Jobbet "Overlæge på Radiologisk Afdeling, Holbæk Sygehus" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk

Dit næste skridt

 

 

Vi er i gang med en at udvikle vores Radiologiske Afdeling på Holbæk Sygehus, og i den proces søger vi en overlæge med særlig interesse og ekspertise indenfor diagnostik af akutte patientforløb.

Stillingen som overlæge vil indebære særligt ansvarsområde inden for CT, UL og MR-diagnostik  i tæt samarbejde med en kollega(overlæge). Som overlæge i denne stilling vil du ligeledes være en del af et tværfagligt kollegaskab med fokus på både akutte og elektive patientforløb.

Stillingen er ideel til dig, der gerne vil være med til at udvikle radiologien både indenfor CT, MR og UL-skanning men samtidigt også ønsker mulighed for mere subspecialisering indenfor de forskellige undersøgelsesområder herunder børneradiologi.

Du vil være med til at bidrage til en videreudvikling af afdelingen i tæt samarbejde med de kliniske afdelinger. Vi lægger vægt på et godt tværfagligt samarbejde på hospitalet, hvor vi sammen videreudvikler behandling og diagnostik ved bl.a. at arrangere fælles temadage med kliniske afdelinger. Vi har fokus på kompetenceudvikling og kursusdeltagelse. Vi både arrangerer og har intern undervisning i afdelingen.

Vi vil gerne arbejde med innovationsprojekter indenfor Radiologi herunder implementering af ny teknologi bl.a. indenfor kunstig intelligens som et understøttende værktøj i arbejdsgange og i modaliteter, og her er en oplagt mulighed for dig for at være med fra start i den implementering.

Om dig

Du er speciallæge i radiologi, og har både lysten til at videreudvikle radiologien med de mange nye spændende muligheder, samt tør prøve nye tiltag og teknologier af. Du skal være fagligt nysgerrig og en god kollega, idet vi har høje ambitioner for både det faglige miljø og kollegaskabet.

Du er som nævnt speciallæge i radiologi, og har dokumenteret interesse for forskning – Du er problemløsende, reflekterende, og du har visioner for udvikling af faget Radiologi. Du har erfaring med forskning og innovation og det vil være en fordel at du allerede er forsknings aktiv da dette vil være en del af stillingen.

Du har erfaring med igangsættelse og motivering af yngre læger. Du har let ved at tilegne dig ny viden og omsætte det til praksis.

Stillingen er til dig, der ønsker at være med til aktivt at videreudvikle Radiologien og er innovativ. Der er muligheder for sammen med vores forskningsansvarlige overlæge at deltage i forsknings- og innovationsprojekter både på afdelingen og i samarbejde med andre afdelinger.  

FAKTA

Om Radiologisk Afdeling
Radiologisk Afdeling varetager den radiologiske betjening af indlagte og ambulante patienter. Arbejdet foregår i tæt og forpligtende samarbejde mellem de kliniske afdelinger på sygehuset og inden for de øvrige radiologiske afdelinger i regionen – med henblik på korte ventetider, kvalitet, udvikling, uddannelse og forskning.

Afdelingen betjener også primærsektoren. Herudover modtages der i den udstrækning afdelingen har kapacitet til, også patienter som led i det fri sygehusvalg.

Afdelingen i Holbæk råder over otte undersøgelsesrum. Der findes to nyere ultralydsapparater, 2 1.5T MR-skannere og to CT-skannere, heraf en helt ny Dual Source CT-skanner. Den konventionelle radiologi er i løbet af de sidste par år totalt digitaliseret, dels via et rent digitalt gennemlysningsleje, dels er der DR-udstyr i alle rum samt til udefoto.

Vi har satellitafdelinger på Kalundborg Sundheds- og Akuthus og i Sundhedscenter Odsherred i Nykøbing Sjælland, begge betjent af radiografer. Beskrivelser af undersøgelserne varetages af lægerne på afdelingen i Holbæk.

Holbæk Sygehus indgår i Københavns Universitetshospital, som er et samarbejde mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet og Sygehusene i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Om Holbæk Sygehus
Holbæk Sygehus er et ambitiøst veldrevet akutsygehus, og varetager denne funktion for ca. 250.000 ud af regionens ca. 820.000 borgere.

Sygehuset omfatter følgende specialer: akutmedicin, arbejdsmedicin, samfundsmedicin, gynækologi/obstetrik, pædiatri, kirurgi, ortopædkirurgi, intern medicin der inkluderer lungemedicin, kardiologi, gastroenterologi, endokrinologi, nefrologi, geriatri og reumatologi, samt fysio-/ergoterapi. Herudover findes en Anæstesiologisk Afdeling med intensivt terapiafsnit og Smerteklinik og Klinisk Biokemi.

Langt de fleste akutte patienter får deres indledende udredning og behandling i sygehusets Akutafdeling, hvorfor der et tæt samarbejde med Radiologisk Afdeling.

I Region Sjælland er der nedsat en taskforce i billeddiagnostk for at styrke Radiologien i Region Sjælland.

Du kan læse mere om Holbæk Sygehus på: www.regionsjaelland.dk

Du bedes i ansøgningen - med bedst mulig dokumentation - forholde dig konkret til de syv herunder nævnte kompetencer: Sundhedsstyrelsen har decentraliseret bedømmelserne vedrørende overlægestillinger, og Holbæk sygehus anvender en vurdering af ’De syv lægeroller’ (kompetencerne Medicinsk ekspert, Kommunikator, Samarbejder, Leder/administrator, Sundhedsfremmer, Akademiker og Professionel) i den faglige bedømmelse. Læs mere om ’De syv lægeroller’.

Vagtforhold, løn og ansættelse:

Løn og ansættelse efter gældende overenskomst.

Overlægen indgår i vagten på tilkald fra hjem. Vi er netop blevet færdig med en vagtopgørelse.

Ansøgningsfrist:

Ansøgere bedes online via linket sende en motiveret ansøgning bygget op om de 7 lægeroller, samt CV, publikationsliste og relevante certificeringer/ diplomer.

 Ansøgningen skal være os i hænde senest 15.04.2020 kl. 12.00

Samtaler forventes afholdt den 23.4.2020, eventuelt via skype.

Løn- og ansættelsesvilkår

I henhold til gældende overenskomst.

Yderligere spørgsmål

Er der spørgsmål eller ønske om uddybning er du er altid velkommen til at kontakte ledende overlæge Anette Savnik på telefonnummer 31 92 43 78 eller mail asav@regionsjaelland.dk for at høre mere om stillingen. Uddannelsesansvarlig overlæge Aamir Siddiqi kan kontaktes på telefonnummer 26 84 93 52 eller mail ars@regionsjaelland.dk.

Om Holbæk Sygehus

Holbæk Sygehus er en innovativ arbejdsplads med masser af muligheder for personlig og faglig udvikling. Vi vil være førende i diagnostik og behandling af almene og hyppigt forekommende sygdomme, og vi har velfungerende forskningsmiljøer på disse områder.

Vi er et ambitiøst og veldrevet sygehus med en flad ledelsesstruktur – så vejen fra idé til handling er kort. Vi glæder os til at byde dig velkommen på holdet. Du kan se mere om  job på Holbæk Sygehus her.