Jobbet "Forskningsansvarlig overlæge søges til Klinisk Genetik, Sygehus Lillebælt" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Beriderbakken 4, 7100 Vejle

Dit næste skridt

Vi søger en engageret og dynamisk overlæge med dokumenteret interesse for forskning og besiddelse af en ph.d.-grad.

Vil du være en del af en velfungerende forskningsaktiv afdeling i rivende udvikling, hvor du skal kombinere faglighed, forskning, uddannelse og klinisk arbejde?

Deler du vores værdier om at sætte patienten først, og evner du at sætte det i fokus i dit kommende arbejde bl.a. i forhold til udbygning af internationale, nationale og lokale forskningssamarbejder, etablering af PhD-forløb og forsættelse af din allerede aktive forskning?

Så skal du søge denne stilling.

Den forskningsansvarlige overlæge skal:

 • Videreføre sygehusets værdier: Patienten først.
 • Udbygge afdelingens forskningsstrategi i samarbejde med afdelingens professor og afdelingsledelsen.
 • Sikre og deltage i udbygning af internt og eksternt forskningssamarbejde, både lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.
 • Sikre at forskningen bidrager til et inspirerende arbejdsmiljø, som kan tiltrække medarbejdere med kompetencer på højt niveau og medvirke til at gøre afdelingen til en attraktiv samarbejdspartner for andre afdelinger og institutioner.
 • Repræsentere afdelingen i relevante udvalg og arbejdsgrupper af betydning for afdelingens forskning.
 • Iværksætte egne udviklings- og forskningsopgaver og derved bidrage til genetikkens løbende udvikling og omdømme.
 • Stimulere til forskning blandt alle afdelingens ansatte og hjælpe med at formulere nye forskningsprojekter.
 • Formidle og publicere egne forskningsresultater lokalt, nationalt og internationalt.
 • Formidle information om kommende og igangværende forskningsprojekter i og med Genetisk Afdeling.
 • Sikre implementering af forskningsresultater i klinisk praksis.
 • Sikre løbende dokumentation af afdelingens kliniske forskning i forhold til produktion og kvalitet.
 • Løbende orientere sig om udbud af relevante forskningsmidler, aktivt søge disse samt opfordre og støtte afdelingens øvrige ansatte i det samme.
 • Sikre bedst mulig ressourceudnyttelse.
 • Deltage i det kliniske arbejde.

Din baggrund og kompetencer

 • Du er speciallæge i genetik og sætter patienten først.
 • Du har lyst til at være leder, gerne bevist ved deltagelse i ledelseskurser.
 • Du opnået akademisk grad (dr.med., ph.d. eller tilsvarende uddannelsesgrad).
 • Du har erfaring med udfærdigelse af fondsansøgninger.
 • Du har erfaring med forskningsvejledning.
 • Du kan motivere og skabe følgeskab.
 • Du har udpræget gode kommunikations- og samarbejdsevner, herunder også evner til forskningsformidling.
 • Du kan tænke langsigtet og strategisk.
 • Du har visioner for og vil gerne videreudvikle Klinisk Genetik
 • Du er innovativ og tør prøve nye tiltag og teknologier af.
 • Du er problemløsende og reflekterende.

Nøgleinformationer om afdelingen

Klinisk Genetisk Afdeling varetager sammen med afdelingen på Odense Universitetshospital genetisk rådgivning og diagnostik af arveligt betingede sygdomme i Region Syddanmark. Afdelingen har ca. 40 ansatte og består af et ambulatorie og et laboratorie. Vi yder genetisk rådgivning til ca. 2700 henviste patienter pr. år, med både klassiske genetiske og onkogenetiske problemstillinger. Afdelingens laboratorium anvender både molekylære- og cytogenetiske analyser. Vi bruger et bredt spektrum af analysemetoder og har adgang til mange forskellige typer af teknologi til brug både i klinik og forskning.

Forskning prioriteres højt og er en integreret del af det daglige arbejde. Vi har stor forskningsaktivitet og publicerer godt. Vores afdeling bidrager aktivt med ny viden, som fremmer udvikling af faget og sikrer høj kvalitet i håndteringen af klinisk genetiske patienter, senest set i relation til genetisk udredning af terminalt nyresvigt. Vores mål er at yde den bedste service til vores patienter og samarbejdspartnere både i forhold til forskning og klinisk arbejde. Vi forsøger hele tiden at udvikle vores afdeling, både i forhold til at kunne levere effektiv, rettidig og relevant genetisk udredning, men også i forhold til forskning det sig være i alle områder inden for klinisk genetik og personlig medicin, hvilket denne stilling naturligt er en del af. Afdelingen har todelt ledelse med en ledende overlæge og en ledende bioanalytiker.

Vores afdeling er præget af en høj grad af medindflydelse, ansvarsfølelse, respekt og samarbejde.

Løn- og ansættelsesforhold

Vi tilbyder et alsidigt job, hvor du har mulighed for at præge afdelingens udvikling og dyrke dine interesseområder inden for både forskning og klinisk genetik. Et godt arbejdsmiljø, med et fladt hierarki, hvor der er respekt for den enkelte og fokus på forskning, videreuddannelse og subspecialisering.

Fordelingen mellem klinisk arbejde og opgaven som forskningsleder aftales i forbindelse med ansættelse, ansøger kan forvente at der i arbejdsplanen vil fremgå øremærket tid til opgaven.

Aflønning sker efter overenskomst indgået mellem de relevante, forhandlingsberettigede organisationer.

Samtaler og tiltrædelse

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 22 og kan afhængig af situationen i Danmark, afholdes virtuelt.

Du bedes sammen med din ansøgning vedlægge et udfyldt skema til brug ved lægefaglig bedømmelse af overlæger og klinikledere i Region Syddanmark. http://www.videreuddannelsen-syd.dk/wm225726

Tiltrædelse: 1. august 2020 eller efter aftale.

Yderligere oplysninger:

Du er velkommen til at kontakte ledende overlæge Mette Warming Jørgensen, tlf. 61692244 eller mail: mette.warming.jorgensen@rsyd.dk  eller ledende bioanalytiker Lene Byriel, tlf. 7940 6710 eller mail: lene.byriel@rsyd.dk