Jobbet "Psykologer til uddannelsesstillinger til specialpsykolog" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Smedegade 16, 4000 Roskilde

Dit næste skridt

Børne- og ungdomspsykiatrien Region Sjælland søger to autoriserede psykologer til uddannelsesforløb til specialpsykolog

Er du autoriseret psykolog og har du lyst til at videreuddanne dig til specialpsykolog, så har Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri i Region Sjælland netop nu to uddannelsesstillinger til besættelse 1. september 2020.

Børne- og ungdomspsykiatrien har siden 2011 deltaget i uddannelse af specialpsykologer, og har på den baggrund opnået stor erfaring med gennemførelse af uddannelsesforløb.

Signe er pt. på sit 3. år i uddannelsen i Region Sjælland, og hun fortæller:

”Hele uddannelsesforløbet er rigtig godt organiseret, og man modtager undervisning på et højt fagligt niveau, der tager udgangspunkt i den kliniske hverdag. Således kan den nye viden implementeres næsten direkte ind i det daglige arbejde, hvilket gør både undervisning og det daglige arbejde interessant og vedkommende. Der udover har det været udfordrende og lærerigt at skifte mellem de forskellige afsnit, og lære de forskellige arbejdsområder at kende. Samtidig giver det en indsigt i hvordan vi bedst kan arbejde sammen omkring komplekse patientforløb på tværs af afsnit. Endvidere får man et meget klart billede af hvilke personlige og faglige kompetencer man har med sig, og hvad man har brug for fra sine kolleger og ledelse for at fungere optimalt”.

Om uddannelsen

I alt er ansættelsen som specialpsykologstuderende 4 årig, og uddannelsesforløbet er opdelt i hhv. en 12 måneders Introduktionsuddannelse og en 36 måneders hoveduddannelse. Specialpsykologuddannelsen indebærer således dels fuldtids klinisk arbejde, med sideløbende deltagelse på en række obligatoriske teoretiske kurser, der har til formål at øge uddannelses psykologens teoretiske viden, målrettet det børne- og ungdomspsykiatriske speciale. 

Under introduktionsuddannelsen er der fokus på udviklingen af basale færdigheder i psykopatologisk udredning, diagnostik samt psykologisk behandling og social intervention. Der opnås desuden viden om biologiske behandlingsprincipper.

hoveduddannelsen er formålet at videreudvikle uddannelsespsykologens opnåede kompetencer fra introduktionsstillingen. I hoveduddannelsen indgår derfor ansættelser på en række forskellige afdelinger med dertilhørende varetagelse af ansvarsområder.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelsesperioden er 1. september 2020 til 31. august 2024. Region Sjælland ser specialpsykologer som en vigtig kompetence i vores organisation, hvorfor der er god mulighed for fastansættelse efter endt uddannelse.

Uddannelsesstillingerne er 37 timers fuldtidsstillinger og aflønnes iht. gældende overenskomst og tilhørende forhåndsaftaler.

Du kan få mere at vide om stillingerne ved at kontakte psykologfaglig ledende koordinator Annette Anbert på telefon 2023 4282. På www.specialpsykologuddannelsen.dk kan du se de to opslåede forløb. Du bedes tilkendegive hvilket et af forløbene, du søger. Dit autorisationsbevis skal vedhæftes ansøgningen.

Ansøgningsfrist:  27. april 2020. Samtaler afholdes den 1. maj 2020.

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.

Med ibrugtagning af det nye psykiatrisygehus i Slagelse i 2015 har Psykiatrien samlet sengeafsnit og specialiserede funktioner tre steder: Slagelse, Roskilde og Vordingborg. De ambulante enheder er placeret i de større byer i regionen.

Psykiatrisygehuset i Slagelse er et af Europas største og mest moderne sygehuse. I byggeriet er inddraget banebrydende elementer indenfor arkitektur, brugen af lys samt kunst og natur, der også har behandlingsmæssig betydning.