Jobbet "Psykolog (barselsvikariat) til Ambulatoriet for småbørn B192, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Bispebjerg Bakke 30, 2400 Købehavn NV

Dit næste skridt

Stillingen

Psykologen vil indgå med reference til afsnitsledelsen som sagsansvarlig i et tværfagligt samarbejde.

Ambulatorium for småbørn B 192 varetager udredning og behandling af børn i alderen 3-7 år. Det drejer sig primært om udredning af autisme og ADHD. Desuden varetages behandlingsopgaver i form af psykoedukation, psykoterapi og medicinsk behandling.

Ambulatoriet har både almene og specialiserede funktioner, og der arbejdes tværfagligt. I afsnittet arbejder psykologer, læger, sygeplejersker, socialrådgiver og sekretærer. Derudover er der tilknyttet en fysioterapeut.

 

Psykologer i ambulatorierne har opgaver indenfor:

 • Psykopatologisk udredning af børn, herunder psykologisk testning
 • Behandling ift. børn og forældre, herunder psykoedukation
 • Supervision og undervisning

 

Vi forventer

 • Fagligt engagement og gode samarbejdsevner
 • Autorisation
 • Erfaring med udredning og behandling af børn, gerne fra børne- og ungdomspsykiatri

 

Vi tilbyder

 • En dynamisk og udviklende arbejdsplads
 • Tværfagligt samarbejde med varierede arbejdsopgaver
 • Engagerede kollegaer i et godt kollegialt arbejdsmiljø
 • Deltagelse i et stort, rigt fagligt miljø
 • Supervision

 

Centrets medarbejdere og ledere arbejder på at udvikle en fælles forbedringskultur med fokus på, hvad der har værdi for patienterne og deres familier.

 

Ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Stillingen er et barselsvikariat på 37 timer pr. uge i 6 måneder og ledig fra d.1.6.20.

I henhold til lovkrav skal der ved eventuel ansættelse på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center forevises ren børneattest. Centeret indhenter attesten hos Rigspolitiet med samtykke fra ansøger, der indstilles til ansættelse.

Der indhentes efter aftale med ansøger altid referencer inden endelig beslutning om ansættelse.

 

Ansøgningsprocedure

Ansøgning sendes elektronisk. Ansøgning med CV, autorisationsbevis samt eventuelle bilag m.m., sendes via linket i dette opslag.

 

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte overlæge Merete Weischer (merete.weischer@regionh.dk) eller chefpsykolog Marianne Skydsbjerg (marianne.skydsbjerg@regionh.dk).

Ansøgningsfrist: tirsdag den 14.4.20 kl. 12:00

Samtaler forventes afholdt: fredag d.17.4.20 om eftermiddagen - indkaldelse sker elektronisk.

 

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Hovedstaden har 650 ansatte og består af 2 afdelinger: Afdeling Ambulant og Afdeling Døgn. Centret varetager hovedfunktion og alle specialiserede funktioner i børne- og ungdomspsykiatri. Der lægges vægt på forskning og udvikling. Der er i alt 96 psykologer ansat i BUC.

Nærmere information om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center kan findes på BUC’s hjemmeside: www.buc-regionh.dk