Region Sjælland

Region Sjælland

Lykkebækvej 14, 4600 Køge

Speciallæger (overlæger & afdelingslæger) til Region Sjællands eneste offentlige fertilitetsklinik i Køge søges

Vil du arbejde på Region Sjællands eneste offentlige fertilitetsklinik?

Ved Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital er 3 stillinger som overenskomstansatte overlæger og/eller afdelingslæger ledig fra 01.05.2020 eller snarest derefter.

Region Sjælland har med et befolkningsgrundlag på godt 820.000 borgere samlet al fertilitetsbehandling i nye lokaler (1000m2) i Center for Reproduktiv Medicin. Lokalerne ligger i nabofællesskab med Sjællands Universitetshospital, Køge. Region Sjælland ønsker at øge tilbuddet til infertile par og har fra 2020 øget bevillingen til klinikken markant.

Klinikken ligger i kort afstand fra København, Kastrup og Malmø med gode offentlige transportmuligheder og gode trafikale forbindelser.

Region Sjællands Center for Reproduktiv Medicin, Køge

 • Varetager alle fertilitetsbehandlinger (insemination, IVF/ICSI), herunder behandling med nedfrosne embryoner/blastocyster

 • Mandlig udredning af nedsat sædkvalitet

 • Indgår i udredning/behandling af kvinder med gynækologiske endokrine tilstande, herunder

  • Recurrent Implantation Failure

 • Omfatter 6 speciallæger, heraf 3 overlæger og 3 afdelingslæger.

 • Indgår i nationale og internationale forskningsprojekter.

Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, Roskilde omfatter i øvrigt

 • Afsnit for fødende og svangre og barsel med årligt 2300 fødsler

 • Afsnit for gynækologi med døgnsenge og gynækologisk ambulatorium.

 • Varetager gynækologiske regionsfunktioner indenfor urogynækologi og onkogynækologi

 • Varetager obstetriske regionsfunktioner

 • Dagskirurgisk afsnit (en til tre operationsstuer dagligt)

 • Central operationsafdeling (otte operationsstuer om ugen)

  Gynækologisk Obstetrisk Afdeling indgår i speciallæge uddannelse i Gynækologi og Obstetrik (seks forløb fordelt på H1, H2 og H3 faser) samt i uddannelsen af speciallæger i Almen Praksis (fire forløb)

Kvalifikationer

Stillingerne ønskes besat med overlæger og/eller afdelingslæger i Gynækologi og Obstetrik. Ansøgere med forskningserfaring, dokumenteret erfaring indenfor reproduktionsmedicin og gynækologisk endokrinologi vil blive foretrukket, men vi opfordrer speciallæger som har interesse i oplæring indenfor fertilitet til at ansøge. Generelt lægges vægt på administrativ og pædagogisk erfaring. Stillingen indebærer weekend dagvagter ca. hver fjerde til sjette lørdag, men er vagtfri i forhold til den gynækologiske/obstetriske del af afdelingen.

Der er mulighed for ansættelse på nedsat tid.

For speciallæger med ingen eller begrænset erfaring i fertilitetsbehandling tilbydes superviseret oplæring samt involvering i forskning.

For speciallæger fra andre nordiske lande tilbydes hjælp til relokation til Danmark (hjælp til at finde bolig, registrering ved de danske myndigheder, assistance med indskrivning i skoler og børneinstitutioner, og hjælp til ægtefællejobsøgning). Desuden yder regionen et flyttetilskud på op til 20.000 dkr. for en familie før skat.

Ansøgere til stillingerne som overlæge skal have erfaringsgrundlag som speciallæge i minimum fem år. Beroende på konkrete kvalifikationer kan dispensation ansøges.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til konst. afsnitsansvarlig overlæge Anne Lis Mikkelsen tlf. 47 32 12 48 eller ledende overlæge Lars Alling Møller, tlf. 23 32 79 23.

Du kan læse mere om Sjællands Universitetshospital på www.regionsjaelland.dkLæs mere om byggeprojektet i Køge her

Sundhedsstyrelsen har decentraliseret bedømmelserne vedrørende overlægestillinger, og Roskilde og Køge sygehuse anvender en vurdering af de syv lægeroller (Medicinsk ekspert/lægefaglig, Kommunikator, Samarbejder, Leder/administrator/organisator, Sundhedsfremme, Akademiker/forsker og underviser, Professionel) i den faglige bedømmelse. Ansøger bedes i ansøgningen - med bedst mulig dokumentation - forholde sig konkret til de syv lægeroller jævnfør Sundhedsstyrelsens rapport: De syv lægeroller, fra maj 2013 

Du kan læse mere om rollemodellen (De syv lægeroller) her

Ansøgningsfrist 05.04.2020

Samtaler forventes i uge 15

Læs mere her om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kollegaer allerede har valgt Region Sjælland på Det Gode Lægeliv.

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Sjællands Universitetshospital, Køge
 • Kontaktperson
  Lars Møller
  lamm@regionsjaelland.dk
  47324001
 • Adresse
  Lykkebækvej 14, 4600 Køge
 • Stillingstype
  Overlæge
 • Speciale
  Gynækologi og obstetrik
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-05-2020
 • Regionens jobnr.
  008926
 • Quick-nr.
  389863
 • Ansøgningsfrist
  05-04-2020


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Sjællands Universitetshospital, Køge
 • Adresse
  Lykkebækvej 14, 4600 Køge
 • Kontaktperson
  Lars Møller
  lamm@regionsjaelland.dk
  47324001
 • Stillingstype
  Overlæge
 • Speciale
  Gynækologi og obstetrik
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-05-2020
 • Regionens jobnr.
  008926
 • Quick-nr.
  389863
 • Ansøgningsfrist
  05-04-2020

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Speciallæger (overlæger & afdelingslæger) til Region Sjællands eneste offentlige fertilitetsklinik i Køge søges"

×

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.