Jobbet "Samordningskonsulent" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt

 

Brænder du for det tværsektorielle samarbejde og vil du være med til styrke Rigshospitalets samspil med kommunerne om patientforløb og patientovergange, så har vi en stilling som samordningskonsulent ledig til besættelse snarest.

Rigshospitalet har 2 ledige stillinger som samordningskonsulenter, hvoraf den første ønskes besat pr. 1. juni 2020.

Samordningskonsulenterne understøtter varetagelsen af hospitalets opgaver i relation til det tværsektorielle samarbejde og hospitalets forpligtelser i henhold til sundhedsaftalerne, men vi ser også samordningskonsulenten indgå i konkrete projekter vedrørende udlægning af opgaver til primærsektoren.

 Opgaver

Samordningskonsulentens væsentligste opgaver vil som udgangspunkt være at:

 • koordinere opgaver i relation til såvel konkrete som generelle patientforløb mellem hospital og kommuner, herunder opgaver i relation til højt specialiseret hjemmebehandling,
 • undervise og supervisere hospitalets medarbejdere om samarbejdet mellem hospital og kommuner, herunder de aftaler, der er indgået i regi af Sundhedsaftalen,
 • medvirke i samarbejde med afsnitsledelser til at sikre implementering af sundhedsaftalerne i de enkelte afsnit,
 • deltage i udskrivningskonferencer ved komplicerede patientforløb,
 • rådgive medarbejdere på hospitalet samt besvare telefon og mailkorrespondance med kommuner,
 • skabe gode relationer til nøglemedarbejdere i kommunerne, herunder udvikle samarbejdet om bedre sammenhængende patientforløb,
 • deltage i diverse udvalg og arbejdsgrupper, der har med sammenhængende patientforløb at gøre, lokalt, regionalt og kommunalt,
 • rådgive direktion, center- og afdelingsledelser, herunder være en ressource for det tværsektorielle samarbejde,
 • udarbejde og ajourføre relevante instrukser, informationsmateriale og vejledninger,
 • overvåge og kvalitetssikre data (ventedage, færdigbehandlede etc.) samt sikre systematisk og rigtig dokumentation for færdigmelding af færdigbehandlede patienter i afsnittene,
 • indgå i udvikling af det tværsektorielle samarbejde relateret til hjemmebehandling, rehabilitering og palliation,
 • have tæt samarbejde med enhederne for Kvalitet og patientsikkerhed og Digitalisering i Forbedringsafdelingen.

Kvalifikationer

Vi forventer, at du:

 • har en sundhedsfaglig baggrund enten som sygeplejerske eller terapeut, suppleret med relevant master- eller kandidatoverbygning,
 • har erfaring fra en lignende stilling eller erfaring med tæt samarbejde mellem hospital og kommune,
 • har kendskab til de væsentlige problemstillinger i samspillet og samarbejdet mellem hospital og kommune,
 • har kendskab til den regionale Sundhedsaftale og Kommunikationsaftalen,
 • er udadvendt og har en diplomatisk fremtoning med gennemslagskraft. 

Vi ser gerne, at du har ledelseserfaring.

Hospitalet

Rigshospitalet består af 7 centre og flere end 50 afdelinger og er med mere end 10.000 ansatte landets største og mest specialiserede hospital. Hospitalet leverer forskning i international klasse og behandler patienter med komplicerede og sjældne sygdomme.  Vi modtager og behandler patienter fra hele landet, Færøerne og Grønland, og vi uddanner sundhedsprofessionelle til fremtidens sundhedsvæsen. 

Vi stiller høje krav fagligt og menneskeligt og tilbyder til gengæld en god og spændende arbejdsplads, hvor der er plads til at udfolde sine kompetencer og ambitioner.

Afdelingen

Stillingen som samordningskonsulent er organisatorisk placeret i Forbedringsafdelingen, der er en af 3 centrale stabsafdelinger på Rigshospitalet.  

Afdelingen varetager en række koordinerende, rådgivende og understøttende opgaver inden for digitalisering og sundheds-it, arbejdsmiljø, organisations- og personaleudvikling, kvalitet og patientsikkerhed, lederudvikling samarbejde mm. Stillingen som samordningskonsulent har reference til chefen for Forbedringsafdelingen. 

Ansættelsesvilkår

Aflønning og ansættelsesvilkår vil finde sted i henhold til gældende overenskomst og efter konkret forhandling med vedkommendes faglige organisation. 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til klinisk underviser (tidligere samordningskonsulent) Marie Schultz på telefon 2013 4162 eller til stabschef Mikael Buhl på telefon 2175 0942. 

Ansøgningsfrist senest 14. april 2020 kl. 12.00.