Jobbet "2 introduktionsstillinger ved Børn og Unge Afdelingen, Aalborg Universitetshospital, 8001-25-80-i-01 og 8001-25-80-i-02" er udløbet

Region Nordjylland

Børn og Unge: Læger

Reberbansgade 15, 9000 Aalborg

Dit næste skridt
Er du interesseret i pædiatri og kunne du måske på længere sigt tænke dig at tage en speciallægeuddannelse i pædiatri?
Afdelingen for Børn og Unge på Aalborg Universitetshospital har to introduktionsstillinger ledige, en til besættelse pr. 1. maj 2020 (eller efter aftale, EKS 8001-25-80-i-01) samt en stilling pr. 1. august 2020 (EKS 8001-25-80-i-02).

Hvem er vi?
Vi er en spændende, alsidig og travl afdeling med godt humør og sammenhold både i lægegruppen og tværfagligt.
Afdelingen har, i henhold til Sundhedsstyrelsens specialeplan alle de specialiserede regionale funktioner, samt i form af samarbejdsaftaler med Skejby Universitetshospital højt specialiseret neonatologi, endokrinologi, hæmatologi, onkologi, nefro- og urologi, neuropædiatri, kardiologi, reumatologi.
Intensiv pædiatri varetages i samarbejde med børneanæstesiologer.
Afdelings struktur er et døgnafsnit med et onkologisk afsnit, en børnemodtagelse med 2 observationspladser, et dagafsnit, en neonatalafdeling, samt et større ambulatorie.
Vi modtager om året knap 4.000 børn til indlæggelse og ser ca. 20.000 børn ambulant.
Afdelingen har et 2-skiftet forvagtslag, bagvagtslag og neonatallag.
Dine kolleger vil være 1 ledende overlæge, 13 overlæger, 12 afdelingslæger, 6 HU-læger i pædiatri, 6 uddannelsesstillinger i almen medicin og 2 introduktionsstillinger.
Afdelingen deltager i uddannelsen af medicin studerende, sygeplejestuderende samt specialuddannelsen i pædiatri og almen medicin.
 
Vi kan tilbyde dig:
Introduktion i det pædiatriske speciale med en bred indføring i områdets forskellige grenspecialer. Erfaring med både akutte og kroniske pædiatriske patienter med god opbakning fra erfarne kollegaer. Vi har et godt lærings og arbejdsmiljø og en solid speciallægekapacitet der muliggør god faglig supervision af afdelings uddannelse søgende læger.
 
Dine arbejdsopgaver:
Du skal indgå i en 2-skiftet vagtordning på tjenestestedet sammen med hoveduddannelseslæger i pædiatri og almen medicin. Normeringen er p.t. 8 i det nævnte forvagtslag, og vagt kan påregnes 5-6 gange om måneden.
Dagarbejdet i pædiatrien omfatter udover vagtarbejde, stuegang og selvstændigt ambulatoriearbejde under supervision.
 
Vi forventer:
En læge med lyst til at arbejde med børn, unge og deres familier.  
Gerne relevant klinisk erfaring med børne- og ungdomspsykiatri, psykiatri, pædiatri og/eller almen praksis. 
Gennemført KBU og tilladelse til selvstændigt virke som læge i Danmark. 
 
Ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
Ansættelsen er afhængig af, at der foreligger en blank børneattest (bekendtgørelse nr. 650 á 27.06.2005).
 
Ansøgningsfrist
Din ansøgning indeholdende autorisations-ID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal sendes elektronisk og være os i hænde senest den 6 april 2020.

Såfremt du kommer til samtale, må du påregne, at der indhentes referencer.
 
Yderligere oplysninger om stillingen
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Charlotte Siggaard Rittig tlf 97663391/20240150 eller mail c.rittig@rn.dk
 
Vi glæder os meget til at møde dig