Region Midtjylland

Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Voldbyvej 15, 8450 Hammel

Ergoterapeut til Sengeafsnit 3, Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Et tidsbegrænset vikariat som ergoterapeut ved Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Kognitiv Subspeciale, sengeafsnit 3 er ledig til besættelse pr. 1. juni 2020 eller efter aftale – til og med 31. december 2020. Stillingen er som udgangspunkt på 32/37 timer. Stillingen er oprettet som følge af øget aktivitet på sengeafsnittet.

Om stillingen
Du vil komme til at arbejde med voksne med erhvervet hjerneskade. Du vil arbejde på krops-, aktivitets- og deltagelsesniveau. Patientgruppen rummer meget komplekse fysiske og kognitive problemstillinger og kræver derfor ofte en høj grad af kreativitet i forhold til at bruge din ergoterapeutiske tilgang i patientens neurorehabilitering.

I løbet af den første tid kommer du gennem et introduktionsforløb. Fagligheden er
i højsædet, samtidig med at vi lægger vægt på et anerkendende arbejdsmiljø. 
Vi tilskynder hinanden til løbende at reflektere over egen praksis, hvilket bidrager til at styrke den faglige udvikling.

Arbejdstiden omfatter dag-, aften- og weekendarbejde.  

Vi søger en ergoterapeut, der:
 • Har erfaring med neurorehabilitering. Gerne erfaring indenfor behandling af patienter med aktivitetsproblemer som følge af kognitive funktions-forstyrrelser.
 • Har viden om hjernes funktion samt følger efter hjerneskader.
 • Har viden om og erfaring med neuropædagogik arbejdet med neuropædagogiske strategier.
 • Kan bidrage monofagligt i det tværfaglige teamarbejde og trives i det tværfaglige samarbejde.
 • Er robust, fleksibel og ønsker at bidrage aktivt til et godt arbejdsmiljø.
 • Kan trives på en dynamisk arbejdsplads, hvor der løbende sker justering og udvikling i forhold til patientopgaven.
Til gengæld får du en arbejdsplads, med:
 • En afdeling med et højt mono- og tværfagligt niveau
 • Et spændende og udfordrende job med mulighed for en varieret arbejdsdag 
 • Engagerede og kompetente kolleger, der brænder for neurorehabilitering
 • Et godt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde med fokus på patienten
 • En struktureret monofaglig såvel som tværfaglig introduktion

Om Hammel Neurocenter
Regionshospitalet Hammel Neurocenter er Vestdansk Center for den højtspecialiserede neurorehabilitering af patienter med erhvervet hjerneskadede. Det betyder, at vi besidder den højeste ekspertise inden for neurorehabilitering og modtager svært hjerneskadede patienter fra Jylland og Fyn.

Neurorehabiliteringen er organiseret i fire højtspecialiserede klinikker: Klinik for tidlig neurorehabilitering, Sensomotorisk klinik, Kognitiv klinik og Klinik for børn og unge. Til alle klinikker er tilknyttet et ambulatorium.

Kognitiv Klinik, behandler overvejende patienter med kognitive, emotionelle, motivations- og adfærdsmæssige funktionsforstyrrelser som er en direkte eller indirekte følge af hjerneskaden. Derudover har en del patienter tillige sensomotoriske problemstillinger. Der er i høj grad fokus på den neuropædagogiske tilgang til patienten.
 
Vi arbejder i tværfaglige teams omkring den enkelte patient. Det primære team består af fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter samt behandlingsansvarlig læge. Teamet suppleres med tale­pædagog, neuropsykolog, socialrådgiver og diætist.

Se nærmere om Hammel Neurocenter på www.neurocenter.dk

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.250 ansatte samt et budget på 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til ”Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v.”, vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelse sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenheden Midt, Regionshospitalet Hammel Neurocenter.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ledende ergoterapeut Jacob Ahlgreen, tlf.: 7841 9289/5160 6572.

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisationsID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde senest mandag d. 13. april 2020.

Ansættelsessamtaler forventes at finde onsdag d. 22. april 2020. Samtaler vil med nogen sandsynlighed foregå via video.


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Regionshospitalet Hammel Neurocenter
 • Kontaktperson
  Jacob Ahlgreen Gram
  7841 9289
 • Adresse
  Voldbyvej 15, 8450 Hammel
 • Stillingstyper
  Ergoterapeut
 • Ansættelsesform
  Vikariat
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-06-2020
 • Regionens jobnr.
  22101
 • Quick-nr.
  389984
 • Ansøgningsfrist
  13-04-2020


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Regionshospitalet Hammel Neurocenter
 • Adresse
  Voldbyvej 15, 8450 Hammel
 • Kontaktperson
  Jacob Ahlgreen Gram
  7841 9289
 • Stillingstyper
  Ergoterapeut
 • Ansættelsesform
  Vikariat
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-06-2020
 • Regionens jobnr.
  22101
 • Quick-nr.
  389984
 • Ansøgningsfrist
  13-04-2020

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Ergoterapeut til Sengeafsnit 3, Regionshospitalet Hammel Neurocenter"

×

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.