Jobbet "Reservelæge i introduktionsstilling, Børne- og Ungdomspsykiatri Odense" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

J.B. Winsløws Vej 16, indgang 230, 5000 Odense C

Dit næste skridt

En 1-årig stilling som introduktionslæge er ledig pr. 1. maj 2020 eller hurtigst muligt.

Om afdelingen
Børne- og Ungdomspsykiatri Odense (BUP-O) varetager psykiatrisk undersøgelse og behandling af børn og unge i aldersgruppen 0-19 år. Afdelingen er organiseret i fire ambulante teams, som varetager hvert sit funktionsområde. Endvidere råder afdelingen over et døgn- og dagafsnit med 22 døgnpladser og 6 dagpladser.

Der er regions- og højt specialiserede funktioner på flere områder.

BUP-O har en aktiv forskningsenhed sammen med Syddansk Universitet (SDU), Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Afdelingen deltager i den teoretiske og kliniske undervisning af medicinstuderende ved SDU samt i speciallægeuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri.

Yngre læger har rådighedsvagt fra hjemmet, og overlægerne har beredskabsvagt for de børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger i Region Syddanmark.

Vi tilbyder
Et spændende uddannelsesmiljø, hvorunder der er mulighed for at søge introduktionskursus i børne- og ungdomspsykiatri.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn, FAYL og Ny Løn. Såfremt du ikke allerede er ansat i Region Syddanmark, vil der være en prøvetid på 3 måneder.

Din ansøgning
Vi skal have din ansøgning senest d. 14. april 2020.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 16. april 2020.

Du er velkommen til at høre mere om stillingen hos uddannelsesansvarlig overlæge Anne Dorte Stenstrøm på

tlf. 99 44 87 83.

 

Vi glæder os til at høre fra dig.