Jobbet "Uddannelsesstillinger til specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatrien" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Lille Grundet Hulvej 25, 7100 Vejle

Dit næste skridt

3 uddannelsesstillinger til specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatrien i Vejle, Odense og Esbjerg.

Psykiatrien Region Syddanmark søger 3 autoriserede psykologer, som har lyst til at uddanne sig til specialpsykolog. Specialpsykologuddannelsen er en 4 årig videreuddannelse for autoriserede psykologer, der ønsker at specialisere sig.

Uddannelsen er delt op i et introduktionsår og tre hoveduddannelsesår. Uddannelsen er tilrettelagt sådan, at der veksles mellem ophold i den ambulante psykiatri, akutpsykiatri, sengeafsnit og fokuserede ophold. Hertil kommer en spændende teoretisk kursusdel. Se mere om uddannelsens opbygning på www.specialpsykologuddannelsen.dk.

Som specialpsykolog i Børne og ungdomspsykiatrien forventes psykologerne at bidrage til og styrke udviklingen af den psykologfaglige vinkel i psykiatrien. Specialpsykologerne bidrager til at løse opgaver med diagnostik og behandling på et selvstændigt og avanceret niveau. Der er opgaver både i de ambulante team og i de stationære afsnit. Derudover bidrager specialpsykologerne til uddannelse og udvikling af det børne- og ungdomspsykiatriske speciale også for andre faggrupper.

Børne og ungdomspsykiatrien arbejder tværfagligt, faggrupperne er: læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, skolelærere, sekretærer, socialrådgivere, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Vi undersøger og behandler børn og unge i aldersgruppen 0-19 år med svære børne- og ungdomspsykiatriske vanskeligheder. Der er fokus på både monofaglig men også tværfaglig udvikling. Børne og ungdomspsykiatrien har til opgave at sikre tilgængelighed samt ensartede udrednings og behandlingstilbud af god kvalitet.

 

3 ledige uddannelsesforløb:

1 forløb i Børne og ungdoms-psykiatrien, Vejle

1.september 2020 til 31.august 2024 - Introduktionsstilling og Hoveduddannelsesstilling i Vejle

1 forløb i Børne og ungdoms-psykiatrien, Odense

1.september 2020 til 31.august 2024 - Introduktionsstilling og Hoveduddannelsesstilling i Odense

1 forløb i Børne og ungdoms-psykiatrien, Esbjerg

1.september 2020 til 31.august 2024 - Introduktionsstilling og Hoveduddannelsesstilling i Esbjerg

Henset til at der er tale om genopslag, kan det blive nødvendigt at udskyde starttidspunktet.

 

Uddannelsesprogrammet for Psykiatrien kan ses på specialpsykologuddannelsens hjemmeside www.specialpsykologuddannelsen.dk

OBS! Af ansøgningen skal fremgå, hvilke(t) forløb der søges.

Ansøgningsfrist 27. april 2020.

 

Spørgsmål til uddannelsesstillingerne kan rettes til:

Forløbet i Vejle: uddannelsesansvarlig specialpsykolog Torben Christiansen tlf. 9944 6200

Forløbet i Odense: uddannelsesansvarlig specialpsykolog Lone Hjerrild Møller tlf. 9944 8752

Forløbet i Esbjerg: uddannelsesansvarlig specialpsykolog Charlotte Bang tlf. 9944 7300