Jobbet "Social- og sundhedsassistent til Intensivt Sengeafsnit S6, Klinik Psykiatri Syd" er udløbet

Region Nordjylland

Intensivt sengeafsnit S6

Mølleparkvej 10, 9000 Aalborg

Dit næste skridt
Aalborg Universitetshospital – Psykiatrien, Klinik Psykiatri Syd søger en social og sundhedsassistent til Intensivt Sengeafsnit S6 på fuld tid i blandede vagter.
 
Psykiatrien i Region Nordjylland er i en spændende udvikling med fokus på faglig specialisering og øget ambulant behandling. Kvalitetsudvikling og forskning er centrale elementer ikke mindst på Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien.
 
Klinik Psykiatri Syd er en almenpsykiatrisk klinik med åbne samt intensive sengeafsnit, en psykiatrisk skadestue med modtagelse, retspsykiatri, børne- og ungdomspsykiatri og en omfattende ambulant funktion.
Områderne Akut Psykiatri, Mani og Depression, Angst og Personlighedspsykiatri, Børne- og Ungdomspsykiatri samt Retspsykiatrien er samlet på Mølleparkvej i Aalborg, mens Psykose-sygdomme har til huse på Brandevej i Aalborg Ø. En af klinikkens funktioner ligger i Brønderslev.

Det faglige miljø:
Faglig kvalitet og kompetenceudvikling prioriteres højt i afsnittet.
Vi arbejder miljøterapeutisk og anvender kognitive metoder med fokus på fremadrettede behandlings- og plejeplaner, udarbejdet i et tæt samarbejde med patient og pårørende.
Vi arbejder med kontaktpersonfunktionen og vægter tværfagligt samarbejde, hvor de enkelte faggrupper bidrager med hver deres specifikke viden i det samlede patientforløb.
Sygeplejens indsatsområde i 2019 er fortsat implementering af elektronisk sygeplejejournal, grundlag for psykiatrisk sygepleje samt nedbringelse af tvang.
Derforuden er der målrettet fokus på implementeringen af kliniske retningslinjer.
 
Vi tilbyder dig:
  • Introduktion, undervisning og kurser, med udgangspunkt i dine forudsætninger
  • Fastlagt supervision
  • Udviklingssamtale med fokus på kompetenceudvikling
 
Vi forventer at du:
  • Har erfaring i psykiatrisk sygepleje
  • Medvirker til at kvalitetssikre og udvikle sygeplejen
  • Medvirker til at skabe et godt arbejdsmiljø og godt samarbejde
  • Er iderig, dynamisk og deltagende i aktiviteter
  • Aktivt deltager i at skabe et fagligt og udviklende læringsmiljø
  • Sikre at Psykiatriens værdigrundlag afspejles i plejen
  • Ser motion og bevægelse som en naturlig del af pleje- og behandlings tilbud 
Du vil desuden få god mulighed for at anvende dine faglige kompetencer, bl.a. i forskellige nøglepersonsfunktioner. Ønsker du at få erfaring med flere forskellige aspekter af behandlingspsykiatrien i Klinik Syd, er der fleksible muligheder for, at det kan lade sig gøre.
I det hele taget er vi meget åbne over for, hvad du kan bidrage med.
 
Har ovenstående vakt din interesse, eller ønsker du yderligere oplysninger om afsnittet, er du velkommen til at kontakte afsnitsledende sygeplejerske Aline Emerik Busch, telefonnummer 97 64 36 88.
 
Du kan læse mere om Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien og Klinik Psykiatri Syd på hjemmesiden www.psykiatri.rn.dk.
 
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
 
Samtaler forventes afholdt uge 16