Jobbet "Psykolog til Platangårdens Ungdomscenter ved Vordingborg" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Præstegårdsvej 8, 4760 Vordingborg

Dit næste skridt

Fra 1. juni 2020 er en stilling som psykolog ledig på Platangårdens Ungdomscenter. Stillingen er på fuld tid, men deltidsansættelse kan være en mulighed.

Platangården er et specialiseret socialt tilbud, som organisatorisk er en del af Region Sjællands Socialafdeling. Vores opgave er at skabe meningsgivende og udviklende indsatser til målgruppen, der er unge i aldersgruppen 14 – 25 år, som viser en kompleksitet af psykiske, sociale og identitetsmæssige udfordringer i deres relationer og ungdomsliv. Det er kendetegnende, at målgruppen benytter strategier, som på det almene område kan synes voldsomme og uforståelige. Derfor oplever de unge og/eller deres omgivelser ofte fastlåsthed og afmagt.

Omdrejningspunktet i Platangårdens specialiserede rehabiliterende indsats er et insisterende fokus på øget trivsel og udvikling. Dette fokus skabes i et tæt og forpligtende samarbejde med den unge og de relationer og fællesskaber, som den unge er - og kan blive - en del af. (læs mere om tilgang og metode på www.platangaarden.dk )

Der er i alt 2 psykologer og de har et uddelegeret metodisk ansvar. Fra denne centrale position er deres hovedopgave at understøtte kollegaer med systemisk og narrativ psykologfaglig viden, så PUC samlet set løser de ungerelaterede opgaver med høj specialiseret pædagogik og faglighed.

At understøtte kollegaer foregår ved, at du har din daglige gang dér, hvor de unge bor og hvor pædagogikken udspiller sig. Det giver dig unikke muligheder for at gribe og være medskabende  i praksis og i de teams, som du bliver en del af. Derudover foregår det ved at understøtte kollegaerne via formelle fora:

  • Netværksmøder
  • Teammøder

  • Supervision

  • Metodeunderstøttende interne undervisningsforløb

Vi har brug for en psykolog, som

  • Har uddannelse som cand. Psych
  • Ikke kan lade være med at bidrage aktivt til udvikling og læringsprocesser ift. vores systemiske- og narrative pædagogik
  • Bidrager med udviklende perspektiver og input
  • Naturligt tager mødeledelse
  • Brænder for og eventuelt har erfaring med arbejdet med unge indenfor det specialiserede socialområde
  • Ser en fordel i at varetage en indirekte funktion ift. de unge indskrevne og en direkte funktion ift. relationsmedarbejderne, i form af sparring, supervision og kompetenceudviklende tiltag

Som en del af ansættelsen som psykolog på Platangården tilbydes du mulighed for at modtage både intern og ekstern supervision (eventuelt som del af autorisationsforløb), enten i gruppe eller individuelt.  

Ansættelsen kræver kørekort og er betinget af modtagelse af tilfredsstillende straffeattest til offentlig brug samt børneattest. 

Hvis du er interesseret, kan du læse meget mere om os på www.platangaarden.dk.

Om Platangården
På Platangården arbejder vi med psykosocial rehabilitering ud fra en fælles systemisk referenceramme. Vores fælles teoretiske og metodiske referenceramme indeholder også et løbende fokus på at samarbejde med det netværk, som har betydning for de unge. 


Målet er, at den unge finder eller genfinder muligheden for at have et socialt fungerende hverdagsliv med uddannelse eller arbejde, socialt netværk og relationer.