Jobbet "Seniorforsker til Psykiatrisk Forskningsenhed, Psykiatrisygehuset i Slagelse" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Fælledvej 6, 4200 Slagelse

Dit næste skridt

 

En tidsbegrænset stilling som seniorforsker i Psykiatrien i Region Sjælland er ledige til besættelse pr. 1. september 2020 eller snarest derefter. Stillingen fuldtid i 18 måneder.

Stillingen er ved Psykiatrien i Psykiatrien Vest, men kan involvere fremmøde ved forskningsopgaver i hele Region Sjælland og Region Syd.

Stillingen er knyttet til projekt ”Bedre samtaler i psykiatrien.

App-baserede lydoptagelser til forbedring af psykiatriske lægesamtaler”. Det er finansieret af Trygfonden.

Stillingen ønskes besat med en klinisk psykolog med forskningserfaring på Phd-niveau og med ekspertise indenfor kvalitativ forskning og fidelity måling.

Stillings- og funktionsbeskrivelse kan rekvireres hos professor, overlæge, dr.med. Sidse Arnfred mobil 24 22 70 45 eller på mail: sidar@regionsjaelland.dk

Løn i henhold til gældende overenskomst.

I henhold til Region Sjællands personalepolitik er det en betingelse for ansættelsen, at der indhentes tilfredsstillende straffeattest (§22).

Stillingen skal søges via Søg Jobbet".

Du kan læse mere om Psykiatrien i Region Sjælland her.

Du bliver en del af Psykiatrien Vest:
Et hospital i udvikling med ca. 430 ansatte og hovedfunktioner for voksne over 17 år inden for akutmodtagelse, døgn-, og ambulante funktioner. Psykiatrien Vest har specialfunktioner inden for behandling af affektive tilstande, traumatiserede flygtninge, PTSD og oligofreni. Vi er ved at etablere en Steno-diabetes-psykiatrienhed og har partnerskabsaftaler med Holbæk og Slagelse sygehuse. Vi har egen forskningsenhed med en professor i psykoterapi og flere ph.d. studerende. Derudover indgår vi i en del projekter, der skal sikre tættere samarbejde med vores kommuner. Vi arbejder målrettet med at få nedbragt anvendelsen af tvang. Vores ønske er en psykiatri med fokus på recovery, inddragelse af patienter og netværk, faglighed, etik, uddannelse og arbejdsmiljø.

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.

Med ibrugtagning af det nye psykiatrisygehus i Slagelse i 2015 har Psykiatrien samlet sengeafsnit og specialiserede funktioner tre steder: Slagelse, Roskilde og Vordingborg. De ambulante enheder er placeret i de større byer i regionen.

Psykiatrisygehuset i Slagelse er et af Europas største og mest moderne sygehuse. I byggeriet er inddraget banebrydende elementer indenfor arkitektur, brugen af lys samt kunst og natur, der også har behandlingsmæssig betydning.