagen, og kan tilbyde dig et udfordrende og varieret arbejde indenfor neurorehabilitering.

Vores kerneopgave er at give patienter med neurologiske symptomer den bedste hjælp og behandling til rette tid i et tæt samarbejde med patient og pårørende.


Lyder dette som en stilling for dig? - og ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, så kan du henvende dig til Ledende terapeut Lill Kapalla på tlf.: 4024 3427, lill.kapalla@rsyd.dk eller til TR og ergoterapeut Christina Maj Nørgaard  på tlf.: 6320 1610.

Ansøgningsfrist er den 26. april 2020.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 5. maj 2020.

Vi glæder os til at høre fra dig!
 

Løn og ansættelsesforhold
I henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Sundhedskartellet. 
Der er en prøvetid på 3 måneder, hvis du ikke allerede er ansat i Region Syddanmark.

 

Svendborg Sygehus er en del af OUH. På OUH stræber vi efter kvalitet i alt. Vi sætter patienten først, leverer højeste faglighed og sikrer helhed og ansvar i forløbene. Vi arbejder efter de fælles regionale værdier:

  • Ordentlighed i det vi gør og siger
  • Vækst i fagligheden
  • Rum til fornyelse og begejstring