Jobbet "Afdelingslæge/overlæge til Ambulatorium for Kræftsygdomme, Sygehus Sønderjylland" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Sydvang 1, 6400 Sønderborg

Dit næste skridt

Vi søger en afdelingslæge/overlæge til Ambulatorium for Kræftsygdomme per 1. august 2020 eller efter aftale, 37 timer ugentlig.

Ambulatorium for Kræftsygdomme er en del af Medicinske Sygdomme, Sønderborg/Tønder, Sygehus Sønderjylland og er fysisk placeret i Sønderborg. Ambulatoriets optageområde svarer til de 4 sønderjyske kommuner: Sønderborg, Aabenraa, Tønder og Haderslev.

Vi har en spændende og dynamisk afdeling, der er i konstant udvikling. Vi danner rammen for kræftbehandling, inkl. adjuverende og pallierende, til patienter med mammacancer, lungecancer, kolorektalcancer og kontrolforløb efter fjernelse af malignt melanom. Vi har ca. 400 nyhenviste patienter årligt.

Behandlingen og samtalerne tager afsæt i PAL (Patient Ansvarlig Læge) og Fælles Beslutningstagning og foregår i et samarbejde mellem patient/pårørende, læge og sygeplejerske og er af forebyggende eller palliativ karakter. Det betyder, at den enkelte læge vil have stor mulighed for at behandle og følge sine egne patienter, men også samtidig at kunne konferere med kollegaer. Behandlingsformerne er kemoterapi, antihormon og biologiske stoffer. Ved behov for indlæggelse sker dette på medicinsk sengeafdeling.

Derudover arbejdes der med klinisk forskning, Krop og Kræft grupper samt anlæggelse af PICC-line (ved sygeplejerske).

 

Hvem er vi?

Teamet består af fire speciallæger, sygeplejersker, projektsygeplejersker, lægesekretærer, psykolog og afdelingssygeplejerske.

Ambulatoriets åbningstid er mandag til torsdag kl. 8-15.30 og fredag kl. 8-15.00. Vi har til huse på Sønderborg Sygehus.

Medicinske Sygdomme, Sønderborg/Tønder består af Afdeling for Diabetes, Hormon- og Nyresygdomme, Medicinsk Modtagelse, Medicinsk dagafsnit i Sønderborg og Tønder samt

Afdeling for Lungesygdomme og Kræftsygdomme, som består af Ambulatorium for Kræftsygdomme, Ambulatorium for Lungesygdomme, Lungemedicinsk sengeafsnit, Palliativt sengeafsnit og dagafsnit med onkologiske pladser og palliativt team.

Der er formaliseret samarbejde med såvel kræftafdelinger i Odense og Vejle.

Der afholdes ugentlige MDT-konferencer med relevante samarbejdspartnere indenfor mamma-, lunge -og kolorektalcancer.

 

Vi tilbyder:

 • Et højt fagligt niveau, engagerede tværfaglige kollegaer med fokus på nyeste viden
 • Vi sætter en ære i at skabe det gode forløb i samarbejde med patienter og pårørende
 • Et godt arbejdsmiljø – hvor det gode samarbejde på tværs vægtes højt
 • Struktureret introduktion, oplæring af erfaren kollega og mentorordning
 • Målrettet kompetenceudvikling for den enkelte og teamet
 • Gode muligheder for kongresser og efteruddannelse
 • Indgå i tværfaglige teams med henblik på udvikling af det gode patientforløb
 • Du får mulighed for den tætte kontakt og opfølgning af egne patienter med støtte/supervision fra erfarne kollegaer
 • Deltagelse i nationale faglige fora prioriteres

Til afdelingen er tilknyttet Medicinsk Forskningsenhed, hvor der er mulighed for at deltage i både klinisk og epidemiologisk forskning. Der vil være ledelsesmæssig opbakning til at stillingen eventuelt kan kombineres med et forskningslektorat.

Stillingen indgår ikke i vagtfunktionen i Medicinske Sygdomme, Sønderborg/Tønder.

Stillingen ønskes besat med en speciallæge i Klinisk Onkologi. Ansøger vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller, og om de faglige kompetencer matcher de faglige krav til stillingen.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.

 

Ansøgningsfrist er den 26.04.2020.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 18.

 

Ved eventuelle spørgsmål er du velkommen til at kontakte: 

 • Specialeansvarlig overlæge Kim Wedervang, kim.wedervang@rsyd.dk , tlf. 7997 3111
 • Ledende overlæge, forskningsleder, klinisk lektor, Frans Brandt Kristensen, frans.brandt.kristensen@rsyd.dk,  tlf. 7997 3010
 • Oversygeplejerske Anette Brink, anette.brink@rsyd.dk , tlf. 7997 3110
 • Afdelingssygeplejerske Gitta Hansen, gitta.hansen2@rsyd.dk, tlf. 79973189

 

Der vil efter aftale være mulighed for at komme på besøg og se afdelingen.