Jobbet "Barselsvikar for reservelæge i introduktionsstilling i intern medicin søges ved Diabetes og Hormonsygdomme, Aarhus Universitetshospital" er udløbet

Region Midtjylland

Diabetes og Hormonsygdomme

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
Ved Diabetes og Hormonsygdomme er et barselsvikariat til introduktionsstilling i intern medicin ledigt pr. 1. juli 2020 til 30. juni 2021 (6620-07-01-i 02).

Afdelingen er en stor endokrinologisk afdeling med 34 senge og klinikker inden for kalk, stofskifte, knogleskørhed og sjældne sygdomme. Endvidere en Diagnostisk Klinik, hvor der blandt andet udredes patienter i cancerpakkeforløb.

Man indgår i vagthold på Diabetes og Hormonsygdomme samt fællesvagten i Akutafdelingen.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved ledende overlæge Else Vestbo på 3030 7471.

Ansøgningsfrist er den 13. april 2020.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.