Jobbet "4-årige uddannelsesstillinger til specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatrien" er udløbet

Region Nordjylland

Børne- og Ungdomspsykiatri

Mølleparkvej 10, 9000 Aalborg

Dit næste skridt
I børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland opslås to 4-årige uddannelsesstillinger til besættelse 1. september 2020. Der er tale om to tidsbegrænsede fuldtidsstillinger.
 
Børne- og ungdomspsykiatrien er et speciale i stadig udvikling med mange spændende, forskelligartede opgaver. Som psykolog i uddannelsesstilling får du en enestående mulighed for at udforske specialet og på samme tid uddanne og dygtiggøre dig inden for udredning og behandling af psykopatologibehandling i de forskellige områder i børne-og ungdomspsykiatrien.

Ud over det kliniske arbejde er der løbende, planlagt kursusforløb og supervision gennem hele det 4-årige uddannelsesforløb til specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri. I ansættelsestiden vil du have din hverdag i forskellige ambulatorier og i børne-og ungdomspsykiatrisk sengeafsnit.
 
Opgaverne
I din ansættelse vil du indgå i arbejdet i det tværfaglige team, og de psykologfaglige opgaver relateret til udredning og behandling af børn og unge på alle udviklingstrin. Konkrete opgaver kan være:  
 • Udredning i form af psykologisk undersøgelse
 • Semi-strukturerede interviews, anamneseoptagelse, anden psykopatologisk udredning
 • Behandlingsopgaver, f.eks.individuel terapi og gruppeterapi
 • Psykoedukation
 • Undervisnings- og supervisionsopgaver
 • Rådgivning af forældre og eksterne samarbejdspartnere.
 Kursusdeltagelse foregår i arbejdstiden. Der er ca. 15 kursusdage pr. år (overvejende eksternat).
 • I hverdagen vil du få samarbejde med andre psykologer, sygeplejersker, læger, socialrådgivere og sekretærer. Det er vigtigt, at du åben overfor tværfaglig opgaveløsning og samarbejde.

  Du kan læse mere om uddannelsen på www.specialpsykologuddannelsen.dk
      
Organisationen
Børne- og ungdomspsykiatrien er en del af Klinik Psykiatri Syd og består af et dag/døgn-afsnit og 3 ambulatorier, der hvert dækker et diagnostisk område. De 3 ambulatorier er:
 Ambulatorium for Børne- og Ungdomspsykiatri, Enhed for Spiseforstyrrelser samt Ambulatorium for ADHD.
 
Som klinik kan vi tilbyde dig:
 • En udviklingsorienteret klinik, der giver dig mulighed for og støtte til faglig og personlig udvikling med supervision og kompetenceudvikling
 • En klinik, der vægter kvalitet i såvel behandlingsarbejdet, som i samarbejdet internt og eksternt
 • Gode kolleger og et godt arbejdsklima
 • Spændende opgaver i hverdagen
 • En mødestruktur, der bevidst understøtter både monofaglig og tværfaglig udvikling, både i det enkelte ambulatorium og på tværs af ambulatorier
Forventninger til dig:
 • Du er autoriseret psykolog
 • Du har erfaring med udredning og behandling af børn og unge
 • Gerne erfaring i psykiatri eller børne- og ungdomspsykiatri
 • Gode samarbejdsevner og engagement ind i det tværfaglige samarbejde
 • Evne og vilje til at arbejde i et refleksivt miljø
 • Gode eksekutive funktioner
Klinikken generelt:
Arbejdet i klinikken bygger på psykiatriens overordnede værdier: Indflydelse, Tillid, Ordentlighed og Professionalisme (ITOP), og vi tilstræber hele tiden at styrke fagligheden og det tværfaglige samarbejde internt samt samarbejdet med primærsektoren eksternt.

Praktiske oplysninger:
Løn - og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
 
I henhold til Region Nordjyllands ansættelsesprocedure, indhentes straffe- og børneattest, hvor medarbejderen har kontakt med børn og unge under 15 år.
 
Der er røgfri arbejdstid i Psykiatrien i Region Nordjylland. Det betyder, at medarbejdere ikke må ryge i arbejdstiden – hverken inde eller ude.
 
Vedhæft motiveret ansøgning og CV herunder:
Motiveret ansøgning på max. 1. A4 side og med udgangspunkt i den faglige profil, herunder de 7 psykologroller (se nærmere i målbeskrivelsen på www.specialpsykologuddannelsen.dk)

Ansættelsessamtaler forventes afholdt: 28.05.2020 fra kl. 10.00.