Jobbet "Hoveduddannelsesforløb i Neurokirurgi" er udløbet

Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd

Damhaven 12, 7100 Vejle

Dit næste skridt

Opslag

 

      Hoveduddannelsesforløb i Neurokirurgi

                                  2020-1 (II)

 

Der opslås hermed et hoveduddannelsesforløb i Region Øst i ovennævnte speciale til besættelse pr. 1. juli 2020.

Ansøgningsfrist den 27. april 2020 kl. 23:59
 

Forløb nr. 1

01.07.20 - 30.09.20       Neurologisk Klinik N, Rigshospitalet

01.10.20 - 31.12.21       Neurokirurgisk Klinik NK, Rigshospitalet

01.01.22 - 31.12.22       Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme VRR, Glostrup

01.01.23 - 30.06.23       Ortopædkirurgisk Klinik U, Rigshospitalet

01.07.23 - 30.06.24       Neurokirurgisk Klinik NK, Rigshospital

Det opslåede uddannelsesforløb er godkendt i de regionale råd i henhold til Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 96 af 2. februar 2018 om uddannelse af speciallæger som trådte i kraft den 9. februar 2018.

Hoveduddannelsesforløbene består af 48 måneders ansættelse. Hoveduddannelsesforløbene indeholder de kompetencegivende elementer som er beskrevet i målbeskrivelsen for specialet. Målbeskrivelsen for Neurokirurgi kan ses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside på http://www.sst.dk/Uddannelse/Laeger/Maalbeskrivelser.aspx?lang-da

Ansøgning om hoveduddannelsesforløb foregår elektronisk på www.videreuddannelsen.dk

Vejledning om ansøgning findes på Videreuddannelsessekretariatets hjemmeside:
www.videreuddannelsen-syd.dk men vil p.g.a. tekniske problemer først være tilgængelig senere (senest umiddelbart efter påske den 14. april) 

Bemærk at ansøgning kun kan ske eletronisk og tidligere ansøgningsskemaer kan ikke anvendes.

Ansættelsesproceduren vil følge den generelle ansættelsesprocedure for besættelse af hoveduddannelsesforløb
www.videreuddannelsen-syd.dk

Kontakt

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Den lægelige Videreuddannelse i Region Syd,

Frederik Mørk, tlf. 76 63 17 72,
mail Frederik.Moerk@rsyd.dk

Ansøgningsfristen er den 27. april 2020, kl. 23:59.

Ansættelsessamtaler afholdes tirsdag den 26. maj 2020