Jobbet "Sengeafsnit for psykotiske lidelser (P0), Regionspsykiatrien Midt, søger en social- og sundhedsassistent" er udløbet

Region Midtjylland

Regionspsykiatrien Midt

Søndersøparken 1, 8800 Viborg

Dit næste skridt
Vi søger en social- og sundhedsassistent til en fast stilling (37/32 timer), som har lyst til at gøre en forskel for indlagte patienter med psykotiske lidelser.

Hvem er vi?
Patienterne på P0 bliver indlagt til observation, udredning og behandling primært for skizofreni og akutte psykoser. På afsnittet har vi plads til 14 patienter fra 18 år og derover.

Derudover har vi 4 lavintensive senge, som vores patienter kan overflyttes til, inden de bliver udskrevet.

Man møder mennesker med komplekse problemstillinger, som kræver en individuel tilgang, hvor din kreativitet bliver udfordret og skæve løsninger kan være vejen frem.

Som en del af teamet på P0 vil du få mulighed for at bruge dine faglige kvalifikationer og personlige kompetencer i et afsnit, der er præget af et højt fagligt niveau, samt et inkluderende arbejdsmiljø.

Der er et solidt sammenhold – både i afsnittet og ved Regionspsykiatrien Midt – hvor vi hjælper hinanden. På P0 er der plads til både forskellighed og selvstændighed kombineret med fælleskab og sammenhold. Personalet er sammensat af medarbejdere med mange års erfaring og kolleger som er forholdsvis nyuddannet, hvilket giver en god dynamik med glimrende muligheder for sparring.

Som social- og sundhedsassistent på P0 får du mulighed for at arbejde med bl.a.:
 • Miljøterapi
 • Kognitive behandlingsformer
 • Skærmning
 • Psykoedukation
 • Deeskalering
 • Medikamentel behandling
 • KRAM med udgangspunkt i den enkelte patient og i samarbejde med patient og pårørende
 • Patientstyrede indlæggelser - en forbyggende og patientinddragende indsats med fokus på kortere forløb
 • Forbedringsarbejde og implementering af SAFEWARD- interventioner
 • Vores kontaktpersonsordning
 • Peer-guide forløb – vi har en peer-medarbejder ansat
 • Muligheden for at arbejde tværfagligt og tværsektorielt med de øvrige sengeafsnit, klinikker og kommunerne

Er du interesseret, så tilbyder vi:
 • Mulighed for både faglig og personlig udvikling i jobbet – f.eks. tilbud om
 • intern/ekstern undervisning.
 • Mulighed for indflydelse på arbejdsplan. Vi benytter MIN TID for at gøre arbejdsplanen så fleksibel som muligt for den enkelte, men du skal regne med at arbejde hver 2. weekend samt et vist antal aften- eller nattevagter.
 • Konflikthåndteringstræning både internt og på tværs af afsnittene.
 • Godt samarbejdsklima som er præget af en ligeværdig og humoristisk omgangstone.
 • Muligheden for at gøre en forskel for sårbare patienter fra Viborg, Silkeborg og Skive kommune.

Vi lægger vægt på følgende kvalifikationer:
Vi er på udkig efter en kollega, der supplerer teamet godt - så hvis interessen er der, sørger vi for, at du bliver opkvalificeret og løbende klædt på til opgaverne.

Har du ikke meget erfaring fra psykiatrisk sygepleje eller specifikt med psykose patienter, er det ikke en hindring for at søge stillingen.

Vil du vide mere?
Har du lyst til at høre mere om afdelingen og jobbet, er du meget velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Kamilla Ottesen på tlf. 7847 4103 eller på mail: kamilla.ottesen@ps.rm.dk

Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Du kan finde mere information om Regionspsykiatrien Midt på vores hjemmeside
http://www.psykiatrien.rm.dk/afdelinger/regionspsykiatrien-midt

Hvis stillingen lyder som noget for dig, så send en ansøgning via linket med dokumentation for uddannelse, autorisation samt CV.

Ansøgningsfristen er søndag den 19.4 2020.
Vi afholder ansættelsessamtaler i uge 17, 2020.


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.