Jobbet "Social- og sundhedsassistent til nattevagt på intensivt afsnit B1, Psykiatrisk Center Amager" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Digevej 110, 2300 København S

Dit næste skridt

Kom og vær vores nye kollega!

Vi søger vi en social- og sundhedsassistent med lyst til og mod på akutpsykiatri.

Hverdagen er afvekslende og udfordrende, og du vil komme til at arbejde med mange facetter af plejen. Du vil kunne anvende din allerede eksisterende viden, samt erhverve dig ny, idet Psykiatrisk Center Amager er i gang med en stor udvikling og udvidelse.

Stillingen vil være i nattevagt 7/7 med weekend i lige uge.

Vi tilbyder
På intensivt afsnit B1 samarbejder vi tæt med de øvrige intensive afsnit, og vi har allerede gang i en række udviklingsopgaver, som du også vil blive en stor del af.

Det drejer sig bl.a. om deeskalering, fokus på nedbringelse af tvang, nye ideer til pårørendekontakt og inddragelse af patienterne i udarbejdelse af behandlingsplaner, patienttilfredshedsmåling på iPads m.m. Initiativer, som kan arbejdes med hele døgnet.

Der er tilbud om supervision én gang om ugen i afdelingen, og personalegruppen er gode til at sparre med hinanden om sygeplejefaglige problematikker. Vi tilbyder desuden en imødekommende og sjov personalegruppe, der også laver en del sociale tiltag.

Om afsnit B1
Der er i alt 4 intensive afdelinger på Psykiatrisk Center Amager, hvoraf B1 har plads til 15 patienter. Vi har gode fysiske rammer med enestuer samt eget bad og toilet til alle patienter. Vi har desuden et stort motionsrum og boldbane. Vi har derudover et aktivitetsteam på tværs af B1 og et andet intensivt afsnit, der skal bidrage til større sundhed og tilfredshed hos vores patienter, samt nedsætte angst og aggressioner.

Vi har desuden en recovery-mentor ansat på afsnittet.

Vi modtager alle patienter, der har brug for en lukket dør, og der vil være patientforløb, der varer fra få dage op til flere måneder. Vi har jævnligt mange retslige patienter.

I afdelingen prioriterer vi tæt samarbejde de lukkede afdelinger imellem, da det efter vores mening øger sikkerheden og den faglige sparring.

Vores forventinger til dig
Vi forventer, at du

  • er uddannet social- og sundhedsassistent
  • har erfaring med lukket regi
  • kan arbejde deeskalerende og holde fokus på nedbringelse af tvang
  • kan deltage aktivt i implementeringen af nye tiltag.
  • kan holde fokus i en til tider hektisk hverdag
  • er stabil og fleksibel.

I Region Hovedstadens Psykiatri ønsker vi et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der bidrager til, at alle medarbejdere får de bedste betingelser for at udvikle sig og trives. I den forbindelse tilbyder vi røgfrie arbejdspladser, løbende vedligeholdelsestræning og spændende karriereveje.

Læs og hør mere om dine karrieremuligheder og Region Hovedstadens Psykiatri som arbejdsplads på  "Job i Psykiatrien".

Løn- og ansættelsesforhold
Stillingen er til besættelse den 1. juni 2020 eller snarest derefter. Stillingen er på 28 timer pr. uge.

Du vil blive ansat efter gældende overenskomst indgået mellem forhandlingsberettigede organisation og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Ansøgningen skal indeholde autorisation/eksamensbevis samt oplysninger om tidligere ansættelser.

Der indhentes altid, efter aftale med ansøger, referencer forud for endelig ansættelse. Du bedes derfor til samtalen medbringe oplysninger om to referencer med angivelse af navn, stilling og telefonnummer.

Mere information
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Maiken Lüthje på 3864 1600 eller 3071 7636.

Søg stillingen via link på siden senest søndag den 12. april 2020 kl. 12.00

Vi forventer at holde samtaler i uge 16.

Om Psykiatrisk Center Amager
Psykiatrisk Center Amager har et optageområde, der på nær Christianshavn dækker hele Amager. Befolkningstallet udgør omkring 176.000 borgere, og der forventes yderligere befolkningstilvækst.

Centret har såvel døgnafsnit som ambulante funktioner. Fra 1. maj 2015 er der 120 sengepladser fordelt på fire intensive og fem åbne sengeafsnit, samt et modtageafsnit og dertil hørende psykiatrisk akutmodtagelse. De åbne sengeafsnit er subspecialiserede i henholdsvis affektive lidelser, debuterende psykoser, skizofreni og rehabilitering samt ældrepsykiatri. 

Den ambulante behandling varetages i Psykiatrisk Ambulatorium på Hans Bogbinders Alle i tre specialiserede teams. Team 1 behandler patienter med affektive tilstande og personlighedsforstyrrelser, Team 2 med debuterende psykoser før og efter behandling i OPUS, og Team 3 patienter med længerevarende psykoser. Derudover er der to OP-teams (opsøgende psykoseteams) og to OPUS-teams.

Endvidere er der på centret et psykoterapeutisk afsnit med ambulante behandlingstilbud, og et ældrepsykiatrisk ambulatorium, og et kompetencecenter for selvmordsforebyggelse. Centeret yder konsulent- og tilsynsfunktion på bocentre i optageområdet samt på Amager Hospital. 

Psykiatrisk Center Amager er et universitetshospital med uddannelses-, og undervisningsaktivitet, samt en Forskningsenhed. Centret er klassificeret til uddannelse af læger i alle stillingskategorier; KBU (klinisk basisuddannelse), speciallæge i almen medicin, samt til introduktions-, og hoveduddannelsesstillinger i psykiatri og uddannelse af specialpsykologer. Centret varetager studenterundervisningen af medicinstuderende på 10. semester ved Københavns Universitet.

Psykiatrisk Center Amager har siden 2011 arbejdet med LEAN som metode til at skabe en forbedringskultur.
Du kan læse mere om centret her.