Jobbet "Radiograf med stråleterapiuddannelse søges til fast stilling ved Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital" er udløbet

Region Midtjylland

Kræftafdelingen

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
Er du autoriseret stråleterapiradiograf eller radiograf med efterfølgende stråleterapiuddannelse, kan det være dig vi søger.

Vi søger en radiograf til Medicinsk Radiografi pr. 1. maj 2020 eller efter aftale. Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Vi lægger vægt på, at du
 • er i stand til at sætte patienten i centrum samtidig med at modaliteterne mestres
 • har en selvstændig, udadvendt og målrettet personlighed
 • fungerer godt i tværfaglige teams
 • er kvalitetsbevidst og omhyggelig
 • har overskud til at håndtere en travl hverdag med komplicerede problemstillinger
 • besidder gode kollegiale færdigheder

Vi tilbyder et spændende og alsidigt job, hvor du indgår i et team af radiografer, læger, hospitalsfysikere og sygeplejersker med tætte samarbejdsrelationer til andre personalegrupper indenfor sundhedssektoren.

Radiografgruppens samlede arbejdsopgaver omfatter
 • fiksation af patienter i forhold til strålebehandling
 • opmærkning på patienter i forhold til strålebehandling
 • CT-skanning i forbindelse med planlægning af strålebehandling
 • PET-CT skanning og MR-skanning i forbindelse med planlægning af strålebehandling
 • normalvævsindtegning
 • dosisplanlægning

Om afsnittet
Medicinsk Radiografi er en del af Kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital. Vi har ansvaret for forberedelse af patienten til strålebehandling. Kræftafdelingens vision er "Den største viden, den bedste behandling”. Vi fokuserer på at udvikle vores arbejdsplads, så nye behandlingsinitiativer kan implementeres hurtigt og med stor kvalitet. Det betyder, at radiografgruppen er involveret i forsknings- og udviklingsprojekter og at arbejdet udvikles gennem jobglidning, specialisering og tværfaglighed. Vi er i dag 19 radiografer. Vi opfatter os som en ansvarsfuld arbejdsplads, hvor privatliv og arbejdsliv fungerer godt sammen og hvor medarbejdere tilbydes gode vilkår for personlig og faglig udvikling, så ambitioner kan udfoldes til fordel for vore patienter.

Afdelingen råder over 11 lineære acceleratorer, 1 PET-CT skanner, 1 MR-skanner og 3 CT-skannere. Vi tilbyder flere forskellige former for stråleterapi. Vi anvender og udvikler de mest moderne teknologier inden for såvel planlægning som udførelse af stråleterapi. Stillingerne er knyttet til den kliniske funktion ved forberedelse af behandling af kræftpatienter. Dette arbejde foregår primært i hverdagene mellem kl. 7.30-15.00, hvorfor der kun må påregnes minimal vagtforpligtigelse. Dog må der påregnes perioder med over- og merarbejde, når dette er nødvendigt for overholdelse af de garanterede forløbstider.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Ansættelsessamtaler afholdes medio april 2020.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil
omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.