Jobbet "Socialsygeplejerske til Sjællands Universitetshospital Roskilde og Køge" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Sygehusvej 10, 4000 Roskilde

Dit næste skridt
 

Socialsygeplejerske til Sjællands Universitetshospital Roskilde og Køge

Region Sjælland har lighed i sundhed som særligt fokusområde. En indsats, der bidrager til at reducere ulighed i sundhed er ansættelse af socialsygeplejersker i regionen, der skal bidrage til at forbedre indlæggelsen og udskrivelsen for misbrugere og andre socialt udsatte.

Sjællands Universitetshospital har aktuelt én socialsygeplejerske. Nu leder vi efter endnu en kompetent og engageret socialsygeplejerske.

 

Om jobbet

Som socialsygeplejerske på Sjællands Universitetshospital skal du støtte misbrugere og andre socialt udsatte patienter under indlæggelsen. Du skal være patienternes talerør og være behjælpelig med at behandlingen gennemføres. Således vil du skulle have særligt fokus på abstinens- og smertebehandling, psykiske og sociale problemstillinger, at skabe tryghed og overblik for patienten og støtte op om den gode udskrivelse.

I forhold til hospitalets personale vil du - sammen med din kollega - få en særlig rolle i forhold til at vejlede, rådgive, undervise og give sparring på komplekse problemstillinger i relation til misbrugere og andre socialt udsattes udfordringer ved at være indlagt. Vi forventer, at du har lyst til at dele af din viden og erfaringer med denne patientgruppes baggrund, livsstil, levevilkår, sundhedsmæssige og sociale problemstillinger og mestringsstrategier.

Som socialsygeplejerske får du en brobyggede og koordinerende funktion mellem patient, hospitalspersonale, kommune og andre samarbejdspartnere.

Vi forventer, at du primært får din base på vores matrikel i Roskilde - men at du også vil skulle varetage funktioner i Køge. Du vil fagligt referere til oversygeplejersken på en relevant klinisk afdeling i Roskilde - mens du ledelsesmæssigt refererer til chefen for Henvisninger og Klinisk Administration (hospitalets administrative stab), hvor du kommer til at indgå i et team med øvrige medarbejdere der varetager tværsektorielle funktioner.

Din profil

Vi forventer, at du er uddannet sygeplejerske, kan arbejde selvstændigt og har gennemslagskraft. Du skal have klinisk erfaring fra misbrugs- og udsatte området. Herudover forventer vi, at du:

  • Har viden om rusmidler, deres virkninger og abstinenssymptomer
  • Forståelse for hjemløseproblematikker, udsathed og marginalisering
  • Kan tænke kreativt og finde pragmatiske løsninger
  • Har forståelse for skadesreduktion som metode

Vi håber endvidere, at du har kendskab til dobbeltdiagnose problematikker, ligesom det vil være en fordel hvis du har kendskab til tilbud målrettet misbrugs- og hjemløseområdet i primærsektor.

 

Løn og ansættelsesvilkår

Aflønning og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst og efter konkret forhandling med faglig organisation.

Der er tale om en fuldtidsstilling, der ønskes besat pr. 1. juni 2020 eller snarest muligt derefter.

 

Hvis du vil vide mere

Er du blevet nysgerrig på stillingen - og vil gerne høre mere - så opfordres du til at kontakte socialsygeplejerske Tina Bergen Petersen på tlf. 4155 8530 eller pr. mail: tinabp@regionsjaelland.dk

Alternativt kan du kontakte chef for Henvisninger og Klinisk Administration Anne Hune Gjerrild på tlf. 5142 1758 eller pr. mail ahgj@regionsjaelland.dk

 

Ansøgning

Ansøgningsfrist er 16. april 2020.

Vi forventer at holde samtaler den 22. april 2020.

 

 

 

 

 

 

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh