Jobbet "Neuropsykolog til barselsvikariat i Geriatrisk ambulatorium, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV

Dit næste skridt

Stillingen som vikar for neuropsykolog ved Hukommelsesklinikken, Geriatrisk ambulatorium, beliggende Frederiksberg Hospital er ledig til besættelse pr. 1. juni 2020 t.o.m. 31. december 2020.

Hvem er vi
Hukommelsesklinikken er en del af Geriatrisk ambulatorium, som udreder og behandler patienter inden for følgende områder: geriatri, fald, polyfarmaci, multisygdom samt demensudredning. Vores patienter er over 65 år og lider ofte af flere konkurrerende lidelser.

I hukommelsesklinikken er den primære opgave at foretage demensudredning. Som neuropsykolog kræver det først og fremmest et kendskab til neurodegenerative sygdomme, men også et bredt kendskab til mange af de somatiske og psykiatriske forhold der også kan påvirke det kognitive funktionsniveau.

Hukommelsesklinikken foretog i 2019, 480 demensudredninger. I et typisk udredningsforløb vil patienten blive mødt af sygeplejersker, læger og neuropsykolog samt få foretaget relevante parakliniske undersøgelser. Månedligt konfereres relevante cases desuden med gerontopsykiatere, neuroradiologer og neurologer til tværfaglig konference. Vi har desuden en udgående funktion med demensudredning i hjemmet hos patienter, der af den ene eller anden årsag ikke kan møde op i klinikken.  

Hvem er du
Din funktion ligger primært i Hukommelsesenheden, hvor du kommer til at arbejde tværfagligt sammen med speciallæger i geriatri samt enhedens sygeplejersker.

Din kerneydelse er neuropsykologiske undersøgelser i forbindelse med demensudredning, hvor det differentialdiagnostiske input er med til at stille diagnosen. Endelig diagnose besluttes på en konsensuskonference.

Du skal endvidere informere og rådgive patienter og pårørende

Du skal have kendskab og interesse for neuropsykologi og vi ser gerne at du har:

 • Erfaring med eller kendskab til neuropsykologisk testning
 • Erfaring med eller kendskab til journalføring
 • Erfaring med eller kendskab til neurodegenerative sygdomme og differentialdiagnostiske overvejelser ifm. med demensudredning
 • Lyst til at indgå i et tværfagligt samarbejde
 • Lyst til at supervisere andre faggrupper

Hvad kan vi tilbyde dig

 • Arbejde med demensudredning i tværfagligt perspektiv
 • Viden om differentialdiagnostiske overvejelser ifm. demensudredning
 • Erfaring med neuropsykologisk testning
 • Et tværfagligt samarbejde
 • Deltagelse i relevant kompetenceudvikling, temadage og konferencer
 • Løbende supervision
 • Selvstændig arbejdsgang

Du kan vælge en arbejdstid på 30 eller 37 timer pr. uge.

Du vil naturligvis blive introduceret til stillingen, og der vil være mulighed for faglig udvikling og sparring, samt løbende supervision gennem hele stillingsperioden.

Du vil referere til afdelingsledelsen

Du kommer til at arbejde i et ambulatorium med engagerede tværfaglige kollegaer, som arbejder tæt sammen om patientforløbet. Patienterne har komplekse problemstillinger, og helhedsbehandling af patienten og dennes familie er i centrum og varetages af et tværfagligt team bestående af sygeplejersker, læger, fysioterapeut, sekretærer samt neuropsykolog.

Hvis du vil vide mere
Har dette fanget din interesse, er du velkommen til at kontakte os for yderligere information ved henvendelse til neuropsykolog Kenneth Bendixen på telefon 38 16 36 12 eller ledende oversygeplejerske Birgit Villadsen på telefon 24 46 26 28.

Der planlægges med ansættelsessamtaler torsdag den 16. april 2020